Printen

Vragen voor Voorberg 2

 

Redactie een in waarheid

29-11-14

 

Desgevraagd deelde dr. P.L. Voorberg ons deze week mee dat hij niet op de door ons aan hem gestelde vragen zal gaan antwoorden. Hij vindt het "ethisch" niet correct dat wij gebruik hebben gemaakt van informatie die niet aan ons persoonlijk was gericht en niet door hem publiek beschikbaar is gesteld. Hij vraagt dan ook de door ons weergegeven informatie van de site te verwijderen.

 

Wij betreuren dr. Voorbergs opstelling hierin in hoge mate. Het klopt dat de informatie in onze open brief niet rechtstreeks aan ons gericht is. Zijn opvatting over en toelichting op de NGK- en M/V synodebesluiten hebben ons via-via en van verschillende zijden bereikt. Maar daarbij is op geen enkele wijze de indruk gewekt dat het ging om persoonlijke of confidentiële informatie. Integendeel, de informatie betreft zaken die volop in de schijnwerpers staan en die voor velen grote kerkelijke en persoonlijke gevolgen hebben. Daarover verspreidde de synodepreses zeer belangrijke nadere duiding en uitleg dat nieuw en ander licht werpt op onder zijn leiding genomen besluiten. Dan gaat het wat ons betreft niet aan om via een 'ethisch argument' deze cruciale en positieve(!) informatie het kerkvolk te willen onthouden.

 

Wij laten het hierbij wat deze vragen aan dr. Voorberg betreft. Maar het is voor ons zonneklaar dat er wel antwoorden zullen moeten komen. De interpretatie van genomen synodebesluiten mag op zulke essentiële punten niet in de mist blijven hangen, wil de synode en haar preses niet misleiding kunnen worden verweten.  

 

 

Zie ook: Motto: Een generale synode kan terugkomen op eigen besluitvorming, in de rubriek Kerkverband op deze site.