Ethiek

Vraag & Antwoord

Signalen

Vier berichten

28-02-19 Informatieavond Mariënberg
Spreker: Ds. E. Heres
'De kerk van Christus is katholiek'
20.00 uur Sionskerk, Mariënberg
Click op Folders.. hierboven of ga naar de rubriek Agenda voor posters/flyers/folders.


Bijbellezingen 2 Korinthiërs
door dr. E.T. van Spanje

- 4 maart
- 18 maart
Zie rubriek Agenda voor meer details.


29-03-19 Informatieavond Zuidhorn
Spreker: J.J. van der Tol, GKv Blije-Holwerd
Kerkgebouw: De Rank, Westergast 8, Zuidhorn
20.00 uur
Organisatie GKN Studiegroep Midden-Nederland


Andere Informatieavonden en lezingen:

22 februari  Apeldoorn,ds. J.R. Visser
22 maart Lelystad, ds. J.R. Visser
28 maart Den Bosch, dr. P. Boonstra
5 april Ede, dr. A. Bas
12 april Rijnsburg, ds. J. Wesseling
3 mei Apeldoorn, dr. B. van Egmond

Studiegroep Midden-Nederland


 

 

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Vraag en Antwoord 2 - Bloei of Wildgroei

 N. van Dijk
23-04-11


De Reformatie vrijdag 25 maart: Bloei of wildgroei

Bij de huidige discussie over de ruimte in de kerk botsen volgens dr. De Bruijne een gereformeerde vorm van modernisme en een gereformeerde versie van postmodernisme met elkaar.
In een sociologische verhandeling wordt beschreven dat in de vrijgemaakte traditie deze botsing heviger is dan elders. Sinds de scheuring van de jaren '60 werd het streven naar beheersing steeds sterker, er ontstond een onnatuurlijke uniformiteit, de postmoderne tegenreactie leidt tot geforceerde pogingen tot variatie en pluriformiteit. De Bruijne noemt het tragisch dat beide bewegingen zichzelf zo ontzettend serieus nemen. Beide partijen weerspiegelen in een gereformeerd jasje de paradox die de moderne samenleving doortrekt. De moderne beheerser schept de postmoderne vrijblijvendheid. De vraag wordt dan gesteld: Ben jij er zo één die pal staat voor orde en regel in de kerk?

We zouden dr. De Bruijne willen vragen: Wilt u aangeven wie u bedoelt met "zo één die pal staat voor orde en regel". Vindt u trouw zijn aan de belijdenis en afspraken nakomen zoals de kerken die hebben vastgelegd in de KO, 'pal staan voor orde en regel'?
En verder: Ging de scheuring in de jaren '60 ten diepste om trouw aan de gereformeerde belijdenis of is zij slechts te typeren als het gevolg van een botsing tussen modernisme en postmodernisme?
 
Antwoord

Prof.dr. A.L.Th. de Bruijne bericht ons dat hij in het artikel twee uitersten tekent, die voor velen zeer herkenbaar zijn, zo heeft hij gemerkt. En dat niet alleen in de kerk maar ook in de samenleving.
Hij heeft verder geen gelegenheid om daarop hier in te gaan.