Printen

Terugkeer tot het heidendom?

 

N. van Dijk

28-01-12

 

In de rubriek "Kerkbreed" van het Reformatorisch Dagblad van 30 december komt ds. L.J. Geluk aan het woord. Hij kijkt terug op de kerkelijke ontwikkelingen in 2011 :"De verdeeldheid van het gereformeerd belijden is een droef ding". 

Over zijn werk in een tijd van kerkelijke neergang zegt hij:

 

"Vooropgesteld: het Woord van God is berekend op alle tijden, en ook op de 21e eeuw, ook al wordt er in Nederland elke week een kerk gesloten. Dat is zeer verontrustend, maar doordat een kerk haar deuren sluit, wordt het Woord niet van Zijn kracht beroofd. De schade van de ontkerkelijking is heel groot. neem de teloorgang van het huwelijk. Kijk naar de honderdduizenden kinderen die opgroeien in gezinnen zonder vader en zonder kennis van de Bijbel. Vaak ben ik bang dat er hier op den duur van het christendom weinig meer overblijft, dat Nederland straks terugkeert tot het heidendom, op enkele restanten na. Ik voorzie voor het christendom in Europa weinig toekomst, tenzij de Heere gaat werken, tenzij Christus spoedig terugkomt. Elders neemt het aantal christenen snel toe. Velen in deze wereld zijn bereid om voor het Woord te lijden".

 

Over kerkelijke manieren merkt hij op:

 

"Stijl is niet iets van deze tijd. Dat blijkt ook uit een zekere rommeligheid in veel kerkdiensten. Kennelijk is er weinig notie van het feit dat Christus Zelf in Woord en sacrament aanwezig is. Misschien is ook hier de invloed van de evangelische beweging merkbaar, waar men een andere visie op de eredienst heeft".

 

Op de vraag wat hem het meest verdriet deed en wat hem het meest verblijdde in 2011, antwoordde hij:

 

"Mij doet de afval die om zich heen grijpt verdriet, de inperking van de godsdienstvrijheid, de onverdraagzaamheid als het gaat over Bijbelse principes, denk aan de gewetensbezwaarde ambtenaar. En het is zo erg dat de kerk zwijgt in alle talen. De kerk zwijgt, terwijl er zo veel te spreken is. Dat komt omdat de kerk zo'n verdeeld huis is en dat zij geen kracht heeft om haar stem te verheffen om nú te zeggen wat nodig is. Wat verheugend dat de Heere desondanks doorgaat met Zijn Koninkrijk in Nederland, al is dat niet meer met velen".

 

En in het commentaar van het RD van de volgende dag kunnen we vervolgens lezen onder het kopje "Geen gesomber over de toekomst":

 

"Op de grens van 2011 en 2012 zullen de meeste Nederlanders zich bepaald geen optimistische voorstelling maken van hetgeen hen in het nieuwe jaar te wachten staat. De economische vooruitzichten zijn niet best. De toestand in de wereld geeft ook geen hoopvol beeld. Na de Arabische lente is een democratische zomer nog heel ver weg. Voor christenen is er echter wel duidelijkheid wat de toekomst hen brengt. De Bijbel geeft voldoende contouren om een beeld te krijgen. Er zullen plagen zijn die de wereld treffen: 

 

-      Ziekten op verschillende plaatsen, honger en aardbevingen.

-      Het ene volk zal opstaan tegen het andere volk.

-      Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf en anderen haten.

-      De wetteloosheid zal norm worden.

-      De macht van de antichrist zal zo groot zijn dat hij erin lijkt te slagen de kerk geheel uit te roeien.

 

Maar wij mogen zeker zijn van Gods beloften, Hij heeft voorzegd:

 

-      Het Evangelie van Gods Koninkrijk zal verkondigd worden tot in de verste uithoeken van de aarde.

-      De Kerk hoeft de strijd niet alleen te voeren; Christus is haar altijd nabij.

-      De macht van de boze is beperkt, Christus heeft zijn kop al vermorzeld

-      Er komt een einde aan het lijden van de gelovigen, de overwinning van hun grote Voorganger is zeker.

-      Er wacht de gelovigen een heerlijke toekomst in het Vaderhuis.

-       

Wie Christus kent mag met gelovige moed het jaar 2012 in."