Ethiek

Agenda

Signalen

Zie voor nadere gegevens hierboven Nieuwe artikelen


Drie annonceringen

11 mei LOGOS

'Is de Bijbel betrouwbaar?'
Programma over schepping en evolutie.

10.00 - 16.15 uur
Apeldoorn, GKv kerkgebouw De Voorhof
Gijsbertgaarde 101


23 mei Informatieavond Mariënberg
Spreker: Ds. H.W. van Egmond
'Gereformeerd zijn is dynamisch'

20.00 uur Sionskerk, Oudeweg 22, Mariënberg

5 juni Informatieavond Zwolle
Spreker: Ds. E. Heres, DGK Dalfsen
'De kerk van Christus is katholiek'

20.00 uur De Hoeksteen, Scheldelaan 141, Zwolle

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Informatieavond 22-03-18

Er zal DV 22 maart a.s. een info-avond worden gehouden in de regio rond het Vechtdal (van Zwolle tot Emmen). Ds. M.A. Sneep zal een referaat houden met als titel:
 

Christus’ heerlijkheid voor Gods kinderen tot troost’

 

Het referaat is toegespitst op de kerkelijke moeiten in de GKv en zal aandacht geven aan de persoonlijke keuzes die dit vraagt.

 

Wanneer : Donderdag 22 maart 2018, 20.00 uur
Plaats : Hessenwegkerk, Hessenweg 47, te Hardenberg
Info : ike.landelijk@gmail.com
Affiches : click hier

 

Na de pauze wordt een forum gevormd waaraan zullen meewerken:
 

- Ds. M. Dijkstra, Emmen/Mariënberg

- Ds. E. Heres, Dalfsen

- Ds. W. van der Jagt, FRCA Australië

- Ds. M.A. Sneep, Groningen

 

Er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

De voorzitter van de avond is ds. H.G. Gunnink uit Ten Boer.