Ethiek

Kerkverband

Signalen

11-04-19 Informatieavond Mariënberg
Spreker: Dr. S. de Marie
Kerkgebouw: Sionskerk, Oude weg 22 Mariënberg.20.00 uur


12-04-19 Informatieavond Rijnsburg
Spreker: Ds. J. Wesseling, GKv Veenendaal-West
20.00 uur, Katwijkerweg 18


3 mei Informatieavond Apeldoorn
Spreker: Dr. B. van Egmond, GKv Cappelle a/d IJssel

20.00 uur NAK, De Ruyterstraat 7

 

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Groot verlangen

 

D.J. Bolt

06-04-19

 

Opnieuw nam DGK een initiatief om gesprekken met de GKN weer op gang te brengen. De deputaten ACOBB spraken met twee broeders van de GKN: ds. J.R. Visser (GKN Zwolle) en J. Hartog (GKN Boerakker). Het verheugde ons dat twee broeders die deel uit maken van het deputaatschap 'Eenheid gereformeerde belijders' bereid waren een gesprek aan te gaan.

 

Geschiedenis

 

Om te begrijpen waar we nu staan met het contact...

Klik hier om naar de volledige item te gaanKerk en kansel 5

 

D.J. Bolt

06-04-19

 

In de vorige publicatie in deze serie probeerden we de situatie te schetsen in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Het ging m.n. om de zogenaamde samenwerkingsgemeenten waarin groepen kerkleden behorend tot verschillende kerkverbanden als één gemeente samenleven. Er zijn zulke gemeenten in elke denkbare samenstelling met GKv en NGK.
Gemeenten waarin de CGK participeert vormen in toenemende mate problemen in dat kerkverband. En er lijkt zelfs sprake te zijn van een...

Klik hier om naar de volledige item te gaanKerk en kansel 4

 

D.J. Bolt

23-03-19

 

Waar gaan de Christelijke Gereformeerde Kerken heen? De vorige keer gaven we enkele belangrijke indicaties van vooraanstaande broeders daar. Het leverde bepaald geen rooskleurig beeld op van deze kerken. Sluipenderwijs lijkt ook de sterke postmoderne geest het (orthodox-)gereformeerde karakter van deze kerken aan te tasten. Een belangrijk factor die ontwikkelingen vormgeeft en stuwt bleef echter tot nu toe vrijwel ongenoemd. Daar willen we nog wat meer aandacht aan geven: de...

Klik hier om naar de volledige item te gaanKerk en kansel 3

 

D.J. Bolt

09-03-19

 

Op de Informatieavond (30-11-18) in Zuidhorn hield ds. J.R. Visser (GKN) een toespraak over 'Hoe het zo geworden is'. Hij presenteerde een analyse van de ontwikkelingen in de GKv die leid(d)en tot het vertrek van velen uit deze kerken.

Uiteraard was er gelegenheid om vragen te stellen. Een gebruikelijke vraag bij dit soort bijeenkomsten is: Waarom zijn de beide afgescheiden kerken DGK en GKN nog steeds niet één? Ds. Visser gaf daarop in Zuidhorn o.m. het volgende...

Klik hier om naar de volledige item te gaanLiefde uit beeld 4

D.J. Bolt

23-02-19

 

We hadden gehoopt dat ds. R. van der Wolf zou reageren op het weerwoord van ds. Van Egmond op zijn felle aanklacht aan het adres van DGK. Dat had toch in alle broederlijkheid mogen worden verwacht? Zijn veroordeling mag toch niet in de publieke lucht blijven hangen? Misschien dat Van der Wolf bij nader inzien zijn uitlating toch onterecht vindt – of verkeerd begrepen. Maar daarvan is helaas (nog) niets door ons waargenomen.
Overigens, stilzwijgen is ook veelzeggend: 'niet hard te maken'. 

Laten...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief