Ethiek

Schriftoverdenkingen

Signalen

Vernieuwde online cursus Schepping en Evolutie met dr. Mart-Jan Paul

Waar komen we vandaan? Schiep God de aarde in zes letterlijke dagen of moeten we de Bijbel anders lezen? Logos Instituut biedt in het najaar van 2022, van september tot december, een vernieuwde cursus over Schepping en Evolutie aan. Voor iedereen die graag wil weten wat de kern van de discussie over dit thema is.

Meld u nu aan. Er is nog een aantal plaatsen vrij.
Aanmelden kan tot en met 30 juni 2022.

https://logos.nl/agenda/cursus/


 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Pinksteren

 

D.J. Bolt

04-06-22

 

'In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel.

 

Zo schrijft Paulus aan de Efeziërs, 1:13. Verzegeld met de Heilige Geest. En dat schrijft hij op meerdere plaatsen: 2 Kor. 1:22 en Ef. 4:30. Wat betekent dat verzegeld met de...

Klik hier om naar de volledige item te gaanFeestvieren!

 

D.J. Bolt

18-12-21

 

We gaan feestvieren!

Maar na de droevige mededelingen van de ministers Rutte en De Jonge, ondersteund door de baas van het Outbreak Management Team (OMT) J. van Dissel is er toch weinig reden tot vreugde. Want opnieuw zitten we weer in een lockdown. Voor minstens een maand. Verstoken van het normale sociale leven, weg van familie en kerkgezin. We hadden gehoopt dat we weer volop met van alles mee zouden kunnen doen, zij het behoedzaam. Maar dat kunnen we allemaal wel...

Klik hier om naar de volledige item te gaanPasen 2021

 

D.J. Bolt

03-04-21

 

In de middeleeuwen ontstond het passiespel. Het verbeeldde het lijden van Christus voor en na zijn kruisiging. Dagenlang speelde het zich af op de pleinen en in de straten van steden, vaak met honderden spelers.
De spelen kregen een impuls in 1633. In dat jaar werden talrijke inwoners van het Duitse Oberammergau slachtoffer van de pest. De overlevenden beloofden om regelmatig passiespelen op te voeren zodat dan niemand meer, hoopten ze, van de pest zou sterven. Het laatste spelspektakel werd...

Klik hier om naar de volledige item te gaanIn de kerk is het altijd spannend

 

Redactie een in waarheid

12-12-20

 

We gaan binnenkort een nieuw jaar in. Spannend en vol onzekerheid want de Ziekte is nog niet bedwongen. Maar niet alleen daarom, ook omdat de wereld vol onrust en dreiging is. Als we het goed waarnemen is er sprake van destabilisatie en polarisatie die gemakkelijk tot grote uitbarstingen kunnen leiden. Waar gaan we naar toe?

 

We hoorden een preek over Zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus (15-11-20 Opeinde). Inzicht gevend en bemoedigend! Graag...

Klik hier om naar de volledige item te gaanNochtans

 

Al zou de beeldbuis het begeven,
mijn auto rijp zijn voor de sloop;
werd ik van huis en haard verdreven...
Had ik dan nóg een lied van hoop?

En viel mijn zekerheid in duigen
-wég goedbetaalde vaste baan -
zou ik dan nochtans voor Hem juichen,
al trilt de grond van mijn bestaan?

Als ik ooit door een groep vandalen
van geld en goed'ren werd beroofd;
als 'k werd gekweld door vele kwalen,
werd dán mijn loflied niet gedoofd?

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief