Printen

De Gereformeerde Kerken Nederland – Bericht 2

 

Redactie een in waarheid

09-01-21


Ds. H. Drost (1953) en zijn echtgenote hebben zich gevoegd bij de Gereformeerde Kerk Nederland te Kampen. Ds. Drost is emeritus predikant van GKv Zwijndrecht-Groote Lindt.

 

Inmiddels hebben de kerken van het GKN verband twee classes gevormd: Noord en Zuid. De classis Noord is gevraagd een gesprek met de predikant te hebben met het oog op  preekbevoegdheid in deze kerken.