Ethiek

Schriftoverdenkingen

Signalen

Emmeloord, donderdag 21 november
Diaconie, een Heer-lijke dienst!
Ds. A. de Jager
De Ontmoeting, Europalaan 42, 20.00 uur


Ede, woensdag 27 november
Preken die ons aanspreken
Drs. J.P.C. Vreugdenhil

Elim, Stakenberg 94 in Ede, 20.00 uur

Bunschoten-Spakenburg, zaterdag 14 dec.
Bezinningsdag MVEA
Immanuelkerk, Plevier 2, 10.00-15.00 uur
info: www.bezinningmvea.nl

Emmeloord, vrijdag 24 januari
'Hoe lief heb ik uw wet'
Ds. A. Bas
De Ontmoeting, Europalaan 42, 20.00 uurAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Anna, de profetes 2

 

F. Hoogland

12-01-19

 

Het tweede deel van de essay geschreven door ds. M.B. van ’t Veer over de profetes Anna, in het boek 'Het Hoogfeest naar de Schriften', studies over de vleeswording van het Woord.

 


 

Anna – uit Aser!

 

Anna komt dus op als 'een overblijfsel' uit het voormalig rijk...

Klik hier om naar de volledige item te gaanStille nacht

 

D.J. Bolt

15-12-18

 

Stille nacht, heilige nacht.

Davids Zoon, lang verwacht,

Die miljoenen eens zaligen zal

wordt geboren in Bethlehems stal.

Hij, der schepselen Heer

Hij, der schepselen Heer.

 

Hulploos Kind, heilig Kind,

Dat zo trouw zondaars mint.

Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,

wordt G' op stro en in doeken...

Klik hier om naar de volledige item te gaanAnna, profetes 1

 

F. Hoogland

15-12-18

 

Vorig jaar, in de uitgaaf van 23 december 2017 van ons webmagazine, namen we de Schriftoverdenking ‘Jozef, de troonpretendent’ over. Prof. B. Holwerda (… 1952) liet het opnemen in het waardevolle boek 'Het Hoogfeest naar de Schriften', studies over de vleeswording des Woords.

Voor dit jaar is, uit dezelfde bron, de keus gevallen op een essay van de zeer begaafde ds. M.B. van ’t Veer, te Amsterdam op jonge leeftijd overleden in 1944. Hij schreef over de profetes...

Klik hier om naar de volledige item te gaanHemelvaart

 

Ds. H.W. van Egmond

12-05-18

 

Filippenzen 2                                  

 

Hemelvaart is wel een heel bijzondere christelijk feestdag, Jezus gaat naar de hemel, zodat niemand op aarde Hem meer kan zien werken of horen preken. Jezus die nu in de hemel is, lijkt zich zo van de...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGoede vrijdag, lijden en toch heerlijkheid?

 

Ds. M.A. Sneep

31-03-18

 

In de weken die voorafgaan aan Goede Vrijdag staan we in het bijzonder stil bij Christus' lijden en sterven. Zijn lijden en sterven aan het kruis voor al de Zijnen, vanwege onze zonden, onze schuld. Het lijkt dan wat bijzonder om rond dit gedenken te spreken over de heerlijkheid van Christus. Zou het niet beter zijn geweest om vanavond te spreken over Zijn vernedering, Zijn helse lijden, Zijn smarten? En dan hebben we het nog niet eens over ons zelf. Misschien dat iemand vanavond al wel heeft gedacht:...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief