Printen

Bijdrage van een ongelovige aan het MV-debat

 

Redactie een in waarheid

23-09-17

 

We ontvingen van ds. D(ick) de Jong* onderstaand artikel dat hij eerder aan het Nederlands Dagblad inzond maar niet werd geplaatst. We achten het een interessante bijdrage in de zaak van kerkelijke ontwikkelingen (in het bijzonder in de GKv). Hier vindt namelijk een confrontatie plaats met een pure ongelovige over zaken als 'de vrouw in het ambt en homoseksualiteit'.
Dat moet aan het denken zetten!
 


 

Bijdrage van een ongelovige aan het MV-debat

 

Ds. D. de Jong, Dordtrecht.

 

Enkele maanden geleden werd in een TV-nieuwsuitzending van het Journaal de verschijning van een belangrijk boek vermeld. Het was een uit het Engels in het Nederlands vertaald boek. Die vermelding was opmerkelijk, het ging dan ook om een bijzonder boek.

 

Het boek was een vervolg op de bestseller SAPIENS, geschreven door de Israëlische historicus Yuval Noah Harari. In dit nieuwe boek dat hij de titel HOMO DEUS, 'de mens is God', meegaf, beschrijft Harari de ontwikkeling van de prachtige maar gelijk ook huiveringwekkende mogelijkheden die we kunnen verwachten nu we staan aan het begin van de 21e eeuw. Hij geeft geen voorspellingen maar verwachte mogelijkheden, gebaseerd op hedendaagse trends in met name de (bio)technologie.

 

Toen ik die aankondiging hoorde, begreep ik dat dit ook voor het verstaan van religieuze en kerkelijke ontwikkelingen belangrijk kon zijn. Ik kocht het boek en begon te lezen. Het was uitermate boeiend en leerzaam, en mijn verwachtingen bleven hoog gespannen.

Maar een maand geleden moest ik stoppen met lezen vanwege familie- en gezondheidsomstandigheden.

Tot twee dagen voordat ik aan dit artikel begon. Ik kwam toen weer toe aan verder lezen en was juist bezig aan de overgang van deel II naar deel III van het boek. Het laatste deel waarin de te verwachten toekomst met haar huiveringwekkende mogelijkheden te lezen zal zijn. Met het oog op die overgang werden nog enkele van de huidige tijdkenmerkende ontwikkelingen samengevat. Zo ook ten aanzien van religies en kerken.

                           

Religies en kerken

 

Religies en kerken zijn volgens de schrijver onbelangrijk geworden. God is dood en al die oude boeken zoals de Bijbel, de koran en de veda’s hebben hun betekenis voor nu en de toekomst verloren. Al zijn er nog wel een klein aantal gelovigen die er, maar volgens de schrijver vergeefs, aan blijven vasthouden.

En hier ligt een ook markante relatie met het debat dat juist nu voluit gevoerd wordt naar aanleiding van de vrijgemaakte synode besluiten over vrouw en ambt en die nog te nemen over homoseksualiteit. De relatie is te vinden op de laatste drie bladzijden van deel II in de Nederlandse vertaling, om precies te zijn, op de laatste 13 regels van bladzijde 285 en de bovenste 3 regels van bladzijde 286.

Lees die regels in het boek zelf als u dat mogelijk is. Ik zal het hier samenvatten in eigen woorden en met een aantal citaten. De 'bijdrage' van Harari is al minstens een jaar voor de genoemde synodebesluiten geschreven.

 

Yuval Hariri:

'Miljarden mensen, onder wie veel wetenschappers, blijven religieuze geschriften raadplegen, maar deze teksten zijn geen bron van creativi­teit meer. Denk bijvoorbeeld aan de acceptatie van het homohuwelijk of vrouwelijke priesters in de progressievere kringen van het christendom.

Wanneer is die acceptatie begonnen? Niet met het lezen van de Bijbel, Augustinus of Martin Luther, maar eerder met teksten als 'Histoire de la sexualité' van Michel Foucault en 'A Cyborg Manifeste' van Donna Haraway­.

Maar diepgelovige christenen, hoe progressief ze ook zijn, kunnen moeilijk toegeven dat ze hun ethiek aan Foucault en Haraway ontlenen. Dus duiken ze weer in de Bijbel, of Augustinus, of Luther, en gaan op zoek. Ze lezen bladzij na bladzij en verhaal na verhaal uiterst aandachtig door, tot ze eindelijk vinden wat ze nodig hebben: een spreuk, parabel of uitspraak die met een beetje goede wil kan betekenen dat God zijn zegen geeft aan het homohuwelijk en dat vrouwen tot priester gewijd kunnen worden. Vervolgens doen ze net alsof dit idee uit de Bijbel komt, terwijl het in feite afkomstig is Van Foucault. De Bijbel blijft zo in gebruik als een gezaghebbende bron terwijl hij geen inspiratiebron meer is.' (p285-286).

 

Tot zover dit citaat.

“Vervolgens doen ze net alsof dit idee uit de bijbel komt, terwijl het in feite afkomstig is van Foucault”, een belangrijke feminist[1]. En Harari concludeert dan: “de bijbel blijft zo in gebruik als een gezaghebbende bron, terwijl hij geen inspiratiebron meer is.”

 

Zou het niet goed zijn als zowel voor- als tegenstanders van bovengenoemde onderwerpen in het debat luisterden, goed luisterden naar deze ongelovige schrijver? Want hij is wel een door en door kundige deelnemer aan het debat. En als buitenstaander is hij onbevooroordeeld en tegelijk onbedoeld deelnemer aan de discussie.

Bedenk, tegen de duistere achtergrond van de te verwachten toekomst: er is nog tijd om het beloofde Licht te volgen.

 

* Ds. D(ick) de Jong woont in Dordrecht en is emeritus-predikant van de Canadian Reformed Churches, Burlington Ebenezer, Ontario, Canada.

 


NOOT

[1] Donna Haraway­ werkt sinds 1980 als docent aan de Universiteit van Californië - Santa Cruz waar ze hoogleraar Feministische theorievorming en wetenschap is aan de afdeling Geschiedenis van het bewustzijn.