Printen

Hongarije wijst de weg

 

Prof.dr. C. van Dam

22-02-18

 

Hongarije is van tijd tot tijd in het nieuws geweest, gewoonlijk op een geringschattende en spottende wijze, vooral omdat zijn openhartige premier, Viktor Orban, duidelijk heeft laten weten dat moslims in zijn land niet welkom zijn. Dit vanwege hun opvattingen die onverenigbaar zijn met de waarden van het Hongaarse volk.

Onlangs, op 9 april 2018, heeft hij op basis van dat partijprogram een grote overwinning behaald. De uitslagen van die verkiezingen lieten zien dat het Hongaarse volk de Europese omhelzing van multiculturele en postmoderne waarden verwierp. De National Post gaf Orban’s woorden zo weer:

 

Wij willen dat Hongarije een Hongaars land blijft. Dit is onze wereld, onze cultuur, onze manier van leven. Dit zijn onze levensprincipes. We willen die verdedigen en we willen niet dat anderen die veranderen.”

 

Een belangrijk deel van wat Orban wil behouden is de christelijke cultuur van Hongarije. Na lange jaren met communistische dictators (1945-1989) wordt het christelijke erfgoed in Hongarije meer gewaardeerd dan in veel Westerse naties. Wat Orban betreft kunnen we nog specifieker zijn, hij heeft hoge waardering voor het gereformeerde erfgoed van zijn land, dat teruggaat op de reformatie uit de zestiende eeuw. Dit feit bleek duidelijk uit een toespraak die hij op uitnodiging van de Hongaarse Gereformeerde Kerk ter gelegenheid van de 500ste herdenking van de reformatie heeft gehouden. Hij maakte duidelijk dat hij niet alleen als premier sprak, maar ook als lid van de gereformeerde kerk. Wat volgt zijn delen uit zijn toespraak van 1 oktober 2017 in Budapest.

 

Deze herdenking geeft ons ook gelegenheid om conclusies te trekken uit de lessen van de reformatie voor de publieke sector, de overheid en de opbouw van het volk en deze toe te lichten en te bespreken. Hier wil ik nu graag over spreken en vanwege de beperkte tijd zal ik geen uitleg toevoegen, maar het gezegde alleen maar doorgeven.

 

Orban vervolgde dat een gelovige christelijke regering die leiding geeft in Hongarije

 

”een bewijs is van Gods genade. Wij menen dat na een periode met een antichristelijk en internationalistische regering Hongarije een periode nodig heeft met een overheid die er naar streeft christelijke waarden hoog te houden. Wij accepteren die taak”.

 

"Wij verwarren onze roeping niet met de missie van onze kerken. Onze roeping is om de in het christendom gewortelde levenswijze te beschermen. Wij verdedigen menselijke waardigheid, we verdedigen het gezin, we verdedigen het volk en we verdedigen onze geloofsgemeenschappen.

Dit is voor ons niet slechts een taak, maar een plicht en een roeping, die we naar beste kunnen moeten uitvoeren. Wij kunnen zien dat het Hongaarse volk en christelijk Europa geestelijke en intellectuele vernieuwing nodig hebben… Terwijl we er aan werken dat  Hongaren goed kunnen leven, spannen we ons ook in om hen in staat te stellen om hoopvol een eerlijker, blijer en rijker leven te leiden. De reformatie heeft ons ook geleerd dat we nooit een goed en mooi menselijk leven moeten stellen tegenover een leven dat eer aan God wil geven. Wat goed is voor een gemeenschap van mensen, geeft eer aan God de Schepper en Verlosser. Dat wat de eer van God dient, is het beste voor de mens – het is werkelijk het ultieme goed…

 

We willen niet maar een toekomst waarin iedereen een baan heeft – dat hebben we al bijna bereikt – maar een toekomst waarin ook Gods eer door elk soort werk wordt gediend: van straatvegen tot het land regeren. Oprechte verering van God en dienst aan de mensen.

 

Het is verfrissend om uiteenzettingen zoals die van premier Orban te horen. De erfenis van de reformatie leeft nog steeds in Hongarije.

 

Gebruikte bronnen:

Zoltan Simon en Marton Eder, “Hungary’s Anti-refugee PM who warned Muslim Immigrants Would ‘overrun’ Europe Wins Fourth Term” National Post, 9 april 2018.
“Prime Minister Viktor Orban’s speech at the national event commemorating the 500th anniversary of the beginning of the Reformation.” 3 november 2017, 10 uur vm. op the website van de Hongaarse overheid.

 


 

Dit artikel is geschreven door  dr. Cornelis van Dam, emeritus professor Oude Testament aan het Canadian Reformed Theological Seminary. Het is eerder gepubliceerd in Clarion van 27-7-2018. Via defenceofthetruth.com 8-8-2018 met toestemming van de auteur.overgenomen.

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster