Printen

Eenheid DGK en GKN 2

 

Redactie een in waarheid

05-03-16

 

Ds. A. de Jager stuurde ons op 22 februari jl. het volgende ingezonden.

 

 


 

Geachte redactie,

 

Qua inhoud en presentatie heb ik de Landelijke Dag in Bunschoten anders ervaren dan voorheen.

Er ging nl. veel aandacht uit naar de twee, van de GKv, afgesplitste kerkverbanden GKN en DGK en de dieptreurige verhouding tussen die beide. Het ontnam mij in ieder geval het instemmend zingen van het Komt , ziet hoe goed, hoe lieflijk is het als zonen van Israels huis als broeders samenwonen en in vrede bij elkander zijn.

 

Het zal duidelijk zijn dat éénwording van die beiden de stap van vele verontruste GKv'ers aanmerkelijk zal verlichten om zich daarbij te voegen. En ongetwijfeld was dat ook mee de onderliggende motivatie van het appel tot die éénwording.

Wat mij daarbij echter van het hart moet is de vraag of die eenheid al niet veel eerder aan de orde is geweest. Maar niet is gezien, niet gehonoreerd en dus (voorlopig) ook gepasseerd.

Ik doel op het feit dat er wel twee keer werd gebroken maar daarbij niet de eenheid werd gezocht en gevonden waar deze confessioneel en historisch gezien wel eens had kunnen moeten liggen. Waar waren de beloften van Wederkeer (bij Afscheiding en Vrijmaking ) toen de PKN werd geformeerd met achterlating van hen die niet mee gingen (de H.H.K.) omdat ze het hielden bij de Drie Formulieren van Eenheid ?

 

Een van de sprekers vermelde een uitspraak van wijlen prof. J. Kamphuis (wij zijn katholiek gebleven) bij de overkomst van M.J. Arntzen naar de GKv. Hij vermeldde niet de katholieke reactie van dezelfde Arntzen in 2004 m.b.t. de achtergebleven Hervormden: Nu worden wij allemaal hervormd !

 

Dus als reactie op Bunschoten, kortom de vraag: staan wij samen wel aan het juiste front met ons breken en helen?

 

Ds. A. de Jager, Zwolle

(emeritus predikant Enschede Oost)

 


 

Naschrift redactie een in waarheid
Dr. M.J. Arntzen heeft zijn visie op de HHK (en CGK) ook deze site meer dan eens verwoord. Een interessant artikel van zijn hand is bijvoorbeeld: Landelijke Dag Bunschoten (4), click hier.