Printen

Vrijgemaakte oecumene in Leusden

 

S. van Ackooij

19-05-12

 

De GKV te Leusden heeft blijkbaar de smaak te pakken. Verleden jaar ging zij officieel participeren in de oecumenische Pinksterviering op een plein in Leusden. Als GKV stapte men daarmee in een al reeds jaren bestaande oecumenische traditie.

De GKv was al reeds geruime tijd betrokken bij de oecumene in deze plaats. Feitelijk wrong dat al jaren. Immers, publiekelijk werd nimmer aangegeven waarom men wel deelnam aan de plaatselijke Raad van Kerken, maar niet aan de jaarlijkse Plein-vieringen op Pinksteren.

 

Veel ingrediënten van de oecumenische viering van 2011 komen volgens de planning terug in 2012. Er is aangekondigd dat ondersteuning van de liturgische dans nu ook 'een oecumenische uitbreiding' heeft ondergaan. Gezien de samenstelling van de Raad van Kerken te Leusden, kan het haast niet anders dan dat bij de Pinksterviering 2012 de GKV men ook in beweging gaat gekomen en mee aan de religieuze dans vorm

gaat geven.

 

Verleden jaar was ds. R.Th. de Boer namens de GKV voorganger, dit jaar is het zijn GKV collega ds. J. van Benthem. In 2004 was deze predikant een van de auteurs van publicatie ‘Meer dan genoeg, het verlangen naar meer van de Geest’. Deze publicatie was een afwijzende reactie op de 'charismatische vernieuwing'. Wie de activiteiten van de charismatische beweging wel eens van dichtbij heeft gezien en bestudeerd, weet dat de spirituele dans daar een plaats heeft gekregen. Dat roept enkel alleen al op dit punt vragen op inzake de huidige opvattingen van deze predikant.

 

Een vrouwelijke predikant van PKN Leusden zou de dienst leiden. Maar aangezien zij met zwangerschapsverlof is, zal ds. Van Benthem voor haar invallen. En mocht het weer een openluchtviering niet mogelijk maken, dan wordt de dienst verplaatst naar de kerkzaal van de vrijgemaakt gereformeerde Koningshof.

Kennelijk kan een GKV-predikant voorgaan in een dienst waar men de liturgie van de oecumenische vieringen gebruikt. Een liturgie die geen GKV classis of synode heeft getoetst of er een beslissing over heeft genomen.

De informatie over deze dienst vermeldt dat er pogingen worden ondernomen om te komen tot een oecumenisch samengesteld koor. Ook hier zal door GKV Leusden worden bijgedragen.

Zijn er in het GKV dan geen kerkelijke afspraken meer inzake liedkeuzen?