Printen

Coronitor 15

 

D.J. Bolt

23-01-21


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 19-01-21:

Observaties

 

We hebben de landentabel iets uitgebreid. Nu worden de cijfers van de vorige Coronitor getoond wat betreft de procentuele verandering in toename aantal doden en de rangorde in het aantallen relatieve overledenen aan corona. Zo is beter zicht op de wereld ontwikkelingen.
 

Misschien is het goed om er nog weer even op te wijzen dat we altijd op de dinsdag van de week de grafieken en tabellen updaten. Dat is omdat dan de nieuwe actuele cijfers van het RIVM bekend worden gemaakt. Tegelijk nemen we ook de cijfers over van het Johns Hopkins Corona Virus Resource Center. We lopen dus altijd een paar dagen achter t.a.v. het heden van publicatie.

 

Ontwikkelingen in landen

 

Landen algemeen

Er is nog steeds geen keer te zien in de aantallen besmettingen en dodentallen. In principe zou je toch mogen verwachten dat langzamerhand er iets zichtbaar gaat worden van de miljoenen vaccinaties die plaatsvinden. Maar wellicht is het te vroeg nog om daar het effect van te zien.

 

De mutanten van het coronavirus geven veel zorgen. Naast het inmiddels bekende UK-versie zijn er nu ook nieuwe varianten in Zuid-Afrika en Brazilië opgedoken, in het laatste land zelfs twee. In zijn technische briefing aan de Tweede Kamer gaf Jaap van Dissel, directeur RIVM, aan dat mogelijk de nieuwe mutanten niet met de vaccins kunnen worden bedwongen. Hij vertelde dat de 'noordelijke' Braziliaanse variant weer een uitbraak heeft veroorzaakt onder bevolking die in principe al immuun was na een eerdere besmetting. Als de natuurlijk afweer niet voldoende is tegen de mutant, is het vaccin dan wel effectief, zo is de vraag…

 

Uit de landentabel vallen nog steeds enkele landen op die een forse toename van het aantal sterfgevallen laten zien. M.n. schijnt de situatie in Spanje en Portugal aardig uit de hand te lopen.

 

Hongarije

We hebben nu ook Hongarije in de landentabel opgenomen. Het lijkt ons goed om ook een 'indicator' te hebben van de situatie in oostelijk Europa. Daar hebben we ook relaties mee. Het valt op dat het kleine land relatief hoog staat (rang 4) in de aantallen relatieve doden, zelfs hoger dan Spanje. Zijn er voldoende maatregelen genomen en worden die ook nageleefd?  

 

Nederland

We zijn nog lang niet van corona af, zo blijkt uit allerlei berichten. Strenge maatregelen zijn genomen, o.a. bezoek van slechts één persoon tegelijk (was twee) en een avondklok van 21.00 uur tot 04.30 uur. Slechts bij uitzondering mag je dan buiten worden aangetroffen. Een aardige uitzondering is je hond uitlaten. Kan ik nu eindelijk zo'n beest aanschaffen? Of moet je dan het dier leren netjes thuis zijn behoeften te doen? Koeien kunnen dat ook immers?

Het is natuurlijk ook vervelend dat je als man en vrouw niet meer samen op bezoek kunt gaan. Maar, en dat is de andere kant, de bezochte kan zich dan misschien verheugen in twee eenspersoonsbezoeken!

 

Maar weer even serieus, Van Dissel ziet een echte derde golf aan komen rollen. Weliswaar nemen de besmettingen, ziekenhuisopnamen en dodenaantallen door het 'klassieke' virus af, zie grafieken, maar Van Dissel meldt dat inmiddels van de besmettingen 10% toegerekend moet worden aan de Engelse variant die veel besmettelijker is. Dat maakt ook dat het heel onverstandig zou zijn (geweest) om de maatregelen te versoepelen.

We willen niet zeuren, maar is het niet dringend gewenst dat kerken die nog met tientallen bezoekers fysiek samenkomen, dat toch nog eens heroverwegen? Zie voor argumenten ook de vorige coronitor.

 

Vaccinatie

Het RIVM heeft plannen voor vaccinatie van de verschillende bevolkingsgroepen gemaakt en die worden nu uitgevoerd. We vonden mooi schema's op de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl. De schema's kunnen rechtstreeks worden geaccessd door te zoeken met vaccinatiestrategie.

 

Schema 1

 

Schema 2

 

Onmacht en behoud

 

Het gevoel dat je kan bekruipen is dat we vechten tegen de covidkaai! De virus stort zich met legioenen tegelijk op de mensheid en rukt steeds nieuwe troepen aan waartegen  de mensheid zich met man-en-macht-maatregelen probeert te verweren. Of om een andere beeld te gebruiken, kleine mensen die op het strand staan, zien dat het water zich  terugtrekt om vervolgens door een aanstormende metershoge tsunami te worden overspoeld.

Wat staat ons nog te wachten?
 

Misschien moeten we leren ons nóg afhankelijker te weten van de Schepper van hemel en aarde. En ook zo werkelijk te leven, elke dag weer. Het overgeven aan Hem die alle leven bestuurt. Dat betekent niet zorgeloos onze gang gaan, integendeel, maar wel voortgaan in de zekerheid dat in leven en ook in sterven we in Gods hand zijn.
Dat geeft ons het wijde perspectief waar onze samenleving zo naar hunkert. Want door alles heen hebben we 'een vaste Rots van ons behoud'