Printen

Generatie Y

 

Redactie een in waarheid

12-01-18

 

In de stormachtige en felle geestelijke strijd op ethisch gebied is het een verademing én bemoedigend politici van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) te horen. Zo hebben we met grote waardering en respect de waardige manier gezien en gehoord waarop de heer Mr. C.G. van der Staaij, voorzitter in de SGP-fractie in de Tweede Kamer, maandagavond in ‘Jinek’ het orthodoxe christelijke geloof op ethisch gebied verdedigde tegenover agressieve seculiere - en helaas ook christelijke - reactanten in de samenleving!

Sinds het Gereformeerd Politiek Verbond teloor is gegaan wordt hetgeen we destijds principieel voorstonden, het meest vertolkt door de SGP. Het is daarom goed deze partij meer aandacht te geven, ook vanuit onze kant. Dat willen we doen door regelmatig waardevolle artikelen uit het partijblad De Banier over te nemen of daarop te attenderen.

Vandaag beginnen we ermee, en wel met een satirische column van de heer Menno de Bruyne, voorlichter Tweede Kamerfractie SGP. De column is overigens niet alleen humoristisch maar duidt ook wezenlijke dieperliggende zaken!

 

 

Het zal wel komen omdat ik met het klimmen der jaren een ietsepietsie milder en wijzer wordt, maar soms denk ik bij mezelf: wat ben ik blij dat ik 61 ben, en geen 22 of daaromtrent. Als ik des avonds rustig thuis op de bank zit, de Turkse vriendin tevreden ademend neergevlijd aan mijn gepantoffelde voeten, dan heb ik te doen met de opgroeiende generaties.

Je zult moeten leven in een land waarin:

 

• het kabinet-Kuzu een decreet heeft uitgevaardigd dat in de schappen bij Mohammed Heijn nog slechts halal tofuballen mogen liggen;
 

• wolven zijn opgerukt tot in de grote steden, waar ze regel­matig huishouden op kinder­boerderijen en schoolpleinen die niet beveiligd mogen worden omdat de Dierenwet bepaalt dat het vrije verkeer van levende wezens óók geldt voor wolven;
 

• de sloop van windmolens wordt gesubsidieerd omdat de reductie van de uitstoot van C02 zó goed is geslaagd, dat er een nieuwe ijstijd dreigt en in rap tempo overal kolen­centrales dienen te worden gebouwd om meer C02 te produceren.

 

• sigaren- en pijprokers wegens subversief gedrag worden opgesloten op Rottumerplaat alwaar ze gedwongen worden drie keer daags een bord plastic soep te nuttigen;

 

• namen als Cornelis en Ralph, Marianne en Marie Sophie verboden zijn en kinderen alleen nog geslachtsneutrale namen mogen krijgen en hetero's ieder half jaar een week verplicht op homo­cursus moeten;

 

• Joden zijn verdreven;

 

• orthodoxe christenen die gezakt zijn voor de heropvoe­dingscursus van de Alexander Pechtoldstichting zijn gede­porteerd naar de Oostvaar­dersplassen;

 

• de cantates van Johann Sebas­tian Bach door de Autoriteit Seculier Welzijn volledig zijn gezuiverd van verwijzingen naar het christendom;

 

• Den Haag hoofdstad is geworden nadat Amsterdam door oud-burgemeester Halsema werd uitgeroepen tot de vrije republiek Islamsterdam.

 

• Spanjaarden smartengeld krijgen uitgekeerd vanwege het leed dat hen is aangedaan in de Tachtigjarige Oorlog.

 

• de laatste zwarte piet is afge­schoten door Sylvana Simons in 2026;

 

• een dierenombudsmens de vakbond voor Vasthoudende Terriërs in het gelijk heeft gesteld in hun conflict met de baasjes over de duur van de uitlooptijden en grootte van hun mand;

 

• tweedjasjes op de zwarte markt goud waard zijn omdat Brussel heeft verordonneerd dat schapen alleen nog mogen worden geschoren als ze daarvoor toestemming hebben gegeven, schriftelijk en in drievoud.

 

Zoals gezegd, ik heb echt met ze te doen, de millennials van gene­ratie Y. Geef mijn portie maar aan Fikkie.

 

VALHELM

En dan nog dit. Zoals de meesten wel weten gaat de Tweede Kamer in 2020 verhuizen. Het gebouwen­complex is er dermate slecht aan toe, dat gevreesd wordt dat ministers en Kamerleden in de plenaire zaal binnenkort moeten verschijnen met een valhelm op en bezoekers grote kans lopen door de publieke tribune te zakken en zo aan lager wal te raken bij DENK of bij de Beesten.

 

VOETSTAPPEN

In 2020 verdwijnen we dus van het historische Binnenhof. Van een gebouwencomplex boor­devol verhalen, zalen en gangen waar de voetstappen liggen van politieke aartsvaders als Thorbecke en Groen, Kuyper en Colijn, Troelstra, Drees en Den Uyl, Van Agt en Wiegel en Luns en Lubbers, verkassen we naar een zielloze, moderne kantoor­kolos die ook wel de apenrots wordt genoemd. Nou, daar ga je dan ... Het enige voordeel is dat ik vijf minuten korter moet fietsen om er te komen.

 

De verhuizing betekent overigens óók dat het doek gaat vallen voor de rondleidingen die ik al sinds de late Middeleeuwen geef. Naar verluidt wordt al vanaf medio 2019 begonnen

met de onttakeling. Wie de oude Tweede Kamer nog een keer wil zien, moet dus niet lang meer wachten.

 


 

NB: Helaas is (om lay-out-technische redenen) bij onze weergave een detail in bovenstaand logo van De Bruyne (weg)gevallen, namelijk het prijskaartje van zijn tweed pet (zie hier links). Het uitermate kostbare hoofddeksel vindt hij wel drie klompjes++ goud waard gezien het feit dat nog geen enkel schaap de cursus schrijven van De Partij Der Dieren met goed gevolg heeft doorlopen, laat staan dat het gedierte tot drie kan tellen.
We hopen dat de voorlichter dit gebrek van onze presentatie niet euvel duidt.

 

Redactie EIW