Printen

Logos instituut

 

Redactie een in waarheid

12-12-20

 

Het Logos-instituut stelt zichzelf voor als volgt:

Het instituut probeert bij het licht van de Bijbel antwoorden te geven op de vele vragen die zich in het christenleven voordoen bij jong en oud. Zo is er b.v. veel betrouwbaar materiaal beschikbaar over schepping en evolutie waarbij het gezag en het historisch karakter van de Schrift wordt geëerbiedigd. Ook worden er regelmatig conferenties belegd waarin belangrijke onderwerpen worden besproken die te maken hebben met het leven van christenen in een seculiere samenleving.

 

Logos instituut geeft periodiek een blad uit, Bijbelvast. Ter kennismaking laten we daar een paar bladzijden uit zien.

 

Bijbelvast – voorkant

 

 

Bijbelvast – achterkant

 

Webshop – iets uit de webshop: https://webshop.logos.nl/

 

 

 

En het Logos instituut kan ook nog gesteund worden.