Printen

Signalen 74

 

R. Sollie-Sleijster

17-11-18

 

Motie Stoffer over winkeltijden toch aangenomen

RD 14-11-18

 

Tweede Kamerleden Stoffer (SGP) en Verhoeven (D66) hebben de regering in een motie gevraagd het contractueel vastleggen van de verplichting tot winkelopenstelling op zondag te verbieden.

Minister Wiebes van Economische Zaken ontraadde de motie, omdat het voorstel volgens hem een “ontzettend grote inbreuk op contractvrijheid” inhield. Maar een Tweede Kamermeerderheid stemde deze week (gelukkig) toch voor deze motie, zodat niemand meer contractueel verplicht kan worden tot openstelling van zijn/haar winkel op zondag.

 

Kinderwens van homokoppel doorbreekt Gods scheppingsorde

RD 14-11-18

 

Het gezin in de slogan ‘Het gezin is de hoeksteen van de samenleving’ werd in de jaren negentig opgerekt tot een huishouden, of het paar nu gehuwd was of niet. Vandaag de dag vindt minister Van Engelshoven (D66) dat ook regenbooggezinnen erbij horen, dus ook paren van gelijk geslacht.

Zij stelt voor dat homokoppels vanaf 2019 hun kinderwens via een Nederlandse draagmoeder kunnen vervullen. Een mijlpaal voor de lhbt-beweging. Je hoeft niet meer naar Cyprus of Canada om een draagmoeder te vinden. Het gaat in eerste instantie om twee ivf-klinieken, die nu hun deuren openzetten voor homostellen met een kinderwens.

 

De hoofdredactie van het RD vindt dat aan de doorbraak, juridisch gezien, nog de nodige haken en ogen kleven. Die blijven vooralsnog onopgelost. Verdere aanpassing van de wetgeving zal nodig zijn, aangezwengeld zo niet door de aspirant ouders, dan wel door de media. De volgende stappen zijn al in beeld: kinderen van twee vrouwen zonder dat er een man aan te pas komt.

 

De bezwaren blijven onderbelicht. “Het gezin verwordt hier tot een gelegenheidscoalitie, ouderschap is een van de belangrijkste projecten en het kind is er het product van. De grote ethische vragen rond het kind worden ondergeschikt gemaakt aan de wensen en belangen van de ouders.”

Fundamenteler nog is het bezwaar dat allerlei alternatieve samenlevingsvormen ernstig inbreuk maken op de vorm die God zo zegenrijk voor een huwelijk heeft ingesteld: een levenslange band tussen één man en één vrouw, de bedding voor liefde, trouw, seksualiteit, voortplanting en opvoeding. Het gezin is niet alleen de hoeksteen van de samenleving, maar ook “Gods bouwsteen voor de mensheid, al vanaf de schepping. Hij opent en sluit de baarmoeder. Kinderen zijn geen recht maar genade, je neemt ze niet maar ontvangt ze uit Zijn hand.”

 

Verplicht les over lhbti in Schotland

RD 10-11-18

 

De rechten van lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen (lhbti} moeten voortaan in Schotland op openbare scholen worden onderwezen. Schotland is het eerste land dat hiertoe besloten heeft. Les moet worden gegeven in onder meer de geschiedenis van lhbti-bewegingen, gelijkheid en het ontdekken van identiteit. Bovendien moeten docenten homofobie en transfobie tegengaan. De Schotse vicepremier John Swinney vindt “dat het curriculum even divers is als de jonge mensen die op onze scholen leren”.  Jordan Daly van de belangenvereniging uit zich verheugd: “Dit is een monumentale overwinning voor onze campagne en een historisch moment”, zo laat hij weten.

 

Aartsbisdom failliet door misbruik

ND 9-11-18

 

Voor het aartsbisdom Agana op het eiland Guam in Micronesië (behorend tot de VS) dreigt faillissement vanwege het grote aantal lopende misbruikzaken. Er zijn processen gaande, waarbij in totaal zo’n 115 miljoen dollar aan schadevergoeding wordt geëist. Sommige advocaten vrezen dat een faillissement het bisdom in staat zal stellen de meer dan 180 rechtszaken over misbruik te ontlopen. Een andere advocaat stelt dat het de enige realistische weg is.

Aartsbisschop Anthony Apuron is door paus Franciscus uit zijn bisdom verwijderd. Toch is hij officieel nog steeds bisschop, omdat hij in hoger beroep is gegaan. Niet alleen tegen hem zijn er beschuldigingen, maar ook tegen tientallen priesters op het eiland.

 

Aangifte om besnijdenis vrouwen

ND 9-11-18

 

De vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom (FFF) heeft aangifte gedaan tegen de As Soennah moskee in Den Haag wegens aanzetten tot geweld. De moskee bood dit voorjaar een online cursus aan, waarin vrouwenbesnijdenis werd aanbevolen.

FFF-directeur Shirin Musa: “Aanzetten tot genitale verminking is aanzetten tot geweld”. Vrouwenbesnijdenis is bij wet verboden en al is de cursus inmiddels van de site gehaald, Musa vindt het ‘buitengewoon zorgelijk’ dat de moskee ‘niet keihard stelling neemt’ tegen de verminking.

Vooral Afrikaanse gemeenschappen kennen deze praktijk. Zij waarschuwt: Het gevaar bestaat dat deze gruwelijke praktijk zich ook gaat verspreiden in andere gemeenschappen, zoals de Marokkaanse.

De FFF vindt het zorgelijk dat vrouwenbesnijdenis toeneemt in Nederland. Ook de GGD Haaglanden heeft dat vorig jaar al vastgesteld. Deskundigen schatten dat in de regio Den Haag 5.000 meisjes tussen 0 en 18 jaar het risico lopen te worden besneden of dat al zijn. Landelijk zou het om 30.000 meisjes gaan.