Ethiek

Liturgie en eredienst

Signalen

Drie berichten
 

DOOR EEN TECHNISCHE STORING
KON ER DE AFGELOPEN WEEK GEEN NIEUWSBRIEF VERZONDEN. DAT VINDEN WE HEEL VERVELEND.
WEL KONDEN ALLE ARTIKELEN WORDEN GEPUBLICEERD.
WE WERKEN ER HARD AAN HET PROBLEEM TE VERHELPEN.


25-01-19 Informatieavond Zuidhorn
Spreker: dr. P. Boonstra, GKv Bussum-Huizen
Kerkgebouw: De Rank, Westergast 8, Zuidhorn
20.00 uur
Organisatie GKN Studiegroep Midden-Nederland

29-03-19 Informatieavond Zuidhorn
Spreker: J.J. van der Tol, GKv Blije-Holwerd
Kerkgebouw: De Rank, Westergast 8, Zuidhorn
20.00 uur
Organisatie GKN Studiegroep Midden-Nederland


 

 

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Heilige Gezangen – 3

 

F. Hoogland

20-10-18

 

De vorige bijdrage sloten we af met de constatering dat het toch wel heel bijzonder is dat de tamelijk onvolledige en beperkte bundel ‘Enige Gezangen’ zich zo lang heeft kunnen handhaven. Kun je daaruit concluderen dat er een grote waardering voor is geweest?

 

Waardering

 

In de waardering van 'Enige Gezangen' zijn volgens Van der Knijff twee lijnen te onderscheiden. Er is een visie...

Klik hier om naar de volledige item te gaanHeilige Gezangen – 2

 

F. Hoogland

06-10-18

 

Deze zomer verscheen de dissertatie van Jaco van der Knijff getiteld “Heilige Gezangen”, zo meldden we de vorige keer. In deze dissertatie behandelt hij de herkomst en de ontwikkeling van de bundel “Enige Gezangen”. De schrijver is van mening dat deze bundel in al haar beperktheid toch wel een unieke verzameling van Bijbel- en catechismusliederen en vrije liederen mag worden genoemd waarin een eeuwenoud kerkliedrepertoire uit de middeleeuwen en uit de Franse, Duitse en Nederlandse...

Klik hier om naar de volledige item te gaanHeilige Gezangen - 1

 

F. Hoogland

22-09-18

 

Onder bovenstaande titel verscheen er in de afgelopen zomer een zeer interessant boek over de geschiedenis van de ‘Eenige Gezangen’. De muziekredacteur van het RD, de heer Jaco van der Knijff, promoveerde aan de Groninger Universiteit op het onderwerp Herkomst en ontwikkeling van de ‘Enige Gezangen’, en dit boek werd daarbij als dissertatie gepresenteerd.

De schrijver constateert in zijn voorwoord terecht dat over het psalmboek, de Staatsberijming van 1773, wel heel...

Klik hier om naar de volledige item te gaanWaarom nog steeds de Tien Geboden voorlezen?

Pastorale vragen en antwoorden

 

Dr. Wes Bredenhof

22-09-18

 

Het is in gereformeerde kerken gewoonte dat tijdens de morgendienst de Tien Geboden worden voorgelezen. Dit is een historische praktijk die terug gaat op de Reformatie. Toch zijn er helaas kerken die claimen dat ze gereformeerd zijn, maar deze praktijk toch hebben laten vallen. In de gereformeerde kerken die het nog wel doen, zitten mensen die zich afvragen waarom het in hun kerken nog steeds wordt gedaan. Zij zien het als onnodig, een in...

Klik hier om naar de volledige item te gaanDe predikant als priester

 

Toespraak voor het CRTS op 5 september 2008

 

Dr. C. Van Dam

17-02-18

 

Eén van de belangrijkste verschillen tussen Rome en de Gereformeerde kerken is dat Rome priesters kent en de Gereformeerde kerken predikers van het Woord hebben. Dus waarom zouden we nu over de predikant als priester spreken? Gaan we niet de verkeerde richting op als we dat doen? Wij hebben predikanten, geen priesters! Toch, als we de Schrift recht willen doen, zullen we moeten erkennen dat het ambt van...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief