Ethiek

Ethiek

Signalen

 

Congres Opheusden 17 maart 2018

Is Gods openbaring ook een kennisbron? Is de evolutietheorie een toetsbare, wetenschappelijke theorie? Is het klimaat echt aan verandering onderhevig en is de mens daar de oorzaak van? Hoe kunnen wij zo goed mogelijk met onze planeet omgaan? Wat is de verhouding tussen geloof en wetenschap, kan dat samengaan? Hoe is het Harz-gebied in Duitsland ontstaan?

Zomaar wat vragen waar het over 20 dagen over gaat in Opheusden. Op 17 maart 2018 D.V. zal het achtste Opheusdense congres plaatsvinden. Er zijn nog maar 15 plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij en bemachtig een plaatsje voor het Opheusdense congres. Dit zal dus ook de laatste nieuwsbrief zijn voor het congres van 17 maart. Bekijk hieronder het programma dat wij in een vorige nieuwsbrief ook al gaven:

In het morgendeel spreekt dr. G.A. van den Brink over de vraag of openbaring (zoals de Bijbel) ook mee mag tellen als kennisbron. Daarnaast spreekt R.N. Jorritsma (M.Sc.) over de evolutietheorie en wetenschapsfilosofie. Na deze twee sprekers zal er een vragenronde zijn. Daarna hopen wij pauze te houden waarbij een eenvoudig lunchpakketje wordt aangeboden. Na de pauze gaan wij verder met prof. dr. W. de Vries en dr. R. Jacobs beiden houden een lezing rond klimaatsverandering en duurzaamheid. Net als het vorige blok wordt ook dit blok afgesloten met een vragenronde. Na een korte middagpauze luisteren we naar dr. P. de Jong die spreekt over de verhouding tussen Bijbel en wetenschap en drs. J.E. Hoogerduijn die een creationistische verklaring geeft van het ontstaan van het Harz-gebergte in Duitsland. Ook dit blok zal worden afgesloten met een vragenronde. Wij zien uit naar dit congres en hopen op uw komst. Zoals hierboven al gezegd: wees er snel bij voordat alle plaatsen bezet zijn. Aanmelden voor dit congres kan hier, het programma is hier te vinden.

Graag wijzen wij nog op onze hoofdsponsor, Logos Instituut. Omdat dit congres uit haar jasje is gegroeid organiseren zij een ander, groter congres, in Hardinxveld-Giessendam op 20 en 21 april. Hier zijn diverse prominente sprekers uitgenodigd, zoals prof. Zuiddam, dr. Surtees, dr. Lalleman en dr. Degens. Meer informatie over dat congres is hier te vinden. Op dezelfde pagina kunt u uzelf ook aanmelden. Mocht u verhinderd zijn voor het Opheusdense congres en ook niet naar Hardinxveld-Giessendam kunnen komen dan kunt u altijd nog de website van dit instituut raadplegen, met meer dan 1000 artikelen over geloof en wetenschap. Een greep van 5 uit de onderwerpen die  op deze website voorbij kwamen de afgelopen weken: (1) Een serie over Intelligent Design (deel 1 en deel 2), (2) een artikel over het ontstaan van de vogelveer en vogelvlucht, (3) een artikel over het ontstaan van geodes, prachtige kristallen, (4) een artikel over Chariklo, een object in de ruimte dat voor raadsels zorgt, en (5) een schepping-, zondeval- en zondvloedverhaal van een Noord-Amerikaanse indianenstam.  Zo is er genoeg te lezen. Kijk gerust verder.

 
Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Liefde en seksualiteit

 

D.J. Bolt

17-02-18

 

Het was heel spannend op de gereformeerde middelbare school als een vriendje op de een of andere wijze een naaktfotootje had weten te bemachtigen. De nieuwsgierigheid was groot. Maar er moest uiterst behoedzaam mee omgegaan worden want o wee als je er mee zou worden betrapt. Daar schaamde je voor. En je kon er wel door van school worden gestuurd!

 

Die oude tijden zijn drastisch veranderd. Nu is via een vingerclick alles bereikbaar en zichtbaar op televisie en internet. Smartphone en laptop bieden een venster op een verworden wereld waar niets aan de verbeelding wordt overgelaten. Hoe kunnen wij en onze (klein)kinderen weerstand bieden tegen aangeprezen verleidingen en houden we onze zielen rein?
Was het in die vervlogen jaren al voor vele ouders geen sinecure om hun kinderen een goede voorlichting en seksuele opvoeding te geven, in onze tijd is dat onnoemelijk verzwaard. Er zijn immers eigenlijk geen taboes meer en de publieke samenleving is wars van christelijke normen. Als ouders niet oppassen is hun opvoeding al lang achterhaald door wat 'de wereld' als norm-aal aanprijst en in praktijk brengt. 

 

Iemand die zich hier intensief mee bezig heeft gehouden is ds. M.J.C. Blok, emeritus predikant van GKv Spakenburg-Zuid. Hij schreef een boekje Trouwe liefde dat als uitgave 114 (124 pagina's) in de reeks voorlichtingsbrochures van de Stichting Woord en Wereld verscheen. Het boek gaat volgens de ondertitel Over seksualiteit en relaties.

De predikant geeft er blijk van de moderne schaamteloze wereld te hebben leren kennen. Hij maakt duidelijk wat 'schuren' is, en 'player', of 'golddigger'. Onderwerpen als anale sex, masturbatie, pornoverslaving, samenwonen en huwelijk, maagdelijkheid, kinderenkrijgen, echtscheiding, homoseksualteit, transeksualiteit, dating - de predikant gaat het niet uit de weg in zijn voorlichting.

 

Het waardevolle van dit boek is dat het in kort bestek in heldere taal uitlegt wat de Schrift over allerlei zaken zegt en leert. Want liefde en seksualiteit zijn onderwerpen die de Bijbel bepaald niet schuwt. En het boek biedt praktische en nuchtere hulp om samen over deze zaken te spreken en weerstand te bieden tegen de intensieve verleidingen in de moderne samenleving. De schrijver is er m.i. zeer in geslaagd dat zodanig te doen dat je het boek in vele handen wenst. Van jong en oud, van kinderen en hun ouders. De uitgave leent zich uitstekend om het gezinsgesprek aan te gaan. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een tweetal intrigerende vragen die, als de relatie tussen ouders en kinderen goed is gemakkelijk kan leiden tot een diepgaand gesprek.

 

Een voorbeeld van wat het boek biedt – over dating sites. We nemen een stukje uit hoofdstuk 11 Liefde en trouw over:

 

Dating sites

 

Dating sites: mannen en vrouwen, jongens en meisjes kunnen elkaar ontmoeten. Contactorganisaties en huwelijksbureaus zijn er altijd geweest. Heel wat jongeren en ouderen kwamen langs deze weg tot een huwelijk. Er zijn ook allerlei christelijke contactorganisaties.
Nu bedoelen dating sites vandaag ook iets anders. Ze schieten niet voor niets als paddenstoelen uit de grond. Via dating sites kunnen relaties groeien waar God niet blij mee is.
Dat is een verleiding voor jongeren en ouderen. Je doet misschien mee op MSN of Faceboek. Om vrienden en vriendinnen te spreken. En dat is leuk en prima. Maar je ziet ook reclame voor allerlei contacten. Reclame voor overspel en ontucht. Second love. Zijn we tegen deze verleidingen gewapend? 
Ik denk dat het kan via het gebed om de vernieuwende kracht van de Heilige Geest en via het overdenken van bijvoorbeeld een bijbelgedeelte als Efeziërs 4:17-32. Lees dit gedeelte nu eerst even …
Het kan ook door na te denken over Spreuken 3:3-4:

'Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
God en de mensen zullen je genegen zijn
en je zult waardering ondervinden.' 

 

We bevelen het boek van harte aan. De aangesneden onderwerpen móeten aandacht krijgen vanuit de Schrift willen we niet ten ondergaan in een godvergeten wereld die niets liever ziet dat ook verbondskinderen zich mee laten sleuren op weg naar eeuwig verderf.