Ethiek

Kerkverband

Signalen

BIJEENKOMSTEN LOGOS

20-10-18 Conferentie 9 te Opheusden
Accent: Natuurwetenschappen.

23/24-11-18 Tweedaags congres
'Geloof is de sleutel tot kennis'.

Verder info:
www.oorsprong.info


DE EERSTE VROUW MAG PREKEN IN DE GKV!
GERRY BOS (60) UIT DRONTEN-ZUID heeft van classis Hattem preekconsent gekregen. Slecht ÉÉN kerk hield zich afzijdig. (ND 09-06-18)


 


 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:DGK Amersfoort zelfstandig

 

Redactie een in waarheid

07-07-18

 

Persbericht - DGK Amersfoort zelfstandige gemeente

 

De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Amersfoort e.o. is met ingang van zondag 1 juli 2018 een zelfstandige gemeente. Deze gemeente was voorheen wijkgemeente van DGK Lansingerland. In de afgelopen jaren zijn, dankzij een groeiend ledenaantal, al veel taken door de gemeente zelf ingevuld. Door deze mooie ontwikkeling is besloten om over te gaan tot volledige...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGenerale Synode Lansingerland gesloten

 

Redactie een in waarheid

D. Koster, foto's

09-06-18

 

Na zeven zittingsdagen werd de generale synode Lansingerland van De Gereformeerde Kerken (hersteld, DGK) op 2 juni jl. afgesloten

Generale Synode Lansingerland met de nieuwe docenten ds. H.W. van Egmond en ds. H.G....

Klik hier om naar de volledige item te gaan


GS Lansingerland en katholiciteit

 

Redactie een in waarheid

09-06-18

 

De generale synode Lansingerland van De Gereformeerde Kerken (hersteld) is gesloten. In een publiek toegankelijke bijeenkomst onder leiding van de preses ds. M.A. Sneep werden als gebruikelijk bij het slot van een synode, verschillende toespraken gehouden.

Ook de adviseur van de synode, dr. P. van Gurp sprak de synode en de belangstellenden toe. Hij spitste zijn rede toe op de katholiciteit van de kerk. We brengen graag hetgeen hij naar voren bracht ter kennis aan de...

Klik hier om naar de volledige item te gaanNieuw kerkrecht

 

D.J. Bolt

09-06-18

 

Er is een nieuwe ongeschreven Mariënbergse[1] variant op de Dordtse kerkorde (DKO). Een variant die diepingrijpende gevolgen had daar. We willen er in dit artikel aandacht aan geven en hopelijk daardoor mensen wakker schudden die de invloed ervan ondervinden.

 

In en rond deze kerkorde die we gemakshalve 'MKO' noemen, zijn in elk geval de volgende belangrijke aspecten aan te wijzen die haar onderscheiden van de aloude Dordtse...

Klik hier om naar de volledige item te gaanEen uitgestoken hand

 

Redactie een in waarheid

09-06-18

 

De Generale Synode Lansingerland heeft een brief gestuurd aan de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). We laten hem hieronder in extenso volgen. De brief is overigens ook te vinden op de site van de DGK kerken, click hier.


 

Generale Synode...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief