Ethiek

Agenda

Signalen

Zie voor nadere gegevens hierboven Nieuwe artikelen


Drie annonceringen

11 mei LOGOS

'Is de Bijbel betrouwbaar?'
Programma over schepping en evolutie.

10.00 - 16.15 uur
Apeldoorn, GKv kerkgebouw De Voorhof
Gijsbertgaarde 101


23 mei Informatieavond Mariënberg
Spreker: Ds. H.W. van Egmond
'Gereformeerd zijn is dynamisch'

20.00 uur Sionskerk, Oudeweg 22, Mariënberg

5 juni Informatieavond Zwolle
Spreker: Ds. E. Heres, DGK Dalfsen
'De kerk van Christus is katholiek'

20.00 uur De Hoeksteen, Scheldelaan 141, Zwolle

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Informatieavond DRACHTEN 29-11-18

 

Informatieavond

DRACHTEN, donderdag 29 november 2018

 

Wat is Gereformeerd?

 

Ds. M.A. Sneep

predikant van De Gereformeerde Kerk te Groningen.

 

Gereformeerd blijven

 

Ds. H.W. van Egmond,

lid van De Gereformeerde Kerk Opeinde e.o.
emerituspredikant van GKv Ten Boer.

 

Na de lezingen kunnen schriftelijke vragen wordt ingediend. Ze worden direct na de pauze besproken. Daarna volgt er een plenaire bespreking.

Deze avond wordt gehouden op D.V. donderdag 29 november 2018 van 20.00 uur tot 22.30uur (19.30 zaal open).

 

Locatie: kerkgebouw “De Arke”

Flevo 161, 9204 JT Drachten.

 

Agenda:

  1. Opening om 20.00 uur
  2. Zingen ps. 31: 11
  3. Wat is Gereformeerd?, ds. M.A. Sneep
  4. Zingen ps. 31: 12
  5. Gereformeerd blijven, ds. H.W. van Egmond
  6. Pauze
  7. Zingen ps. 32: 4 en 5
  8. Bespreking
  9. Zingen gez. 13: 1 en 6
  10. Sluiting rond 22.30 uur

 

Namens De Gereformeerde Kerk (hersteld) Opeinde e.o.

Het organiserend comité.

 

Ieder is van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u dezen mailen naar: gereformeerdwillenbijven@gmail.com