Ethiek

Uit de kerken

Signalen

Emmeloord, donderdag 21 november
Diaconie, een Heer-lijke dienst!
Ds. A. de Jager
De Ontmoeting, Europalaan 42, 20.00 uur


Ede, woensdag 27 november
Preken die ons aanspreken
Drs. J.P.C. Vreugdenhil

Elim, Stakenberg 94 in Ede, 20.00 uur

Bunschoten-Spakenburg, zaterdag 14 dec.
Bezinningsdag MVEA
Immanuelkerk, Plevier 2, 10.00-15.00 uur
info: www.bezinningmvea.nl

Emmeloord, vrijdag 24 januari
'Hoe lief heb ik uw wet'
Ds. A. Bas
De Ontmoeting, Europalaan 42, 20.00 uurAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Reformed Education

 

Mr. Alwyn Terpstra

01-11-19

 

Historically compelling!

 

In a previous article titled Reformed Education – Scripturally Compelling, I made the case that even though there was no direct mandate in the Bible to establish reformed schools, the case for establishing and maintaining them was, scripturally, very compelling [1]. In this article I want to look at the element of reformed education through the lens of history to see what we might learn...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGereformeerd onderwijs

 

Mr. Alwyn Terpstra

04-11-19

 

Historisch gezien verplicht!

 

In een vorig artikel met de titel ‘Gereformeerde Onderwijs – De Schrift dringt ertoe’, stelde ik dat zelfs al stond er in de Bijbel geen rechtstreekse opdracht om gereformeerde scholen te stichten, de opdracht om ze te stichten en onderhouden Schriftuurlijk gezien een verplichting was. [1]

In dit artikel wil ik door de lens van de geschiedenis naar het element van...

Klik hier om naar de volledige item te gaanBenefietconcert Dalfsen

Benefietconcert DalfsenKlik hier om naar de volledige item te gaan


De GKv en de katholiciteit van de kerk – impressies 1

 

Redactie een in waarheid

 

Op 18 mei jl. hield de bezinningsgroep Man/vrouw en ambt (MVEA) een openbare bijeenkomst in de Immanuelkerk te Bunschoten-Spakenburg. We woonden deze bijeenkomst bij. Een van de sprekers was prof. dr. A. de Visser van de Canadian Reformed Churches. Het is interessant én aangrijpend om te horen hoe dit lid van de Canadese kerken die inmiddels de zusterkerkrelatie met de GKv hebben beëindigd, tegen de ontwikkelingen in de GKv aankijkt en beoordeeld.
We laten nu het eerste deel...

Klik hier om naar de volledige item te gaanRijnsburg Schriftgezag en hermeneutiek

De bezinningsgroep Rijnsburg e.o. belegt D.V. op 26 september a.s. een voorlichtingsavond over:

 

Rijnsburg Schriftgezag en hermeneutiek (Bijbeluitleg)

 

Spreker: dr. R.T. (Dolf) te Velde.

 

Plaats: kerkgebouw GKv Rijnsburg, Katwijkerweg 1a, 2231 SE Rijnsburg.

Aanvang: 20.00 uur.

 

Op de achtergrond van meerdere discussies in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) speelt de vraag: hoe lezen wij de Schrift, en hoe zijn wij daarin...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief