Ethiek

Kerkverband

Signalen

 

Congres Opheusden 17 maart 2018

Is Gods openbaring ook een kennisbron? Is de evolutietheorie een toetsbare, wetenschappelijke theorie? Is het klimaat echt aan verandering onderhevig en is de mens daar de oorzaak van? Hoe kunnen wij zo goed mogelijk met onze planeet omgaan? Wat is de verhouding tussen geloof en wetenschap, kan dat samengaan? Hoe is het Harz-gebied in Duitsland ontstaan?

Zomaar wat vragen waar het over 20 dagen over gaat in Opheusden. Op 17 maart 2018 D.V. zal het achtste Opheusdense congres plaatsvinden. Er zijn nog maar 15 plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij en bemachtig een plaatsje voor het Opheusdense congres. Dit zal dus ook de laatste nieuwsbrief zijn voor het congres van 17 maart. Bekijk hieronder het programma dat wij in een vorige nieuwsbrief ook al gaven:

In het morgendeel spreekt dr. G.A. van den Brink over de vraag of openbaring (zoals de Bijbel) ook mee mag tellen als kennisbron. Daarnaast spreekt R.N. Jorritsma (M.Sc.) over de evolutietheorie en wetenschapsfilosofie. Na deze twee sprekers zal er een vragenronde zijn. Daarna hopen wij pauze te houden waarbij een eenvoudig lunchpakketje wordt aangeboden. Na de pauze gaan wij verder met prof. dr. W. de Vries en dr. R. Jacobs beiden houden een lezing rond klimaatsverandering en duurzaamheid. Net als het vorige blok wordt ook dit blok afgesloten met een vragenronde. Na een korte middagpauze luisteren we naar dr. P. de Jong die spreekt over de verhouding tussen Bijbel en wetenschap en drs. J.E. Hoogerduijn die een creationistische verklaring geeft van het ontstaan van het Harz-gebergte in Duitsland. Ook dit blok zal worden afgesloten met een vragenronde. Wij zien uit naar dit congres en hopen op uw komst. Zoals hierboven al gezegd: wees er snel bij voordat alle plaatsen bezet zijn. Aanmelden voor dit congres kan hier, het programma is hier te vinden.

Graag wijzen wij nog op onze hoofdsponsor, Logos Instituut. Omdat dit congres uit haar jasje is gegroeid organiseren zij een ander, groter congres, in Hardinxveld-Giessendam op 20 en 21 april. Hier zijn diverse prominente sprekers uitgenodigd, zoals prof. Zuiddam, dr. Surtees, dr. Lalleman en dr. Degens. Meer informatie over dat congres is hier te vinden. Op dezelfde pagina kunt u uzelf ook aanmelden. Mocht u verhinderd zijn voor het Opheusdense congres en ook niet naar Hardinxveld-Giessendam kunnen komen dan kunt u altijd nog de website van dit instituut raadplegen, met meer dan 1000 artikelen over geloof en wetenschap. Een greep van 5 uit de onderwerpen die  op deze website voorbij kwamen de afgelopen weken: (1) Een serie over Intelligent Design (deel 1 en deel 2), (2) een artikel over het ontstaan van de vogelveer en vogelvlucht, (3) een artikel over het ontstaan van geodes, prachtige kristallen, (4) een artikel over Chariklo, een object in de ruimte dat voor raadsels zorgt, en (5) een schepping-, zondeval- en zondvloedverhaal van een Noord-Amerikaanse indianenstam.  Zo is er genoeg te lezen. Kijk gerust verder.

 
Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Mariënberg 1

 

D.J. Bolt

23-12-17

 

De Generale Synode van Lansingerland (DGK) heeft uitspraken gedaan terzake van bezwaren die de kerkenraad van Mariënberg (de

Kerkgebouw DGK Lansingerland

Ark) had ingediend tegen het handelen van de classis Noord-Oost. Alle zeven (ontvankelijke) bezwaren werden afgewezen. We gaan er nu niet verder op in maar wachten op informatie die de GS voor publicatie beschikbaar stelt.

 

Wel willen we een bepaald aspect aan de orde stellen. 'Mariënberg' heeft nogal wat aandacht getrokken, het werd haast een begrip. Regelmatig kon je van mensen buiten DGK horen dat er toch 'alweer' grote moeilijkheden waren in dit kerkverband. Moest je daar als verontruste GKv-er bijvoorbeeld je wel bij aansluiten, of ermee verenigen? Kun je niet beter zoeken naar een verband waar altijd pais en vree heerst, of tenminste die indruk wekt?
 

De Gereformeerde Kerken (hersteld) leven samen in een open en transparant kerkverband. Kerkelijke vergaderingen worden publiek aangekondigd samen met de af te werken agenda. Moeiten die er zijn worden niet onder een kerkelijke vloerkleed gemoffeld maar benoemd, voor zover vertrouwelijkheid het toelaat.

En ja, deze kerken maken ook ernst met het derde kenmerk van de kerk, de tucht. Dat houdt onder meer in: onderlinge hulp in moeiten en problemen, vermaan waar dat nodig is en kerkelijke rechtspraak als laatste remedie om vrede te bereiken. En dat alles met veel geduld, liefde en lankmoedigheid, en onder gebed om de leiding van Gods Geest.

 

Natuurlijk, het zou dwaas zijn om strijd en onenigheid te verheerlijken. De Heere Jezus en zijn apostelen roepen immers voortdurend en indringend op de onderlinge vrede en eensgezindheid te bewaren (o.a. Mar. 9:50; Rom. 8:6, 12:16, 2Kor. 13:11, Ef. 4:3; 2 Tim. 2:22; Hebr. 12:14). 'Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert, schrijft Paulus (Rom. 14:19). Najagen! Maar is die vrede hoe dan ook verstoord, wat is het dan heilzaam als een gereformeerd kerkverband ook werkelijk functioneert – sanerend en helend.  

 

Als men een moeiten-loos kerkverband zoekt is het niet raadzaam gereformeerd te worden. Strijd zal er namelijk altijd blijven zolang Christus' kerk bestaat, want de duivel weet juist haar te vinden. Het Nieuwe Testament is er vol van. Lees de derde brief van Johannes bijvoorbeeld of Judas. Een zekere Diotrefes, een ambtsdrager waarschijnlijk,  wilde de 'eerste zijn' in de gemeente (3 Joh. 9 ev.). De man belasterde de apostel Johannes en zijn medestanders met 'kwaadaardige praatjes', en gooide zelfs mensen uit de gemeente! En dat zo'n korte tijd nadat de Heere Jezus op aarde had gewandeld en de directe herinnering aan de apostelen nog levendig moet zijn geweest! Toestanden!

 

Ons overkomt dus niks vreemds. Maar dat mag niet een maar laconieke constatering zijn. Want tegelijk zullen we met alle inzet ons inspannen de band van de vrede te bewaren, in liefde met elkaar omgaan, elkaar verdragen, voorkomen dat er bittere wortels in onze harten opschieten.

Wat bloeit dan het leven met de Heere en met elkaar op!

En dat is ook wat wij werkelijk ervaren.