Printen

Dominee online

 

N. van Dijk

05-05-12

 

Er is een nieuwe website gestart: www. DomineeOnline.org. Daarop worden meditaties verzorgd door ds. R. v.d. Wolf, sinds 2010 predikant te Hardenberg (GKN) en oprichter van PIETAS, een onlangs verschenen digiblad. De uitzendingen worden muzikaal omlijst door pianist en componist Jan Mulder. Ook zijn er preken te beluisteren.

Op de site is te lezen dat de Gereformeerde Kerken Nederland de betrouwbaarheid van de Bijbel belijden en zich gebonden weten aan de Drie Formulieren van Eenheid. De inrichting van de erediensten is traditioneel te noemen. Het woord van God staat centraal. Er zijn beginnende contacten met de gereformeerde kerken in Australië, Canada en Zuid-Afrika. Daarnaast zijn er goede contacten met vele christenen uit de zgn. reformatorische gezindte. Ds. Van der Wolf bezoekt al jaren de Haamstedeconferentie, waar predikanten uit de 'gereformeerde gezindte' elkaar ontmoeten.

Op de website kunnen uitzendingen over de Bijbel bekeken worden, die omlijst worden met mooie beelden en muziek.

 

De eerste meditatie gaat over het begin van Openbaring, het laatste Bijbelboek. Ds. Van der Wolf noemt het in deze uitzending bemoedigend als mensen kunnen getuigen van de hoop die in hen is, als zij vasthouden aan het getuigenis van Christus. Daar tegenover is er de ongerustheid over christenen die zich aanpassen aan deze wereld, als kerken musea dreigen te worden, als diensten steeds minder bezocht worden.

 

Al deze dingen hebben te maken met dit laatste Bijbelboek. Jezus bezoekt en inspecteert hier als kerkvorst de gemeentes in Klein-Azië. Hij is goed op de hoogte van de geestelijke gesteldheid. Er zijn troostwoorden, maar ook woorden van vermaan. Johannes, die op het eiland Patmos verbannen is vanwege zijn dienst als apostel, krijgt zorgwekkende berichten van wankelende kerken, beïnvloed door dwalingen.

Troost en vrees. Troost, want er is volharding, trouw aan het evangelie van Christus. De kerk is in Zijn handen. Maar de troost zal gepaard gaan met vrees. Het evangelie is radicaal, gelovigen moeten niet halverwege opgeven. Het geloof brengt lijden, eenzaamheid, zelfverloochening met zich mee, het gaat niet samen met wat de wereld wil. 

 

De kerken in Klein-Azië worden bemoedigd en vermaand. Aan het eind van de meditatie stelt ds. Van der Wolf de vraag: "Welk rapport krijgen de kerken van vandaag? Kan het van ons gezegd worden wat aan de kerk van Filadelfia gezegd wordt: U hebt Mijn Woord bewaard en Mijn Naam niet verloochend?"