Printen

Stumbling block to get up and go home

 

Redactie een in waarheid

23-01-21

 

Regelmatig krijgen we reacties op publicaties op onze site. Niet alleen uit Nederland maar ook uit het buitenland. En dat waarderen we. We proberen er altijd op te reageren.

Zo ontvingen we onderstaande reactie uit Canada. Daaruit blijkt hoe er wordt meegeleefd met de kerkelijke ontwikkelingen in Nederland. Dat doet goed! Deze reactie is gericht op de relatie van de kerken van DGK en GKN. 

 

'From my observation:

Keep up the good work, it keeps me informed! I really hope and pray that DGK and GKN get together soon. Some of my Dutch contacts are not comfortable where they are, but see the division between DGK and GKN as a big stumbling block to 'get up and go home'. It is seen as an impossible choice, so they stay and the choice is neither of them. For sure a choice nonetheless! And the 'infection' and 'malnutrition' continues. I know it is being worked on. But I believe it has a real urgency, especially since GKv synod is now done.

 

Thx 

Adri Louwerse'

 

Vertaling:

Wat ik opmerk:

Ga door met het goede werk, het houdt me op de hoogte! Ik hoop werkelijk en bid ervoor dat DGK en GKN spoedig samengaan. Van mijn Nederlandse contacten voelen sommigen zich niet meer thuis waar zij nu zijn, maar zij zien de scheiding tussen DGK en GKN als een groot struikelblok om 'op te staan en naar huis te gaan'.

Kiezen wordt gezien als onmogelijk, daarom kiezen ze niet en blijven waar ze zijn. Maar ook dat is zeker een keuze! En de 'infectie' en de 'ondervoeding' blijven doorgaan.
Ik weet dat er aan wordt gewerkt. Maar ik geloof dat het een hoge urgentie heeft, zeker nu de GKv synode gesloten is.

 

We danken br. Louwerse hartelijk voor zijn bemoedigende stimulans!