Ethiek

Synodeverslagen

Signalen


  Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:GS Goes Impressie 03 – Fusie GKv - NGK

 

D.J. Bolt

20-02-20

 

Is het wel de moeite waard om een impressie te geven van de bespreking van slechts vier revisieverzoeken m.b.t. de fusie van GKv-NGK? De bespreking duurde immers nauwelijks een kwartier en het conceptbesluit werd met algemene stemmen aangenomen. Bovendien lag het concept niet op de tafel van de pers waardoor het wederom wat lastig was de bespreking te volgen (inmiddels verkregen[1]).

 

Ondanks dit, lijkt het ons toch van belang om iets...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGS Goes Verslag 08 – Revisieverzoeken GKv-NGK fusie

 

D.J. Bolt

22-02-20

 

Zaterdagmorgen 25 januari 2020.

In de synodevergadering worden de voorstellen van de synodecommissie revisieverzoeken m.b.t. de eenwording van GKv en NGK behandeld.

De synodecommissie DKE licht de voorstellen toe.

 

Commissie DKE – Br. W. van Essen

Er is uitgebreid contact geweest met deputaten kerkelijke eenheid (DKE). Zij hebben de concepten meegelezen en waar nodig aanvullingen voorgesteld. Het gaat nu alleen...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGS Goes Impressie 02 - Vrouw-in-ambt

 

D.J. Bolt

08-02-20

 

We proberen wat impressies te geven van de urenlange discussies over de revisieverzoeken MV. Die verzoeken zelf hebben we (nog) niet gezien want die lagen niet ter tafel. De discussies gingen over de inhoud van een Raamwerkdocument, het document dat moet groeien naar een uitgangspuntenbasis waarop de revisieverzoeken worden beoordeeld en beantwoord. De eerste versie, in computerjargon 1.0, werd nu besproken.

'Het is een fantastisch stuk met heldere taal', zei synodeafgevaardigde zr....

Klik hier om naar de volledige item te gaanGS Goes Verslag 06 – Vrouw-in-ambt revisie 2

 

D.J. Bolt

31-01-20

 

Vrijdagmorgen 24 januari 2020.

De vergadering wordt geopend in de separate zaal De Luwte.

De bespreking van het Raamwerk wordt voortgezet.

Er zijn ongeveer tien gasten.

 

4 - Genesis 1-3

 

Commissie Revisieverzoeken MV - Ds. S. de Jong

Ds. De Jong begint zijn presentatie met een foto van het PKN-kerkje...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGS Goes Verslag 07 – Vrouw-in-ambt revisie 3

 

D.J. Bolt

31-01-20

 

 

5 – Zwijgteksten (vervolg)

 

Commissie Revisieverzoeken MV – Ds. P. Poortinga

Wat wij als synode moeten doen is op grond van een verantwoorde exegese besluiten nemen met het oog op de praktijk. En dat met een kerkrechtelijke spits.

 

Is er maar één waarheid? Ja, maar dan moet je wel aangeven wat je bedoelt met...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief