Ethiek

Uit de kerken

Signalen

Zie voor nadere gegevens hierboven Nieuwe artikelen


Drie annonceringen

11 mei LOGOS

'Is de Bijbel betrouwbaar?'
Programma over schepping en evolutie.

10.00 - 16.15 uur
Apeldoorn, GKv kerkgebouw De Voorhof
Gijsbertgaarde 101


23 mei Informatieavond Mariënberg
Spreker: Ds. H.W. van Egmond
'Gereformeerd zijn is dynamisch'

20.00 uur Sionskerk, Oudeweg 22, Mariënberg

5 juni Informatieavond Zwolle
Spreker: Ds. E. Heres, DGK Dalfsen
'De kerk van Christus is katholiek'

20.00 uur De Hoeksteen, Scheldelaan 141, Zwolle

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Van harte gefeliciteerd!

 

Redactie een in waarheid

15-12-18

 

Afgelopen tijd is er een jubileum en een lustrum gevierd. Graag doen we onze lezers daarvan mededeling.

 

Ds. H.W. van Egmond mocht zijn 40-jarig ambtsjubileum vieren.

Hij werd op 12 november 1978 verbonden aan de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Haulerwijk. Daarna diende hij in de kerken Den Helder (20-03-83) en Ten Boer (10-09-89). Op 01-10-11 ging de predikant met emeritaat.
Ds. Van Egmond en zijn vrouw zijn lid van De Gereformeerde Kerk te Opeinde e.o. en wonen in Marum 9363 LC, Albardaweg 155,

 

Wij wensen de predikant en zijn vrouw van harte Gods zegen toe en hopen nog vaak zijn rijke bediening van het goddelijke Woord mee te maken!

 

Dominee en mevrouw Van Egmond

 


 

Ds. E. Heres vierde zijn zevende lustrum, hij was 35 jaar Verbi Divini Minister, dienaar van het goddelijke Woord. GKv Surhuisterveen in combinatie met Opende was zijn eerste standplaats (04-12-83). Daarna diende ds. Heres in respectievelijk Assen-Noord (11-09-88), Spakenburg-Zuid (17-12-95) en tenslotte in Dalfsen (24-02-02). En daar is hij nog steeds herder en leraar.

De predikant en zijn vrouw wonen in Dalfsen 7721EN, Agnietenhof 8.

 

Ook hem en zijn vrouw wensen we van harte Gods zegen toe en we hopen nog vaak zijn diepgaande bediening van Christus' verzoening te ervaren!

 

Dominee en mevrouw Heres

Foto J.W. van der Jagt