Printen

Signalen 118 – met aanvulling

 

R. Sollie-Sleijster

20-02-21

 

Zie tweede Signaal voor aanvulling.

 

Coronasteunpakket Biden stap dichterbij na stemming Senaat

RD 5-2-2021

 

De Senaat is in de VS na de verkiezingen fifty-fifty verdeeld en dat betekent dat bij staking van de stemmen de Vicepresident, Kamala Harris, de doorslag kan geven.

Dat was deze week het geval  met het besluit om 1.900 miljard dollar als steunpakket beschikbaar te stellen. Door de stem van Harris werd de impasse doorbroken en werd  het voorstel met 51 tegen 50 stemmen aangenomen. Het Huis van Afgevaardigden met haar meerderheid van Democraten had al eerder ingestemd.

Niemand zal van dìt besluit wakker liggen, maar bij meer controversiële onderwerpen kan het grote zorgen geven (zie volgende signaal).

 

Amerikaanse evangelicals zien koers Biden met zorg tegemoet

RD 23-1-2021

 

De conservatieve evangelicals in de VS zijn bezorgd, niet alleen over de verdere liberalisering van de abortuswetgeving en de emancipatie van homo’s en transgenders, maar er is meer . Joe Biden liet dat al op de eerste dag van zijn presidentschap merken. Hij tekende een decreet dat lhbt’ers meer rechten en vrijheden gaf. Het was een afrekening met vier jaar eerder ingestelde regels rond bijv. toiletbezoek van transgenders in openbare gebouwen.

Kamala Harris heeft een lange geschiedenis van radicaal-linkse acties, waarbij ze was betrokken. Zij wil een uitgesproken progressieve koers varen, zo laat dr. E. Nieuwenhuis, eindredacteur van het maandblad van de Netherlands Reformed Congregations, weten. Ook Pomeroy stelt: Kamala Harris wil belangrijke christelijke waarden omverwerpen. Ze gaat door als een stoomwals. Biden is te vriendelijk en zacht om daar tegenwicht aan te bieden. Hij is de gevangene van de progressieve flank in zijn partij. Zij zullen de druk op Biden opvoeren.

En prof. dr. Nelson Kloosterman, emeritus-hoogleraar ethiek aan het Mid-America Reformed Seminary in Dyer (Indiana), is eveneens bezorgd over de invloed van Harris: ‘Biden is een zeer zwakke politicus en een slap politiek leider; hij wordt gestuurd door anderen om hem heen. Vooral zijn vicepresident, Kamala Harris, baart me zorgen. Zij is een zeer agressieve liberaal met marxistische opvattingen. Zij kiest vaak voor een radicale koers. Belangrijke christelijke waarden lijken haar te irriteren.’

 

Kloosterman: het tandem Biden-Harris heeft als uitgangspunt twee ‘gevaarlijke’ theorieën: de ‘Critical Race Theory’ (CRT) en de ‘sociale gerechtigheid’. CRT beweert dat alle blanken racistisch zijn, en zwarten zijn slachtoffer. Maar niet alleen zwarten worden onderdrukt, maar ook vrouwen – en vooral lhbt’ers.

Sociale rechtvaardigheid is een theorie die hiermee samenhangt. Vooral witte mannen moeten hun rechten opgeven, zij hebben in de geschiedenis al genoeg van hun privileges genoten. Deze opvattingen worden tegenwoordig op tal van Amerikaanse universiteiten onderwezen.

 

Harris heeft beloofd de Equality Act, vergelijk onze antidiscriminatiewet, snel door het Congres te loodsen. Elke christelijke organisatie en kerk zal hierdoor in gewetensnood komen. Deze wet dwingt alle burgers en organisaties te buigen voor de lhbt-agenda. De subsidies voor christelijk onderwijs komen in gevaar. En zo dreigt er een einde te komen aan het particulier onderwijs, omdat dit volhoudt christelijke waarden over te dragen.

 

Binnengekomen reactie op dit laatste signaal

 

Na plaatsing van bovenstaande signalen kwam een reactie op het laatste signaal binnen van een inwoner (US citizen) uit Lynden, VS.

Ik werd er attent op gemaakt dat iedere huiseigenaar in de VS een aanzienlijk bedrag aan belasting moet betalen voor de openbare scholen. Van dit bedrag komt niets ten goede aan de christelijke scholen.

Dit terwijl zij die hun kind(eren) naar een christelijke basisschool of highschool sturen bovendien lesgeld voor deze scholen verschuldigd zijn. In Lynden is dat zelfs $ 10.000,00 per kind per jaar. Natuurlijk is dat een zware last voor ouders die hun kind(eren) christelijk onderwijs willen laten geven. De schrijver ziet het als een vorm van vervolging in de VS. De overheid doet niets om deze ouders tegemoet te komen. Geen subsidie dus. Tot zover de schrijver.

 

Het samengevatte artikel bevat de volgende tekst:

 

‘Een belangrijk drukmiddel dat de regering Biden kan gebruiken om kerken en christelijke instellingen op de knieën te krijgen, is het intrekken van de belastingvrije status als men niet aan de Equality wet voldoet, zo vrezen evangelicals.

 

Niet alleen deze antidiscriminatiewet brengt het christelijk onderwijs in de problemen. De nieuwe regering wil ook de overheidsbijdrage aan zelfstandige, dus ook christelijke, scholen stoppen. “Harris is bevriend met de zeer progressieve voorzitter van de onderwijsvakbond, de machtigste vakorganisatie in Amerika. Die wil een einde aan het particulier onderwijs, vooral omdat dit volhoudt christelijke waarden over te dragen.”’

 

Geen subsidie aan ouders die in gevaar komt, want die is er al niet. Maar wel dreigt de overheidsbijdrage voor zelfstandige scholen te vervallen. En bij niet voldoen aan de Equality wet dreigt bovendien de belastingvrije status van de school te vervallen. Zodoende zal de zelfstandige christelijke school nog meer gaan kosten, wat vervolgens weer uit de portemonnee van de ouders opgebracht zal moeten worden. Dus een nog hogere jaarlijkse bijdrage voor elk kind.

Het vraagt veel moed en toewijding van onze Amerikaanse broeders en zusters om toch hun kinderen christelijk onderwijs te laten geven. Geve de Heere hun daarvoor krachten en middelen.