Ethiek

Agenda

Signalen

Vier berichten

26-09-18 Lezing Amersfoort
Spreker: Dr. B. van Egmond
'De betekenis van onze geloofsbelijdenissen'
De Lichtkring, Laan naar Emiclaer 1, Amersfoort.
20.00 uur, kerk open 19.30 uur.
Organisatie Comité Samen gereformeerd

 

20-10-18 Logos Conferentie 9 te Opheusden
Accent: Natuurwetenschappen.

 

02-11-18 Informatieavond Rijnsburg
Spreker: dr. P. Boonstra, GKv Bussum-Huizen
Kerkgebouw: Katwijkerweg 1B Rijnsburg
20.00 uur, kerk open om 19.30 uur.
Organisatie Studiegroep Midden-Nederland

23/24-11-18 Logos Tweedaags congres
'Geloof is de sleutel tot kennis'.
Verder info:
www.oorsprong.info


 


 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

WEERKLANK AGENDA

Stichting gereformeerd maandblad, de uitgever van het maandblad WEERKLANK, start op 30 oktober met het organiseren van lezingen in Rotterdam en in Ede.

 

De stichting stelt zich ten doel in overeenstemming met de gereformeerde belijdenis geven van voorlichting en verstrekken van informatie, beoordelen van ontwikkelingen, toerusten vanuit het onfeilbare Woord van God en bevorderen van het gereformeerde samenleven.

 

De eerste lezing is op D.V. vrijdagavond 30 oktober in Rotterdam en zal in het teken staan van HERVORMINGSDAG. Ds. L. Heres, predikant van de GK Zwijndrecht e.o. en medewerker van het maandblad Weerklank hoopt daar te spreken over:“Christus en de Reformatie”.

De avond wordt gehouden in het kerkgebouw De Rank, Larikslaan 215 te Rotterdam Hillegersberg Schiebroek. Naast de lezing is er samenzang, orgelspel en gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. De avond begint om 20.00 uur, de deuren gaan om 19.30 open.

 

De tweede lezing is op D.V. vrijdagavond 13 november in Ede.

Ds. H.G. Gunnink, emeritus predikant van de GKv te Ten Boer en medewerker van Gereformeerde Kerk Blijven, hoopt dan een lezing te houden onder de titel:

 

Eredienst en onderwijzen en doen onderwijzen in gezin en kerk”.

 

Deze avond wordt gehouden in het kerkgebouw Elim, Stakenberg 94 te Ede en begint om 20.00 uur. Na de pauze is er gelegenheid om vragen aan ds. Gunnink te stellen.

 

Volgende lezingen staan gepland op:

8 januari 2016 in Ede, spreker J. Peters

12 februari in Rotterdam, spreker J. Peters

11 maart in Ede, spreker ds. J.R. Visser

8 april in Rotterdam, spreker ds. J.R. Visser

 

Informatie over de stichting is te vinden op www.gereformeerdmaandblad.nl of via E-mail

stichting@gereformeerdmaandblad.nl