Printen

Persbericht Ten Boer

 

Redactie een in waarheid

19-10-19

 

We ontvingen het volgende bericht.

 


 

PERSBERICHT

KERKENRAAD GKV TEN BOER AFGETREDEN

Op van maandag 7 oktober 2019 heeft de Raad van de Gereformeerde Kerk te Ten Boer het besluit genomen af te treden. Aan deze stap is een intense worsteling voorafgegaan om de koers van de kerk. De kerkenraad heeft zich jarenlang ingezet om de gemeente voor te gaan in een principieel-gereformeerd spoor. De inzet van de kerkenraad stuitte bij een groot aantal gemeenteleden echter op toenemende weerstand. Ondanks veel inspanningen is het niet gelukt om binnen de gemeente op een lijn te komen. Uiteindelijk hebben de ouderlingen geconcludeerd dat verder werken voor hen onmogelijk is geworden. Zij hebben de leiding van de gemeente overgedragen aan de classis en hun ambt neergelegd.
Onder verantwoordelijkheid van de kerkvisitatoren zetten de diakenen hun ambtswerk voort en blijven de erediensten in Ten Boer doorgaan. De classis vergadert in de komende week over de ontstane situatie. De (afgetreden) kerkenraad doet door middel van dit persbericht mededeling van zijn besluit, onder de bede dat Christus als hoogste Herder van de kerk voor zijn gemeente in Ten Boer wil zorgen en haar in zijn wegen wil leiden.

(afgetreden) kerkenraad, in overleg met visitatoren