Printen

In memoriam dr. M.J. Arntzen

 

H. van Dijk

04-10-14

 

Dinsdag 30 september is op 102jarige leeftijd dr. M.J. Arntzen overleden. Hij wordt a.s. dinsdag in Amsterdam begraven. In dr. Arntzen verliezen we op aarde een geliefde broeder die veel voor ons heeft betekend. Met name ook in de strijd voor het gereformeerde karakter van onze kerken.

Dr. Arntzen was een van de 1500 ondertekenaars van het appel (1) van www.gereformeerdekerkblijven.nl op de synode van Ede.
We zijn hem bijzonder dankbaar voor de vele bijdragen die hij aan een in waarheid heeft geleverd. Vanaf 2005 heeft hij ongeveer 50 artikelen op de website gepubliceerd.
Na de eerste tien die hij handmatig had geschreven, vond hij dat zijn handschrift er niet beter op werd. Hij was een eind in de 90 jaren toen hij nog besloot een computercursus te gaan volgen. Het correctiewerk zou er eenvoudiger van worden…
 

In zijn bijdragen bleef hij tot 2012, het jaar waarin hij 100 jaar mocht worden, waarschuwen tegen de ontwikkelingen in de GKv. Tweemaal had hij een kerkverband moeten verlaten vanwege toenemende vrijzinnigheid en het loslaten van het schriftgezag. Hij hoopte zo vurig dat hij dit niet nog eens moest meemaken.
Maar dan moesten de gereformeerde kerken vrijgemaakt wél terugkomen van de ingeslagen weg.

De eerste bijdrage die dr. Arntzen ons leverde  hebben we ingeleid  met het kopje ‘De nestor en zijn verdriet’ (2). Daaruit bleek hoezeer hij betrokken was op het leven van de kerken en hoe het aan zijn hart ging dat de GKv steeds meer een niet-gereformeerde koers ging volgen.

Graag ging dr. Arntzen mee naar bijeenkomsten van de verschillende studiegroepen die zich bezig hielden met de kerkelijke ontwikkelingen. Hij genoot ook van de vele ritten waarin we hem meenamen daar naar toe. Stipt op tijd zat hij dan klaar bij de ingang van 'de Amandelboom', en na sluitingstijd wist hij altijd weer binnen te komen…  

Nog als 100-jarige was dr. Arntzen op de landelijke dag in Bunschoten (29 september 2012) georganiseerd door www.gereformeerdekerkblijven.nl  
Hij schreef over deze bijeenkomst zijn voorlaatste bijdrage voor deze site (3). Daarin gaf hij aan dat de tijd gauw kon komen dat we zouden moeten uitwijken naar een meer behoudende gemeente. En hij besloot als volgt, en daar willen we ons graag bij aansluiten
 

“De Here beware ons, hoe dan ook, hoe verdeeld en uiteengerukt soms, bij het kostbare gereformeerde belijden. Opdat we voor tijd en eeuwigheid geborgen zijn. Wij met onze kinderen en kleinkinderen, het komend geslacht in deze tijd van verwereldlijking.
De Here ontferme zich over ons.”

 

 

(1)  http://www.gereformeerdekerkblijven.nl/wp/?page_id=1055

(2)  http://eeninwaarheid.nl/indexzoek.php?cat=16&item=67

(3)  http://eeninwaarheid.info/index.php?rub=12&item=757