Ethiek

Liturgie en eredienst

Signalen

BIJEENKOMSTEN LOGOS

20-10-18 Conferentie 9 te Opheusden
Accent: Natuurwetenschappen.

23/24-11-18 Tweedaags congres
'Geloof is de sleutel tot kennis'.

Verder info:
www.oorsprong.info


DE EERSTE VROUW MAG PREKEN IN DE GKV!
GERRY BOS (60) UIT DRONTEN-ZUID heeft van classis Hattem preekconsent gekregen. Slecht ÉÉN kerk hield zich afzijdig. (ND 09-06-18)


 


 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:De predikant als priester

 

Toespraak voor het CRTS op 5 september 2008

 

Dr. C. Van Dam

17-02-18

 

Eén van de belangrijkste verschillen tussen Rome en de Gereformeerde kerken is dat Rome priesters kent en de Gereformeerde kerken predikers van het Woord hebben. Dus waarom zouden we nu over de predikant als priester spreken? Gaan we niet de verkeerde richting op als we dat doen? Wij hebben predikanten, geen priesters! Toch, als we de Schrift recht willen doen, zullen we moeten erkennen dat het ambt van...

Klik hier om naar de volledige item te gaanReformatie en Psalmen zingen

 

Dr. Wes Bredenhof, Free Reformed Church, Launceston, Tasmania

(blogpost YINKADINAY)

23-12-17

 

We vierden dit jaar de 500ste gedenkdag van de Reformatie. De wijze waarop God toen werd geëerd was mede een centrale oorzaak die tot de breuk met Rome heeft geleid. De Reformatie ging niet alleen maar over theologie, maar ook over doxologie – over de goede manier om God de eer te geven.

Als ik het hier heb over het eren van God, dan bedoel ik daarmee de gezamenlijke eredienst in de kerk....

Klik hier om naar de volledige item te gaanPsalmen zonder de Heere

 

F. Hoogland

23-09-17

 

Zoals bekend heeft er tijdens de eerste dagen van september 2017 in Utrecht een indrukwekkend psalmenfestival plaatsgevonden. In het kader van het Festival Oude Muziek en naar aanleiding van 500 jaar Reformatie klonken er daar 150 psalmen van 150 verschillende componisten, uitgevoerd door een vijftal toonaangevende koren uit verschillende landen, waaronder het beroemde Nederlands Kamerkoor.

In het RD van 6 september schrijft dr. S. Janse over dit project. We nemen er een stukje...

Klik hier om naar de volledige item te gaanMuziekinstrumenten in de eredienst 5

 

F. Hoogland

29-04-17

 

In mijn vierde bijdrage aan de website een in waarheid over bovengenoemd onderwerp constateerde ik dat prof.dr. A.J. de Visser zich in Clarion wel erg positief uitliet over het gebruik van praisebands, leadzangers in erediensten e.d.

 

Prof. De Visser is zo vriendelijk geweest om te reageren en heeft aangegeven verbaasd te zijn over mijn constatering. Hij verklaart inderdaad ‘ruimte te zien voor gebruik van praisebands en leadzangers buiten de eredienst,...

Klik hier om naar de volledige item te gaanTweede Christelijke Feestdag in Dalfsen

 

A. ter Velde-Heres

01-04-17

 

Met Kerst, Pasen en Pinksteren wordt er in DGK Dalfsen op de tweede feestdag een viering gehouden. Dit wordt al gedaan sinds de breuk met de GKv. Het is iets waar de gemeente naar uitkijkt. Ik vertel er iets over.

 

Samen

 

De viering wordt voorbereid door een ‘tweede-feestdagcommissie’, bestaande uit enkele gemeenteleden. Zij stellen een programma op, waarin zang en meditatie elkaar afwisselen. Wanneer dit programma is...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief