Printen

Digitale totalitaire staat in aantocht

 

Prof. dr. C. Van Dam

17-11-18

 

Het doet je versteld staan hoe ver de Chinese Communistische Partij bereid is te gaan om de mensen in China onder de duim te houden. In een opmerkelijk artikel op de website van het Gatestone Institute, gaat Gordon G. Chang, een vooraanstaande senior medewerker van het instituut, in op wat het communistische regiem met China voor heeft.

 

De Chinese autoriteiten hopen tegen 2020 verspreid over het land ongeveer 626 miljoen surveillance camera’s in gebruik te hebben met als één van hun doelen: “het invoeren van informatie in een ‘nationaal sociaal tegoedsysteem’”. Dit moet binnen twee jaar werken. Gebaseerd op waargenomen gedragingen zal ieders tegoed in China voortdurend worden bijgehouden. Als bijvoorbeeld een voetganger tegen de regels op de rijbaan loopt en dat wordt door één van die camera’s waargenomen, dan zal een verlaging van zijn score plaatsvinden.

“Maar er zit meer in het vat dan alleen maar kijken of je op de weg loopt. Het regiem is uit op conformering aan de politieke eisen.”

 

Experimentele sociale tegoedsystemen zijn al op tientallen plaatsen in China in gebruik. In Rongcheng, in de provincie Shandong

 

“begint iedere inwoner met 1.000 punten en, afhankelijk van hun veranderende score, worden zij ingeschaald van A+++ tot D. Het systeem heeft het gedrag al beïnvloed, want, ongelooflijk voor China, automobilisten stoppen voor voetgangers op zebrapaden.”

 

Burgers hebben kennelijk het sociale tegoedsysteem al ter harte genomen.

 

Chang merkt op dat

 

“naar mate de technologie verder gaat en databanken worden toegevoegd, zullen de kleine experimentele programma’s en de nationale lijsten uiteindelijk samengesmolten worden in een landelijk systeem.”

 

De overheid is al begonnen haar

 

“geïntegreerde Joint Operations Platform uit te rollen. Dit platform verzamelt gegevens uit verschillende bronnen zoals camera’s, identificatiecontroles en ‘wifi-speurneuzen’. Het doel is om de betrouwbare ingezetenen toe te staan overal onder de wijde hemel rond te dwalen en het daarbij voor degenen die in diskrediet zijn geraakt moeilijk te maken ook maar een enkele stap te zetten.”

 

Op basis van deze groeiende surveillance hebben de autoriteiten sinds april 2018 al “11,14 miljoen vluchten en 4,25 miljoen uitstapjes met hogesnelheidstreinen van haar burgers geblokkeerd.” Waarom? Omdat zij een lage sociale tegoedrekening hadden!

 

Maar zulke reisbeperkingen beginnen nog maar net. De straffen die aan burgers worden opgelegd die niet aan de communistische verwachtingen voldoen, kunnen ook een verbod bevatten om vastgoed te kopen of je kind naar een privéschool te laten gaan. “Mensen die in diskrediet zijn gevallen verdienen wettelijke gevolgen.” De totalitaire regering kan elke straf die haar maar aanstaat bedenken om de bevolking te dwingen zich aan haar verwachtingen te conformeren. Een harde lijn in de benadering kan verwacht worden, zodat mensen misschien geen tweede kans krijgen om iets goed te maken.

 

“President Xi Jinping, de uiteindelijke en misschien enige arbiter in China, heeft al duidelijk gemaakt hoe hij over een mogelijke tweede kans denkt: “Eenmaal onbetrouwbaar, altijd ingeperkt” (waar het gaat om iemands vrijheden en privileges)."

 

Xi Jinping

De arm van de Chinese Communistische Partij is lang en machtig. Geen andere Chinese regering heeft ooit zulke nauwgezette bestanden van haar burgers bijgehouden als het huidige dictatoriale stelsel en “computermacht en kunstmatige intelligentie geven China’s ambtenaren momenteel buitengewone mogelijkheden.” Het is werkelijk “geen vraag of China’s één partijstaat het mogelijk maakt mensen effectief te onderdrukken.”

 

De Chinese Big Brother wil volstrekte zeggenschap over de maatschappij en gebruikt digitale surveillance om het gedrag van haar burgers te volgen. Dit digitale totalitarisme belooft niet veel goeds voor christenen. Het heeft een potentieel van toenemende onderdrukking, waarbij christenen met geringe sociale tegoeden effectief tot tweedeklas burgers kunnen worden gedegradeerd. Dat zal waarschijnlijk gebeuren als kerkbezoek, zelfs aan door de regering goedgekeurde “kerken”, aan hun digitale profiel wordt toegevoegd. Per slot van rekening is er in een atheïstische maatschappij geen behoefte aan Iemand naast je welwillende aardse heerser die totale gehoorzaamheid eist als heer van je leven en in ruil daarvoor in al je levensbehoeften voorziet.

 

Of de Chinese regering succesvol zal zijn in het opleggen van haar wil op vrijwel ieder aspect van het Chinese leven moeten we nog zien, maar het is duidelijk dat Christus belijden als uiteindelijke Heer van het leven aanzienlijk toegenomen kosten met zich mee zou kunnen brengen…

 


Dr. Cornelis Van Dam is emeritus professor Oude Testament van het Canadian Reformed Theological Seminary. Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Clarion, 21 oktober 2018.

 

 

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster