Ethiek

Schriftoverdenkingen

Signalen

BIJEENKOMSTEN LOGOS

20-10-18 Conferentie 9 te Opheusden
Accent: Natuurwetenschappen.

23/24-11-18 Tweedaags congres
'Geloof is de sleutel tot kennis'.

Verder info:
www.oorsprong.info


DE EERSTE VROUW MAG PREKEN IN DE GKV!
GERRY BOS (60) UIT DRONTEN-ZUID heeft van classis Hattem preekconsent gekregen. Slecht ÉÉN kerk hield zich afzijdig. (ND 09-06-18)


 


 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Hemelvaart

 

Ds. H.W. van Egmond

12-05-18

 

Filippenzen 2                                  

 

Hemelvaart is wel een heel bijzondere christelijk feestdag, Jezus gaat naar de hemel, zodat niemand op aarde Hem meer kan zien werken of horen preken. Jezus die nu in de hemel is, lijkt zich zo van de...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGoede vrijdag, lijden en toch heerlijkheid?

 

Ds. M.A. Sneep

31-03-18

 

In de weken die voorafgaan aan Goede Vrijdag staan we in het bijzonder stil bij Christus' lijden en sterven. Zijn lijden en sterven aan het kruis voor al de Zijnen, vanwege onze zonden, onze schuld. Het lijkt dan wat bijzonder om rond dit gedenken te spreken over de heerlijkheid van Christus. Zou het niet beter zijn geweest om vanavond te spreken over Zijn vernedering, Zijn helse lijden, Zijn smarten? En dan hebben we het nog niet eens over ons zelf. Misschien dat iemand vanavond al wel heeft gedacht:...

Klik hier om naar de volledige item te gaanJozef, de kroonpretendent

 

F. Hoogland

23-12-17

 

Graag zou ik, nu we binnenkort het Kerstfeest mogen vieren, uw  aandacht willen vragen voor een prachtige beschrijving van de figuur van Jozef, de man van Maria, die ik vond in het zeer fraai uitgegeven boekwerk “ ’t Hoogfeest naar de Schriften”. Het bevat een twaalftal essays over de vleeswording van het Woord, geschreven door de professoren Schilder en Greijdanus, en de predikanten Holwerda (later hoogleraar), Vink, Van den Born, Veenhof, Kaptein, Van ’t Veer, en van A. Janse....

Klik hier om naar de volledige item te gaanPasen 2017

 

Ds. E. Heres

15-04-17

 

Pasen: ‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’!

(2 Tim. 2:8a)

 

De apostel Paulus geeft aan de jonge ambtsdrager Timotheüs een mooi bevel, een opdracht, die klinkt als een klaroenstoot:

’Houd in gedachten’!

Het gaat om de allesbeheersende krachtbron, waar Timotheüs moed uit mag putten in de moeite en de strijd. En wat is dat? Nou, dat is Jezus Christus, de Opgewekte uit de doden!...

Klik hier om naar de volledige item te gaanAan de voet van het kruis

 

D.J. Bolt

10-12-16

 

Vóór in de kerk staat een metershoog kruis.

Iedereen komt naar voren. De een met een zware zonde-kei, de ander met ongerechtigheden op een plakbriefje.

Ze buigen zich ter aarde, knielen samen aan de voet van het kruis. 'Is dat, is dat mijn Koning?' Tot tranen bewogen zingen ze 't aandoenlijk: Zie de Mens.
Aan de voet van het kruis groeit een mystieke eenheid.
 

Maar de Mens is er niet …

Het kruis is levenloos en leeg. Lang...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief