Ethiek

Rond de Schrift

Signalen

BIJEENKOMSTEN LOGOS

20-10-18 Conferentie 9 te Opheusden
Accent: Natuurwetenschappen.

23/24-11-18 Tweedaags congres
'Geloof is de sleutel tot kennis'.

Verder info:
www.oorsprong.info


DE EERSTE VROUW MAG PREKEN IN DE GKV!
GERRY BOS (60) UIT DRONTEN-ZUID heeft van classis Hattem preekconsent gekregen. Slecht ÉÉN kerk hield zich afzijdig. (ND 09-06-18)


 


 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:De blijde verwondering van Dordt

 

Ds. M.A. Sneep[1]

09-06-18

 

Actueel?

 

Het is nog niet zo lang geleden dat ik werd gebeld door een jonge vrouw. Ik kende haar niet. Zij was, zo vertelde ze mij, niet gelovig opgevoed, maar had wel op een christelijke school gezeten en het had haar ergens nooit losgelaten wat ze daar gehoord had over God en de Bijbel. Er heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden. In het eerste gesprek stelde zij meteen...

Klik hier om naar de volledige item te gaanWas Eva onvoldoende ‘gevormd’?

 

Ds. H.J. Room

26-05-18

 

Rare vraag?

 

Volgens 1 Tim. 2: 13 mag een vrouw in de gemeente niet zelf onderwijs geven en op die manier gezag hebben over mannen. Waarom niet? Regelmatig kun je horen dat dit komt, omdat vrouwen in de tijd van Paulus niet goed genoeg waren opgeleid. Het hangt dus samen met hun sociaal-maatschappelijke en culturele omstandigheden. Hoe zul je anderen onderwijzen (mannen) wanneer je niet eerst zelf een goede opleiding hebt...

Klik hier om naar de volledige item te gaanMissionair en gereformeerd 1 – vijf negatieve stellingen

 

Dr. W. Bredenhof

12-05-18

 

Eén van mijn passies is zending en evangelisatie. Ik denk dat dit komt omdat ik in 2000 mijn predikantsambt als zendeling ben begonnen. In elke kerk die ik als predikant diende, benadrukte ik hoe belangrijk het voor gelovigen is om de blik naar buiten te richten. Steeds weer liet ik zien hoe Gods Woord ons leert om mensen te zijn met hart voor de verlorenen om ons heen. Tegelijk ben ik er altijd van overtuigd geweest dat dit volstrekt niet tegengesteld is aan onze gereformeerde identiteit....

Klik hier om naar de volledige item te gaanMissionair en gereformeerd 2 – vijf positieve stellingen

 

Dr. W. Bredenhof

12-05-18

 

Wat mij betreft is het koesteren van een naar buiten gericht perspectief voor onze gereformeerde kerken belangrijk. Om dat te doen en daarbij dan tegelijk een gereformeerde identiteit vast te houden is eveneens van levensbelang. Daarom heb ik onlangs vijf negatieve stellingen over missionair en gereformeerd zijn geplaatst. Vandaag daarom zoals beloofd de vijf positieve stellingen. Net als bij het vorige editie geef ik de stelling en vervolgens wat uitleg/commentaar (met daarbij het...

Klik hier om naar de volledige item te gaanNieuwe hermeneutiek en nieuwe vrijzinnigheid

 

Dr. P. Boonstra

17-03-18

 

Deze Kroniek kan gezien worden als een vervolg op de Kroniek waarbij ik ingegaan ben op het verschil tussen ‘oude en nieuwe hermeneutiek’ (NB, dec. 2017). Op de vraag: wat is er op dit moment toch aan de hand in onze kerken?, gaf ik het antwoord: ‘onze kerken zijn besmet door het virus van de nieuwe hermeneutiek’. Het is belangrijk dat we het gesprek hierover aangaan, zo eindigde ik toen.   

 

Het is de bedoeling om daar nu verder op in te...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief