Ethiek

Kerkverband

Signalen

Drie berichten
 

DOOR EEN TECHNISCHE STORING
KON ER DE AFGELOPEN WEEK GEEN NIEUWSBRIEF VERZONDEN. DAT VINDEN WE HEEL VERVELEND.
WEL KONDEN ALLE ARTIKELEN WORDEN GEPUBLICEERD.
WE WERKEN ER HARD AAN HET PROBLEEM TE VERHELPEN.


25-01-19 Informatieavond Zuidhorn
Spreker: dr. P. Boonstra, GKv Bussum-Huizen
Kerkgebouw: De Rank, Westergast 8, Zuidhorn
20.00 uur
Organisatie GKN Studiegroep Midden-Nederland

29-03-19 Informatieavond Zuidhorn
Spreker: J.J. van der Tol, GKv Blije-Holwerd
Kerkgebouw: De Rank, Westergast 8, Zuidhorn
20.00 uur
Organisatie GKN Studiegroep Midden-Nederland


 

 

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Relatie kerken Canada – Nederland 2

 

Redactie een in waarheid

01-12-18

 

Wij publiceren het verslag van de subcommissie van de Canadese BBK. Deze commissie staat specifiek opgesteld om de relatie met de kerken in Nederland te onderhouden.

Het verslag is geadresseerd aan de komende synode van de Canadese Kerken (CanRC) te Edmonton 2019. Het bevat de beschrijving van een aantal kernpunten, beter dieptepunten m.b.t. de leer en ethiek, in de relatie tussen de CanRC en GKv. Ze leiden uiteindelijk tot het advies de kerkelijke relatie met de GKv te...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGKN herkent DGK als Christus' kerken 4

 

D.J. Bolt

01-12-18

 

Het besluit van de GKN-synode Dalfsen heeft drie onderdelen. In de vorige artikelen bespraken we de eerste twee, nu willen we aandacht geven aan het derde onderdeel, en vervolgens een balans opmaken.

 

Samenwerken

 

Het derde besluitdeel luidt

 1. Op basis van de herkenning van de DGK als kerken die staan op het fundament van Schrift en belijdenis kan...

  Klik hier om naar de volledige item te gaan


  Jeugdig samenspreken in Apeldoorn

   

  D.J. Bolt

  01-12-18

   

  Soms moet je opruimen want anders kom je om in je eigen rommel. Daarbij hoort ook het opschudden van archieven. En zo kwam ik een inleiding tegen die ik moeilijk gelijk kon papierversnipperen. Niet omdat er indrukwekkende wijsheden in worden verkondigd maar omdat het epistel een aardig momentopname geeft inzake de verhouding tussen GKv- en CGK-jongeren.

   

  De...

  Klik hier om naar de volledige item te gaan  Relatie kerken Canada – Nederland 1

   

  Redactie een in waarheid

  17-11-18

   

  De Canadese Gereformeerde Kerken (CanRC) houden in 2019 hun driejaarlijkse synode, nu in Edmonton, samenroepende gemeente Edmonton Immanuel. Inmiddels zijn er allerlei documenten en rapportages gepubliceerd die op deze synode behandeld moeten gaan worden. Het zal geen verbazing wekken dat onze bijzondere aandacht uitgaat naar de rapporten van de 'BBK' van de CanRC, en dan m.n. die van de commissie Subcommittee for Relations with Churches in the Netherlands, dus over hun...

  Klik hier om naar de volledige item te gaan  GKN herkent DGK als Christus' kerken 3

   

  D.J. Bolt

  17-11-18

   

  We hebben in het eerste artikel in deze reeks het blijde bericht op de voorpagina van de GKN-website over de herkenning van DGK als kerken van Christus enthousiast ontvangen. Vervolgens hebben we daarna enige aandacht geschonken aan fundament en kerkorde van de kerk, waarover de GKN-synode schreef aan de DGK-synode van 2021. Er leken wat verschillende opvattingen daarover te bestaan in GKN-kringen, zo concludeerden we uit hun Acta. Maar het bleek dat de kerken op dat punt gelukkig niet...

  Klik hier om naar de volledige item te gaan  archief