Ethiek

Kerkverband

Signalen

geen berichten 

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Samen Gereformeerd - Het licht op Groen

 

Ds. H.W. van Egmond

13-07-19

 

Ds. van der Sloot (1951) heeft onder bovenstaande titel een boek geschreven. Hij houdt zich daarin bezig met de verdeeldheid onder de gereformeerden. Het treft hem pijnlijk dat er zo veel Gereformeerde Kerken zijn. Is er geen weg naar eenheid? Op welke formule zou die eenheid zich dan moeten realiseren? Van der Sloot schrijft hierover tot en met p.72. Daarna verrijkt hij zijn boek met een vijftal waardevolle bijlagen.

 

Het voorwoord geeft een helder overzicht van wat Van...

Klik hier om naar de volledige item te gaanHerkenning!

 

A. Velthuis

13-07-19

 

Enkele jaren geleden op een camping ergens in Europa werd ik aangesproken door een vrouw. Ik herkende haar eerst niet. Ze vertelde mij dat haar zoon tegen haar had gezegd dat er mensen op de camping staan die uit dezelfde streek van Nederland komen als waar zijn moeder opgegroeid is. Haar zoon herkende ons accent als het accent waarmee zijn moeder ook sprak. Al pratende ontdekten wij dat wij in hetzelfde dorp zijn opgegroeid en lid waren van dezelfde kerk. Toen begon het mij te dagen. Deze vrouw had zelfs...

Klik hier om naar de volledige item te gaanWederzijds herkend

 

D.J. Bolt

13-07-19

 

Op 6 juli 2019 kwam een buitengewone synode van De Gereformeerde Kerken (DGK) bijeen te Hardenberg, Hessenwegkerk. Aanleiding waren positieve ontwikkelingen in de relatie met de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

 


Klik hier om naar de volledige item te gaanGKv - waarschuwing voor ons

 

J. Numan

15-06-19

 

Misschien hebben we de mogelijkheid overwogen dat de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv) zich zouden bezinnen en berouw krijgen nu de Canadian Reformed Churches de Free Reformed Churches of Australia hebben gevolgd in het eindelijk verbreken van de zusterkerkrelatie met de GKv.

Maar wie dat dacht, heeft zich schromelijk vergist. In het onderstaande interview zit zeker geen spoor van berouw, noch in de daarop volgende reactie van dr. A.L.Th. de Bruijne op de Nashville verklaring, noch in wat hij...

Klik hier om naar de volledige item te gaanDGK en GKN verder op weg

 

Redactie een in waarheid

15-06-19

 

De deputaten voor kerkelijke eenheid van DGK en GKN hebben elkaar begin mei weer ontmoet. Naar verluidt is het een zeer goed gesprek geweest waarin wezenlijk voortgang op de weg naar elkaar toe is geboekt.

We geven de officiële mededelingen weer van beide kerkverbanden zoals die ook op hun websites zijn te vinden.

 

We zijn dankbaar dat er zo'n toenadering in de besprekingen mag geconstateerd worden en hopen en bidden dat dit een gezegend...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief