Printen

GS Meppel Verslag 01-704 – Van start

 

D.J. Bolt

04-02-17

 

De synode Meppel van de vrijgemaakt-gereformeerde kerken is van start gegaan.

 

Benoemingen

 

P. Jonkman uit Amersfoort wordt benoemd tot griffier. Hij was dit ook bij eerdere synodes. Jonkman is voorzitter van de Deputaten Administratieve Ondersteuning en was onder meer oud-wethouder voor de ChristenUnie in Amersfoort.
De vaste notulist is A. Stoit.

 

Dr. M. H. Oosterhuis preses

 

De synode verkiest dr. M.H. Oosterhuis als preses van de synode. Hij aanvaardt deze benoeming met een toespraak waarin hij benadrukt dat leiding geven aan de synode een een zaak van grote verantwoordelijkheid is. „Maar de kleinste in het Koninkrijk is groter dan hij”, citeert hij de woorden van de Heere Jezus over Johannes de Doper (Mattheüs 11:11). Johannes was de vriend van de Bruidegom, die zich verheugde in Zijn stem. „De kerk is ook de bruid van Christus. Laten we met vreugde luisteren naar Zijn stem om de kerk te kunnen dienen.”

 

De voorlopige voorzitter, ds. Sollie van de roepende kerk in Meppel, draagt het voorzitterschap over aan dr. Oosterhuis. Op een vraag van ds. R. R. Roth (GKv Oegstgeest) wordt voor gebedsmatjes gezorgd.

 

Moderamen synode

 

Dr. M. H. Oosterhuis preses, emeritus predikant GKv Kampen-Zuid.

Ds. K. Harmannij eerste scriba, predikant GKv Eindhoven-Best.

Dr. W. F. Wisselink tweede scriba, predikant GKv Almelo.

Br. H. H. Bouma assessor, ouderling GKv Goes.

 

 

 Vlnr: Ds. Harmannij, br. Bouma, dr. Oosterhuis, dr. Wisselink

 

Volgende vergadering

 

De eerstvolgende synodevergadering is op 9, 10 en 11 maart 2017 in conferentiecentrum Mennorode in Elspeet.