Nieuwe artikelen
Signalen

  Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Bij het overlijden van dr. P. van Gurp

 

D.J. Bolt

04-12-21

 

Vrijdag 26 november jl. overleed dr. P. van Gurp, emeritus predikant van De Gereformeerde Kerken (hersteld).

 

 

In een waardige samenkomst met familie en genodigden werd afgelopen vrijdag afscheid van hem genomen. Ds. E. Heres, zijn emeritus predikant van DGK Dalfsen, troostte en bemoedigde de aanwezigen en ieder die via internet mee kon kijken en luisteren met het Woord in 2 Tim. 4:5-8 en Openb 6:7-11 en met als centrale tekst Gal. 6:4, door de overledene zelf gekozen

 

Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander.

 

Dr....

Lees verder....