Printen

Vrouwen op vrijgemaakte kansels 34 – Leene/Verkerk

 

D.J. Bolt

19-03-16

 

„Profeet, priester en koning zijn geldt ook voor vrouwen”

Reformatorische Dagblad 09-03-2016

 

Prof. dr. M. Verkerk (hoogleraar wijsbegeerte aan de Technische Universiteit Eindhoven en parttime­pastor) en theologe dr. A. Leene, beiden lid van de GKv.

Zij spraken op een studiedag in Amersfoort over ”Samen leidinggeven in de kerk”, georganiseerd door het netwerk Vrouwentheologen van de missionaire netwerk­organisatie MissieNederland.

  

Verkerk:

„Onze kerkenraad heeft maandagavond gekozen voor rust in de gemeente. Hij besloot daarom geen leer­uitspraak te doen over de vrouw in het ambt en zodoende niet voor de vrouw in het ambt te gaan. U begrijpt dat ik een korte nacht heb gehad.”

 

En

"In de rolverdeling tussen mannen en vrouwen en concludeerde dat er sprake is van „een veelzijdig kwaad tegen vrouwen: op biologisch, psychisch, sociaal, economisch, juridisch en spiritueel vlak."

 

Verkerk, lid van de vrijgemaakte werkgroep Man Vrouw Kerk – een werkgroep die in de GKV een Bijbelse onderbouwing wil geven voor vrouwelijke predikanten, ouderlingen en diakenen – meent dat ten onrechte "toen het ambt iets publieks kreeg vrouwen werden ingekapseld en mannen naar voren traden". De tekst "En hij zal over je heersen" Genesis 3:16 wordt als zegen opgevat, terwijl hij tussen allemaal vloeken staat.

 

Leene constateert dat de discussie over de positie van de vrouw in de kerk vaak emotioneel is. Het is ook een complex debat waarin een belangrijke benadering vanuit de godsleer vaak ontbrak:

 

„Ruim 90 procent van de discussies over dit onderwerp wordt gevoerd vanuit de exegese, met name die van de twee zwijgteksten in de Bijbel. Deze worden vaak op zichzelf geëxegetiseerd, zonder te kijken naar de hele Schrift. In Exodus zegt God: „Dit is een volk van priesters.” Door de onheiligheid van het volk, door de zonde met het gouden kalf, kiest God levieten uit om als priesters dienst te doen. In een van de Petrusbrieven lezen we weer dat er een koninkrijk van priesters is. En voor de gereformeerden onder ons: de Heidelbergse Catechismus zegt dat wij profeet, priester en koning zijn. Dat geldt ook voor vrouwen.”

 

Leene is tot de ontdekking gekomen dat de aandacht voor de Drie-eenheid van God onderbelicht is in de westerse kerken. God, zonder geslacht, spreekt bij de schepping al in het meervoud. Drie-eenheid wil zeggen 'God is Liefde' en God kent relaties. Beelddragers zijn betekent verantwoordelijkheid nemen en dat geldt voor mannen en vrouwen.

Ze vindt dat we de zaak van de vrouw in het ambt niet te zwaar moeten maken en geen stickertjes plakken. "Met een beetje humor erbij is dit een leuk onderwerp".