Printen

Signalen 65

 

R. Sollie-Sleijster

14-04-2018

 

CGK-classis Leeuwarden: Afvaardiging samenwerkingsgemeenten niet werkbaar

Kerkblad van het Noorden (CGK) via RD 5/4/2018

 

De GS van de CGK besloot in 2016 dat ambtsdragers van samenwerkingsgemeenten die geen lid zijn van de CGK wel naar de classis mogen worden gezonden, maar dat zij daar slechts een adviserende stem hebben en geen classicale taken mogen vervullen of naar een particuliere synode (PS) mogen worden afgevaardigd.

De classis Leeuwarden vindt dit besluit ‘niet werkbaar’. Binnen deze classis wordt samengewerkt door CGK en GKv in de gemeenten van Harlingen, Franeker, Sneek en Surhuisterveen.

Volgens ds. D.J. Steensma worden deze gemeenten tijdens stemmingen ‘benadeeld’. Reden voor de classis Leeuwarden om de synode-uitspraak niet te accepteren en deze afgevaardigden wel als leden in volle rechten toe te laten. Bovendien hebben zij zich ‘uitdrukkelijk aan de CGK-kerkorde verbonden’, zo stelt de classis. De classis legt daarom het besluit van de GS naast zich neer, maar gaat desondanks niet in beroep tegen de synode-uitspraak.

 

Niet duidelijk wordt gemaakt waarom de afgesproken kerkelijke weg niet wordt gevolgd, terwijl nadrukkelijk naar de ondertekening van het ‘verbindingsformulier’ en de binding aan de KO wordt verwezen.

 

Maria op Palmpasen

ND 23/3/2018 - Ingezonden

 

André van Aarle, rooms-katholiek diaken, gaat op Palmzondag in Enumatil (Groningen) voor in een dienst onder verantwoordelijkheid van de PKN en de GKv. Bijzonder omdat Palmzondag dit jaar valt op de dag waarop de ‘katholieke wereldkerk het hoogfeest van Maria Boodschap zou vieren’. Maar Palmzondag gaat voor en daarom wordt Maria Boodschap twee zondagen later gevierd. Het voorlezen van de aankondiging dat Maria moeder van Christus zal worden (Lucas 1) zal Van Aarle nu doen in de PKN/GKv dienst. Hij had immers al drie Palmpasen vieringen in eigen parochie gehad.

De diaken zal de preek niet overladen met (zoete) Maria-devoties, maar zich richten op ‘haar belangrijke positie als voorbeeld van de gelovige die God onvoorwaardelijk liefheeft’. ()

 

‘Kortom, een bijbelse preek over Maria. Ik wil het zuiver houden, maar ook de allergische angel eruit proberen te halen. Als wij ons geloof en de oecumenische opdracht van Christus serieus nemen, dan kunnen we niet om Maria heen.’

 

Van Aarle vindt het bijzonder dat hij voor het eerst in een Gereformeerd vrijgemaakte kerk mag preken. Hij denkt dat het de eerste keer is dat een rooms-katholiek geestelijke in het GKv-kerkverband voorgaat.

 

Beledigende, suggestieve column

ND 4/4/2018 – Ingezonden

 

Rikko Voorberg, GKv-voorganger van de ‘pop-up’-kerk in Amsterdam, heeft met zijn column van 31 maart jl.,  Het dwarse feest van Pasen, de verontwaardiging opgewekt van Michiel Dronkers. Tot zijn ontzetting las hij over de betekenis van Pasen en Goede Vrijdag dat de ‘zaligmakende systemen’ van de kerk van Goede Vrijdag maken

 

‘dat God de wereld zo liefhad dat Hij zijn Zoon gaf, maar het er zo vaak op lijkt dat God de wereld zo haatte dat Hij zijn Zoon liet doden’.

 

Hoe durft hij?, zo vraagt Dronkers zich af. Is dit een karikatuur of is het de bijbelse leer zelf die Rikko zo opvat? Suggestief is het in elk geval. Blasfemisch en een belediging voor de Heilige Geest, dat God via de betalende kruisdood van zijn Zoon ‘omgestemd’ moest worden van boosheid naar liefde voor ons.

 

‘God was zo laaiend op ons, dat Hij laaiend werd op Jezus en zo weer lief voor ons’.

 

Hoe durft hij dat te schrijven?

Paulus zegt: God had ons juist zó lief toen wij nog zondaars waren, dat Hij zijn Zoon voor ons in de dood prijsgegeven heeft.

De schrijver waarschuwt: 'Rikko, let op je woorden en pas op dat je de Geest van God niet beledigt!'

 

“Situatie China voor christen slechter dan onder Mao Zedong”

RD 10/4/2018

 

Huiskerken in de Volksrepubliek China zijn inmiddels ‘volstrekt verboden’ en ook andere kerkdiensten worden door communistische surveillanten nauwgezet in het oog gehouden.

Dit is een gevolg van de nieuwe Chinese godsdienstwet, zo meldt de Duitse mensenrechtenorganisatie IGFM. President Xi Jinping wil alle levensterreinen inrichten naar de ideologie van de Communistische Partij. Niets houdt hem nog tegen, want sinds maart is hij levenslang aan de macht. De nieuwe godsdienstwet van februari wil inmenging uit het buitenland tegengaan en beperkt daarom o.a. internetverkeer, invoer van religieuze literatuur en reizen naar het buitenland i.v.m. godsdienstige motieven. Zowel christenen als boeddhistische Tibetanen, Islamitische Oeigoeren en andere minderheden krijgen het zwaar te verduren.

 

Culturele revolutie

Het is ‘een nieuwe geestelijke storm die de Chinese kerken heeft bereikt’, zo zegt Bob Fu namens de Amerikaanse organisatie ChinaAid. De situatie kan zelfs slechter worden dan tijdens de Culturele Revolutie van de jaren 60. Hij ziet overeenkomsten in het uitbannen van alle niet-communistische invloeden. Dat schrikbewind kostte aan 2 tot 8 miljoen mensen het leven. Fu leeft als balling in Texas.

Deze maand komt hij naar Nederland op uitnodiging van de ChristenUnie/SGP eurofractie en de Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) om te spreken over de situatie in zijn geboorteland.

 

In de Oost-Chinese provincie Henan met zijn 100 miljoen inwoners kunnen geen gebedsbijeenkomsten meer aan huis worden gehouden. In maart waren in de stad Nanyang bijv. al meer dan 100 huiskerken opgespoord en gesloten. Ambtenaren gaan huis aan huis in hun opsporingsijver.

 

Ook sociale contacten lijden onder de nieuwe wet. Je mag geen gesprek aangaan met minderjarigen over godsdienstige onderwerpen. En studenten, jongeren en leden van de Communistische Partij mogen geen kerken binnengaan.

 

Xi wil China sinificeren

De overheid wil China sinificeren, d.w.z. alle Chinezen moeten verenigd worden onder de communistische ideologie. Bob Fu meldt dat zo de groei van de kerk teruggedrongen moet worden, maar vooral de protestantse kerkgenootschappen groeien krachtig, ze zijn niet georganiseerd en worden als bedreiging gezien. Sociologen verwachten dat er in 2030 zo’n 225 miljoen christenen in China zullen wonen.