Ethiek

Kerkverband

Signalen

 

Congres Opheusden 17 maart 2018

Is Gods openbaring ook een kennisbron? Is de evolutietheorie een toetsbare, wetenschappelijke theorie? Is het klimaat echt aan verandering onderhevig en is de mens daar de oorzaak van? Hoe kunnen wij zo goed mogelijk met onze planeet omgaan? Wat is de verhouding tussen geloof en wetenschap, kan dat samengaan? Hoe is het Harz-gebied in Duitsland ontstaan?

Zomaar wat vragen waar het over 20 dagen over gaat in Opheusden. Op 17 maart 2018 D.V. zal het achtste Opheusdense congres plaatsvinden. Er zijn nog maar 15 plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij en bemachtig een plaatsje voor het Opheusdense congres. Dit zal dus ook de laatste nieuwsbrief zijn voor het congres van 17 maart. Bekijk hieronder het programma dat wij in een vorige nieuwsbrief ook al gaven:

In het morgendeel spreekt dr. G.A. van den Brink over de vraag of openbaring (zoals de Bijbel) ook mee mag tellen als kennisbron. Daarnaast spreekt R.N. Jorritsma (M.Sc.) over de evolutietheorie en wetenschapsfilosofie. Na deze twee sprekers zal er een vragenronde zijn. Daarna hopen wij pauze te houden waarbij een eenvoudig lunchpakketje wordt aangeboden. Na de pauze gaan wij verder met prof. dr. W. de Vries en dr. R. Jacobs beiden houden een lezing rond klimaatsverandering en duurzaamheid. Net als het vorige blok wordt ook dit blok afgesloten met een vragenronde. Na een korte middagpauze luisteren we naar dr. P. de Jong die spreekt over de verhouding tussen Bijbel en wetenschap en drs. J.E. Hoogerduijn die een creationistische verklaring geeft van het ontstaan van het Harz-gebergte in Duitsland. Ook dit blok zal worden afgesloten met een vragenronde. Wij zien uit naar dit congres en hopen op uw komst. Zoals hierboven al gezegd: wees er snel bij voordat alle plaatsen bezet zijn. Aanmelden voor dit congres kan hier, het programma is hier te vinden.

Graag wijzen wij nog op onze hoofdsponsor, Logos Instituut. Omdat dit congres uit haar jasje is gegroeid organiseren zij een ander, groter congres, in Hardinxveld-Giessendam op 20 en 21 april. Hier zijn diverse prominente sprekers uitgenodigd, zoals prof. Zuiddam, dr. Surtees, dr. Lalleman en dr. Degens. Meer informatie over dat congres is hier te vinden. Op dezelfde pagina kunt u uzelf ook aanmelden. Mocht u verhinderd zijn voor het Opheusdense congres en ook niet naar Hardinxveld-Giessendam kunnen komen dan kunt u altijd nog de website van dit instituut raadplegen, met meer dan 1000 artikelen over geloof en wetenschap. Een greep van 5 uit de onderwerpen die  op deze website voorbij kwamen de afgelopen weken: (1) Een serie over Intelligent Design (deel 1 en deel 2), (2) een artikel over het ontstaan van de vogelveer en vogelvlucht, (3) een artikel over het ontstaan van geodes, prachtige kristallen, (4) een artikel over Chariklo, een object in de ruimte dat voor raadsels zorgt, en (5) een schepping-, zondeval- en zondvloedverhaal van een Noord-Amerikaanse indianenstam.  Zo is er genoeg te lezen. Kijk gerust verder.

 
Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Verheugd!

 

D.J. Bolt

03-02-18

 

We ontvingen het volgende Persbericht van de classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken (hersteld, DGK).
 


Persbericht toelating tot de ambtelijke bediening ad art. 9 KO

 

Lectori Salutem,

De classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken in Nederland, in voortgezette zitting bijeen op 26 januari 2018 te Hooghalen, heeft overeenkomstig de synodale bepalingen ad art. 9 KO onderzocht de weleerwaarde heren ds. H.G. Gunnink en ds. H.W. van Egmond, beiden (emeritus) dienaar van het Woord van God, voorheen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, en hen, gehoord het gunstig advies van de deputaten ad art. 49 K.O. en na ondertekening van het formulier, dat voor de dienaren van het Woord is vastgesteld door de generale synode van Groningen-Zuid 1978, met blijdschap en vrijmoedigheid toegelaten tot de dienst des Woords in De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld).

 

Namens de classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld), in voortgezette vergadering bijeen op vrijdag 26 januari 2018,

 

Br. A. Hutten (preses h.t.)

Ds. M. Dijkstra (scriba h.t.)

Br. D.J. Zetstra (assessor h.t.)


 

 
Ds. H.G. Gunnink en ds. H.W. van Egmond (r)

Het zal duidelijk zijn hoe verheugd en blij de kerken en ook wij zijn met de overkomst van deze predikanten uit de GKv! Bekwame dienaren van het Woord die hun bijdrage willen en nu ook mogen leveren aan de verkondiging van het Evangelie en aan de opbouw van Christus' kerk.

 

Het verlaten van de GKv heeft een scherpe pijnlijke rand, zo weten wij uit eigen ervaring. Want er wordt veel achtergelaten, zowel kerkelijk als persoonlijk. En dat geldt in het bijzonder voor predikanten en hun echtgenotes die zoveel relaties en banden hebben gekregen met gemeenten en kerkleden, al de jaren dat zij met hart en ziel in die kerken hebben bearbeid en gediend. Gehoorzamen aan Jezus Christus zoals Hij dat vraagt in o.a. Mat. 10 gaat bepaald niet zonder verdriet en leed. Laat daarvoor een open oog en hart zijn.

Tegelijk betekent het volgen van de Heer van de kerk ook bevrijding, verlossing uit de greep van een kerkelijk leven dat zich steeds meer losmaakt van het gezag van de Heilige Schrift en in de ban is gekomen van een opdringende wereldse cultuur. Een nieuwe ruimte waarin vreugde het verdriet mag overheersen en weer onbelemmerd kan worden gewerkt in Gods koninkrijk!
De komst van deze predikanten vormt ook een krachtig appel op de verontrusten in de GKv om niet langer te aarzelen maar zich te ontworstelen aan de sluipende gewenning aan dwalingen. 

Op de (publieke) classisvergadering hebben velen de predikanten gefeliciteerd met hun ingang in DGK als Dienaren van het Woord. Wij willen ons daar graag bij aansluiten. Wij zien er naar uit om hen de Schriften te horen uitleggen, te ontdekken aan zonde en schuld, en ons te bemoedigen met de enige troost en genade in leven en in sterven, Jezus Christus.  

 

 

Felicitaties na het kerkelijke onderzoek.

 

Een markant moment was de felicitatie van ds. Van Egmond door dr. P. van Gurp, de nestor van DGK, die samen met ds. M.A. Sneep het colloquium doctum, het onderzoek had geleid.

 

Dr. Van Gurp feliciteert ds. Van Egmond.
Op de voorgrond mevr. Van Egmond.