Ethiek

Rond de Schrift

Signalen

‘Geloof is de sleutel tot kennis’

Tweedaags Logos congres 20 april om 10:00 - 21 april om 17:00
Click
hier voor aanmelding of ga naar www.logos.nl/evenement/tweedaags-logoscongres
-----------------------------------------------------

Het gezag van de Bijbel en de synodebesluiten over m/v en ambt

Spreker: Ds. Bart van Egmond (GKvCapelle a/d IJssel Noord)

Laan van Emiclaer 101, Amersfoort.
Donderdag 19 april om 20:00Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Nieuwe hermeneutiek en nieuwe vrijzinnigheid

 

Dr. P. Boonstra

17-03-18

 

Deze Kroniek kan gezien worden als een vervolg op de Kroniek waarbij ik ingegaan ben op het verschil tussen ‘oude en nieuwe hermeneutiek’ (NB, dec. 2017). Op de vraag: wat is er op dit moment toch aan de hand in onze kerken?, gaf ik het antwoord: ‘onze kerken zijn besmet door het virus van de nieuwe hermeneutiek’. Het is belangrijk dat we het gesprek hierover aangaan, zo eindigde ik toen.   

 

Het is de bedoeling om daar nu verder op in te...

Klik hier om naar de volledige item te gaanLogica: enthymemen

 

Dr. Jason Lisle

17-03-18

 

Een enthymeem is een argumentatie waarin één van de voorafgaande premissen (stellingen) of de conclusie niet expliciet wordt aangegeven. Gewoonlijk gebeurt dit omdat de niet genoemde claim als vanzelf uit het voorgaande volgt. Maar soms kunnen deze enthymemen op een verkeerde manier worden gebruikt en daardoor tot een verkeerde conclusie leiden. Dit kan gebeuren wanneer een onuitgesproken claim in werkelijkheid onjuist is. Zulke voorbeelden worden vaak in debatten over de oorsprong...

Klik hier om naar de volledige item te gaanHet argument van de horlogemaker

 

Christine Farenhorst

03-03-18

 

Tweehonderd jaar geleden schreef bisschop William Paley een boek waarin hij een horloge gebruikte om te laten zien hoe duidelijk het was dat God werkelijk bestaat. Hij wees op de vele ingewikkelde onderdelen van een horloge en hoe alleen een bekwame horlogemaker deze deeltjes in elkaar kon zetten. Hij beschreef hoe het horloge was ontworpen zo dat elk onderdeeltje een doel had. Daarna wees hij erop dat het horloge, omdat het uit zo veel onderdelen bestond, een ontwerper moest hebben en dat, omdat het...

Klik hier om naar de volledige item te gaanAugustinus en de historische Adam 2

 

Redactie een in waarheid

03-03-18

 

Op de website https://Creationwithoutcompromise.com stond een interessant artikel over een actuele zaak: de vraag of Adam een historische persoon is geweest. Er zijn nogal wat christenen die deze vraag ontkennend beantwoorden, zoals de protestantse/gereformeerde bonder prof. dr. Gijsbert van den Brink.

Dr. T. van Raalte docent aan het Canadian Reformed Theological Seminary (CRTS te Hamilton) confronteert ons met de...

Klik hier om naar de volledige item te gaanDe kerk en de rechtvaardigmaking

 

Dr. Wes Bredenhof

17-02-18

 

Dit is alweer het zesde deel van een serie beroemde citaten uit de kerkgeschiedenis. We kijken naar wie welbekende woorden heeft gezegd, wat de context is en of het Schriftuurlijk is.

 

“De kerk staat of valt met de leer van de rechtvaardigmaking”.

 

Dit gezegde wordt vaak aan Martin Luther toegeschreven.  Bekend is dat Luther zonder meer achter het centrale belang van de rechtvaardigmaking stond. Maar dat deden andere...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief