Ethiek

Kerkverband

Signalen

Zie voor nadere gegevens hierboven Nieuwe artikelen


Een annoncering

4 juli Informatieavond Mariënberg 4
Spreker: Ds. M. Dijkstra, DGK Mariënberg
'De kerk is onze moeder!'

20.00 uur Sionskerk, Oudeweg 22, Mariënberg
 

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:GKv - waarschuwing voor ons

 

J. Numan

15-06-19

 

Misschien hebben we de mogelijkheid overwogen dat de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv) zich zouden bezinnen en berouw krijgen nu de Canadian Reformed Churches de Free Reformed Churches of Australia hebben gevolgd in het eindelijk verbreken van de zusterkerkrelatie met de GKv.

Maar wie dat dacht, heeft zich schromelijk vergist. In het onderstaande interview zit zeker geen spoor van berouw, noch in de daarop volgende reactie van dr. A.L.Th. de Bruijne op de Nashville verklaring, noch in wat hij...

Klik hier om naar de volledige item te gaanDGK en GKN verder op weg

 

Redactie een in waarheid

15-06-19

 

De deputaten voor kerkelijke eenheid van DGK en GKN hebben elkaar begin mei weer ontmoet. Naar verluidt is het een zeer goed gesprek geweest waarin wezenlijk voortgang op de weg naar elkaar toe is geboekt.

We geven de officiële mededelingen weer van beide kerkverbanden zoals die ook op hun websites zijn te vinden.

 

We zijn dankbaar dat er zo'n toenadering in de besprekingen mag geconstateerd worden en hopen en bidden dat dit een gezegend...

Klik hier om naar de volledige item te gaanCanada breekt met Nederland 1

 

D.J. Bolt

01-06-19

 

De generale synode van de Canadian Reformed Churches in vergadering bijeen te Edmonton-Immanuel 2019[1], heeft gesproken en besloten over de zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Er lag een commissierapport op tafel dat adviseerde de banden met de GKv te verbreken als de ‘enige verantwoorde manier van handelen’. Want anders zouden de Canadese kerken kwetsbaar worden voor het ‘onbijbels denken dat steeds duidelijker wordt...

Klik hier om naar de volledige item te gaanCanada breekt met Nederland 2

 

Redactie een in waarheid

01-06-19

 

De Canadian Reformed Churches hebben de zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt beëindigd. De synode die in Edmonton vergadert heeft daartoe besloten: zie het artikel Canada breekt met Nederland 1 waar het besluit zoals opgenomen in de voorlopige acta, is weergegeven.

Een eerste reactie vanuit de Australische kerken (FRCA) door dr. W. Bredenhof geven we  hieronder weer.

 Klik hier om naar de volledige item te gaan


Persbericht toelating ambt

 

Redactie een in waarheid

01-06-19

 

We ontvingen het volgende persbericht van de classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken (hersteld).

 

Persbericht toelating tot de ambtelijke bediening ad art. 9 KO

 

Lectori Salutem,

 

De classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken in Nederland, in buitengewone zitting bijeen op 17 mei 2019 te Hooghalen, heeft overeenkomstig de synodale bepalingen ad art. 9...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief