Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
Signalen

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

Giften voor noodhulp Oekraine kunnen worden overgemaakt op:

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Toerustingsavond Surhuisterveen - Verslag

 

D.J. Bolt

28-01-23

 

Op 12 januari jl. werd een 'toerustingsavond' gehouden in het Friesche Surhuisterveen. De bijeenkomst was georganiseerd door een werkgroepje uit DGK/GKN, en werd geleid door br. Rozema.

Spreker was ds. L. Heres van GKN Assen-Kornhorn met het onderwerp Wat is aansprekende prediking?
 

Dat is natuurlijk best een actueel onderwerp. Want wat wordt in veel omringende kerken niet uit de kast gehaald om de verkondiging 'aansprekend' te maken. Zodat...

Klik hier om naar de volledige item te gaanOntwikkelingen in de GKv – 7/1

 

D.J. Bolt

28-01-23

 

In de twee voorgaande edities hebben we aandacht geschonken aan leer, sacramenten en tucht, Ontwikkelingen in de GKv – 6.1 en 6.2. In de komende edities richten we ons op het leven in deze kerken. Immers, in gereformeerde kerken gaat het altijd om leer én leven. Preken leggen het Woord van God uit (exegese) én passen het toe op het leven van Gods kinderen (applicatie). Leer en leven zijn onlosmakelijk verbonden.
Het betekent dat áls er grote verschuivingen zijn in de...

Klik hier om naar de volledige item te gaanBezinning

 

D.J. Bolt

28-01-23

 

Donderdag 19 januari jl. werd er een (eerste) regionale bezinningsavond gehouden in Drachten, georganiseerd door de Kerngroep Bezinning GKv (KBG). We geven er een impressie van.

De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 50 personen. We zagen GKv-ers, broeders en zusters uit DGK en GKN.

 

Tussen haakjes, voor de actuele gegevens over de regiovergaderingen, raadpleeg https://bezinninggkv.nl/2023/01/regioavonden, want er zijn wijzigingen. Zo is de Voorhof in...

Klik hier om naar de volledige item te gaanHelp Oekraïne 14

 

D.J. Bolt/CERE

14-01-23

 

Graag weer een update over de situatie van broeders en zusters in de Oekraïne/Transcarpathia.
Een nieuw jaar in een land dat gewikkeld is in een strijd op leven en dood. Hoe hebben mensen daar de feestdagen beleefd? U leest er iets van in onderstaand fotoverslag.

 

- Fotoverslag hulpverlening

- Stand van zaken

 


 

Fotoverslag...

Klik hier om naar de volledige item te gaanOntwikkelingen in de GKv – 6/2

 

D.J. Bolt

19-12-22

 

Als er veel verschuift in de leer zal dat ongetwijfeld ook zijn weerslag hebben op het belijden t.a.v. geloof ondersteunende middelen en het beleven daarvan. We zien dat onder meer in de ontwikkelingen rond het Heilig Avondmaal en de tucht.

 


 

Sacramenten 1

GKv Kerkbode van het Noorden, 5 november 2022

 

Bedrijfsrecherche Hoffman adverteert met de...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief