Printen

Signalen 73

 

R. Sollie-Sleijster

03-11-18

 

Prof. Selderhuis: Laat classis CGK rap op besluit vrouw in ambt terugkomen

RD 25 oktober 2018

 

Volgens kerkrechtdeskundige  prof. dr. H.J. Selderhuis, rector van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), heeft de classis Apeldoorn zich niet gehouden aan de afspraken die de generale synode van de CGK in 2013 maakte. Deze broeders zijn afgeweken van de afspraken, waarmee ze zelf hebben ingestemd bij hun bevestiging. De ruimte die aan de samenwerkingsgemeente Arnhem is gegeven om vrouwen in het ambt toe te laten, dient ‘rap’ terug genomen te worden, hopelijk nog voor de appelschriften binnenstromen. Dit gaat volgens de hoogleraar niet maar om een regeling voor praktische zaken, maar wel degelijk om Schriftuitleg.

Selderhuis: Eigenlijk hadden we dit probleem kunnen zien aankomen. De CGK krijgt met deze uitspraak “een kerkrechtelijk koekje van eigen synodaal deeg’. Daarom begrijpt de hoogleraar Arnhem wel, ondanks het feit dat hij hun mening niet deelt.

 

Ook de hoofdredacteur van De Wekker, dr. A. Versluis, vraagt aandacht voor de spanning die bestaat tussen het besluit van de classis Apeldoorn en de diverse besluiten van de laatste GS. Zijn advies is dat de kerken het gesprek over vrouw en ambt aangaan, omdat niemand erbij gebaat is dat elke classis haar eigen beleid gaat bepalen met mogelijke verschillen tussen de classes als gevolg.

 

Rapport Canadese zusterkerk stuurt aan op breuk met GKv

RD 25 oktober 2018

 

Nadat de Australische zusterkerken van de GKv (FRCA) in juni besloten de band met de GKv te verbreken en kort daarvoor ook de Reformed Church in the United States (RCUS) en de United Reformed Churches of North America (URCNA) hun relatie met de GKv beëindigden, dreigen nu ook de Canadian Reformed Churches (CanRC) dezelfde stap te doen.

Uit een rapport, onlangs gepubliceerd op de website van de CanRC, blijkt dat de deputaten voor contacten met de kerken in Nederland de synode Edmonton 2019 adviseren de relatie met de GKv te verbreken. Het rapport vermeldt dat de GKv herhaalde waarschuwingen tegen de nieuwe hermeneutiek hebben genegeerd. De gevolgen daarvan worden gezien in de openstelling van de ambten voor vrouwen, openheid tegenover homorelaties en de toenadering tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het is voor GKv-leden tijd om in actie te komen. Dit rapport is nog een laatste oproep aan de GKv als geheel om terug te keren tot Schrift en belijdenis.

 

SGP: schoolkind niet laten buigen voor Allah

RD 30 oktober 2018

 

SGP-kamerlid Bisschop pleit ervoor dat ouders een wettelijk recht krijgen hun kinderen niet mee te laten gaan met excursies naar moskeeën, als ze daar gaan knielen voor Allah. Hij verwoordt de zorg van ouders of ze kunnen voorkomen dat hun kinderen aan zulke ‘gebedsuitjes’ moeten meedoen.

Uit onderzoek is gebleken dat schoolkinderen op verschillende plaatsen in ons land tijdens zo’n bezoek is gevraagd om op hun knieën, met hun neus op een kleedje, te bidden tot Allah.

De SGP wil minister Slob (CU) voor Basis- en Voortgezet Onderwijs verzoeken het recht van de ouders om te weigeren hun kinderen deel te laten nemen aan dit soort uitstapjes wettelijk vast te leggen.

 

Gemêleerd gezelschap ondertekent verklaring over evolutie en religie

RD 30 oktober 2018

 

Niet over, maar met elkaar praten. Dat deed een gemengd gezelschap van religieuze en seculiere biologen, filosofen, leraren, theologen en historici op een bijeenkomst, georganiseerd door dr. Duur Aanen, evolutiebioloog aan de Universiteit Wageningen, en Gijsbert van den Brink, hoogleraar theologie en wetenschap aan de VU Amsterdam.

Vijf dagen lang dachten zij samen na over de grensgeschillen tussen evolutiebiologie en scheppingstheologie. Het resultaat, de ‘Leidse verklaring over evolutie en religie’, werd door 51 mensen uit binnen- en buitenland ondertekend, waaronder prof. dr. Cees Dekker (TU Delft), prof. dr. ir. Henk Jochemsen (Universiteit Wageningen), prof. dr. mr. Herman Philipse (Universiteit Utrecht) en dr. Bert van Veluw, hervormd predikant te IJsselmuiden.

 

Aanen:

 

‘Er bestaat een constant spanningsveld tussen religie en wetenschap, mede veroorzaakt door wederzijdse vooroordelen. Dat kom ik bijvoorbeeld tegen in het onderwijs aan studenten. Soms heeft een student er problemen mee dat de evolutiebiologie onderwezen wordt. Ik vind het schrijnend als mensen de feiten ontkennen vanuit religieus perspectief. (-)‘De wetenschap kan per definitie niets zeggen over religie, al zijn er ook wetenschappers, zoals de Britse bioloog Dawkins, die op basis van de wetenschap uitspraken doen over het bestaan van God of de zin van het bestaan. Dat gaat mij te ver. (-) Ik vind, samen met de opstellers van de verklaring, dat je de schepping niet kunt verklaren vanuit een tekst met een morele of zingevende betekenis, zoals de eerste hoofdstukken van Genesis.’

 

Aanen vervolgt:

 

‘Het onderwijzen van de evolutietheorie is in Nederland een verplicht onderdeel van de biologieles. Dat leidt soms tot problemen, bijvoorbeeld als de evolutietheorie strijdt met de identiteit van een school. (-) Je moet leerlingen en studenten behoeden voor valse keuzes. Daarmee bedoel ik dat in het onderwijs duidelijk moet worden dat er een onderscheid is tussen religie en wetenschap. Dat is iets heel anders dan het stellen dat de wetenschap antireligieus is.’

 

Op de vraag of je op school de Bijbel kunt gebruiken als bron om de schepping te verklaren, is het antwoord van Aanen:

 

‘Daar moet je niet aan beginnen, nee. Dat druist in tegen de wetenschappelijke consensus.’

 

Kort commentaar

In dit signaal worden we glashard geconfronteerd met de eisende houding van wetenschappers om wetenschap boven het gezag van de Bijbel te plaatsen. Het argument? Er is immers wetenschappelijke consensus! Maar wel waren er enkele deelnemers die hun handtekening niet konden zetten. Dus toch niet zoveel consensus? En een behoorlijk percentage wetenschappers is toch wél anti-religieus?

 

Aanvulling:

Woensdag, 31 oktober 2018, onderstaande aanvulling op dit signaal binnengekregen van LOGOS Instituut (onderdeel van hun nieuwsbrief):

In Nederland is de (theïstisch) evolutionistische evangelisatiedrang groot. Dit blijkt ook wel uit het Nationale Religiedebat van gisteravond (30 oktober). Daar werd een gezamenlijke verklaring (of geloofsbelijdenis) gepresenteerd. Deze geloofsbelijdenis werd ondertekend door 51 wetenschappers en onderwijzers. In de verklaring vinden we bijvoorbeeld de volgende zin:

‘religieuze claims moeten niet boven gevestigde wetenschappelijke conclusies worden geplaatst’.

 

Genesis is volgens een van de opstellers een zingevende of morele tekst en daar kun je volgens hem geen verklaring voor de schepping aan ontlenen. Hier wordt een wetenschappelijke claim geplaatst boven een religieuze conclusie. Genesis is met deze uitspraak niet historisch betrouwbaar. Onze medewerker reageerde op deze verklaring: ‘Here we go again! Naturalistische natuurfilosofie gelijkwaardig aan christelijk geloof, met ieder zijn eigen waarheid. Evolutieverklaring nieuw dieptepunt in debat over geloof en wetenschap.’ (Lees de volledige verklaring via Logos.)