Printen

Coronitor 27

 

D.J. Bolt

25-09-21


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 05/06-10-21.

 

Observaties

 

Wereldwijd

 

Het lijkt erop dat de wereldwijde vaccinaties resultaat beginnen af te werpen. Het stijgingspercentage van het aantal overlijdens ligt overal dicht bij 1%. Dat geldt ook voor de 'koplopers' Brazilië en India waar de toename duidelijk is afgenomen. Uitzondering zijn de Verenigde Staten die met 4% mogelijk toch weer een probleem hebben.

 

Europa

 

Ook voor ons continent kan gesteld worden dat de vaccinaties samen met de beperkende maatregelen de virusverspreiding sterk hebben gereduceerd. Dat is een reden om heel dankbaar voor te zijn.

 

Nederland

 

Ieder zal het zo ervaren, het lijkt erop alsof er niets meer aan de hand is in ons land. Afstand houden, mondkapjes, je ziet het eigenlijk nauwelijks meer. Maar er zijn signalen dat dat z'n negatieve gevolgen heeft. In de grafieken van ons land is daar misschien ook al wel iets van te zien. Na een lange periode van dalende aantallen is er nu weer een stijging van besmettingen en ziekenhuisopnamen te zien. En nu moeten herfst en winter nog losbreken, een tijd waarin het virus zich lekker kan uitleven.

 

Kwetsbaar

 

Het is een vraag die veel mensen, en m.n. de kwetsbaren onder ons, bezig houdt: Als ik naar een ziekenhuis moet, of ergens anders een medische behandeling moet ondergaan, mag ik er dan vanuit gaan dat diegenen die dit uitvoeren gevaccineerd zijn, of in elk geval negatief getest op corona? Patiënten mogen toch vragen om verzorging door die medici en verpleegkundigen die de ernst van het virus kennen en dus voorzorgsmaatregelen daarvoor treffen?

Tot onze verbazing is dit niet 'gewoon het geval'. Tot nu toe kan medisch personeel rustig ongevaccineerd en ongecontroleerd met patiënten omgaan. De staf van een ziekenhuis mag zelfs niet vragen of iemand deze voorzorgsmaatregelen heeft genomen. Want privacy, privacy, privacy. Wat ons betreft, onbegrijpelijk.
En dus moet iemand die bijvoorbeeld een zeer ernstig longprobleem als COPD heeft maar afwachten hoe het gaat bij een ziekenhuisopname, terwijl het vrijwel zeker zijn dood is als hij daar besmet raakt met corona.

 

Maar er daagt licht.

We nemen iets over van wat de NOS deze week publiceerde, dit mede n.a.v. een schokkende gebeurtenis van iemand die covid in het ziekenhuis kreeg en overleed.

 

Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem wil op afdelingen met kwetsbare patiënten alleen nog gevaccineerd personeel laten werken. Bestuurder Hans Schoo roept het kabinet daarom op het wettelijk mogelijk te maken voor werkgevers om naar de vaccinatiestatus van medewerkers te vragen.

"We volgen natuurlijk de wet en die zegt nu nog dat ons plan niet mag, ik heb bovendien veel empathie voor mijn mensen, maar ik ben ook erg bezorgd dat patiënten ons ziekenhuis opnieuw gaan mijden", zegt Schoo. "Ik roep de minister van Volksgezondheid daarom op om mogelijk te maken dat wij zeker weten dat iedereen die met kwetsbaren werkt is gevaccineerd."

 

Dat lijkt ons een goede zaak. Want

 

Voorstanders vinden dat het recht op privacy voor zorgpersoneel ondergeschikt is aan het risico dat kwetsbare mensen in hun zorg lopen. Ook zijn ze bang dat patiënten of cliënten zorg gaan mijden omdat ze bang zijn voor een coronabesmetting door een zorgverlener. ()

"Ik wil erover in gesprek met mijn personeel en ga niemand dwingen om zich te laten vaccineren. Maar de uitkomst kan wel zijn dat we voor iemand die echt niet wil mogelijk een andere werkplek gaan zoeken", zegt Schoo.

 

Het is jammer dat dit niet algemeen voorgestaan beleid is van ziekenhuizen. Er is (nog) geen meerderheid van de ongeveer 300.000 werknemers voor het registreren van de vaccinatiestatus. Maar de druk wordt groter onder invloed van standpunten als van het Rijnstate ziekenhuis (en zes andere).

Het is ook eigenlijk te gek dat voor het binnengaan van restaurants e.d. een coronapas geëist wordt en voor ziekenhuizen niet.

 

Booster

 

Hij viel vrijdag eindelijk in de bus: een oproep voor de derde prik. Dat was ook nodig omdat de eerste twee niet tot antistoffen hadden geleid. Misschien nu alsnog met een derde?

Zonder afspraak reed ik naar het GGD-centrum. En ja hoor, nadat er geverifieerd was of ik nog wist dat ik geboren was en ons huis terug kon vinden, ging de toegang tot de vaccinatielocatie open. Nog even wachten op formaliteiten, klaar voor de prik.

De verpleegkundige zat klaar om m'n linkerarm te injecteren. Ik heb 'm liever rechts, zei ik. Geen probleem, zei ze, en verhuisde onmiddellijk met haar stoel naar de rechterzijde met deskundig de spuit in aanslag. Ja, zei ik, want deze week heb ik links een griepspuit gehad.

Ze verstarde.

 

Maar dan mag u helemaal nog geen injectie hebben, stotterde ze, die mag van de GGD pas na veertien dagen. Ja, van specialisten mag het al na zeven dagen maar de GGD hanteert een langere termijn.

Ja maar, protesteerde ik boos, daar staat niets over in de papieren. En ik wil hem toch graag nú want ik verkeer binnenkort in grote gezelschappen. De zuster wilde er meer van weten en ik vertelde haar van een synode en een conferentie. Samen met de arts overlegde ze, rommelden in onduidelijke papieren en op smartphones.
Nee, we mogen het niet doen, zeiden ze unisono.

Er zat niets anders op dan balend de locatie te verlaten.

 

Maar we zijn nog niet verslagen. Kan het toch via de specialist geregeld misschien …?
Wordt dus vervolgd.

 

Afstand houden

 

Ik las ergens een interessant verhaaltje over concerten die de van oorsprong Duitse componist George Friedrich Handel (1685-1749) gaf. Een van zijn prachtigste werken is het oratorium Messiah (1742), wel bekend.

De Messiah was ook destijds gelijk een enorm succes. De zalen stroomden vol en er moesten speciale maatregelen worden genomen om iedereen een plaats te bieden. Een daarvan was dat het dames verboden werd in hoepelrokken het concert bij te wonen want dan bleef er meer ruimte over…

 

Zouden we de zusters in onze gemeenten niet kunnen vragen juist wél hoepelrokken te dragen zodat zij in de kerkzaal zonder aanwijzingen van de koster voldoende corona-afstand kunnen bewaren? Ze zijn nog steeds te koop hoor!

 

't Is maar een idee.

 

Button

 

Nog een idee.

Ieder kent het verschijnsel als je een staand gesprekje met iemand hebt. Je wilt (noodgedwongen) afstand houden maar het lukt dus nauwelijks. Het is ook moeilijk want het is zó onnatuurlijk! In de hitte of intimiteit van de conversatie is afstand houden zo weer vergeten. Zou een button die je op kunt spelden een goede mogelijkheid zijn? Met een pakkende tekst, bijvoorbeeld: Als je dit kunt lezen moet je verder wegwezen!

Zoiets.

 

Wie neemt het initiatief en maakt er een stuk of duizend van?

Ik bestel in elk geval 10.