Printen

Coronitor 22

 

D.J. Bolt

01-05-21


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 27-04-21.

 

Observaties

 

Wereldwijd

Er is nog niets te zien van een afnemen van de pandemie. Individuele landen kunnen langzamerhand resultaat boeken door m.n. de vaccinaties, het wordt overall teniet gedaan door forse toename van besmettingen en sterfgevallen in andere landen.

 

Brazilië

Het land heeft de Verenigde Staten van de eerste plaats in relatief aantal doden gedrongen. En nog steeds blijft de stijging van het aantal coronadoden hoog.

 

India

Van die toename in besmettingen en sterfgevallen is ook India een veel besproken voorbeeld. De beelden die ons bereiken via de media zijn ten hemel schreiend. Er is een enorm tekort aan bedden en zuurstof. De in ons land gevreesde 'code zwart' is daar werkelijkheid geworden. Zelfs is er tekort aan hout om de massale openlucht crematies van brandstof te voorzien…

Wat een leed!

 

In de relatieve ranglijst van de grote landen staat het land nog laag. Dat heeft te maken met het grote aantal inwoners, ongeveer 1,4 miljard!

Maar het reproductiegetal, 'de R-factor', is in India op dit moment 2. Dat betekent dat elke besmette persoon daar gemiddeld 2 anderen besmet. Als dat elke vier dagen gebeurt dan leidt een enkel geval in 40 dagen tot ruim 1000 nieuwe besmettingen… In dat tempo is de ramp helemaal niet meer te overzien en zal het land de problemen van Brazilië verre gaan overtreffen.

 

Europa

 

Hongarije

Opnieuw is het stijgingspercentage sterfgevallen gelukkig afgenomen. Maar relatief gezien is het aantal doden hoger dan waar dan ook elders in de vermelde landen. Zelfs België dat tijden hoog tot zeer hoog 'scoorde' wordt ver overtroffen.

 

Nederland

De situatie lijkt tamelijk stabiel, het stijgingspercentage aantal doden is opnieuw 2%.
Maar de ziekenhuizen liggen vol. Verschillende hospitalen melden dat hun IC's geen capaciteit meer over hebben en de niet-coronazorg tot een minimum is afgeschaald.

En ieder weldenkend mens houdt zijn hart vast wat er gebeurt na de per 28 april ingegane versoepelingen als: geen avondklok meer, terrasbezoek mag onder voorwaarden weer, duo-bezoek aan huis en ook het opengaan van winkels. 

Velen achten het onverantwoord. Het medische personeel kreunt onder de zware last die het nu al zo lang moet dragen. Hadden we niet even langer geduld moeten oefenen?

Het is te hopen dat de versoepelingen het positieve effect van de versnellende vaccinaties niet teniet doen.

De grafieken zullen het leren.

 

Kerken

Tot nu toe wilde het kabinet 'gebedshuizen' ontzien vanwege de godsdienstvrijheid, maar komt daar nu op terug. Er is een wetsvoorstel in de maak dat de regering de mogelijkheid geeft naast kantoorpanden, winkels, horecagelegenheden etc. ook kerken te kunnen sluiten wanneer corona-maatregelen worden genegeerd en er vervolgens een uitbraak is. Daarvan is sprake als minstens drie personen besmet zijn geraakt, de locatie de meest waarschijnlijke besmettingsbron is, en er aanwijzingen zijn dat het overdragen van het virus op andere mensen nog gaande is daar.

De kerk kan voor maximaal tien dagen worden gesloten als andere maatregelen, zoals isolatie van besmette personen en quarantaine, onvoldoende zijn (geweest).

 

Zie verder Signalen 124 in deze editie.