Printen

Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg

 

Redactie een in waarheid

12-02-22

 

We ontvingen van Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. onderstaand persbericht.

 


 

Rijnsburg, 9 februari, 2022.

 

Persbericht Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o.

 

Afscheid

Na een lange periode van bezinning, studie en gesprekken, hebben een aantal leden van de GKv te Katwijk en de GKv te Rijnsburg besloten afscheid te nemen van deze kerken. Eerst in Katwijk waar ze vanaf zondag 31 oktober 2021 samen met ca. 20 leden uit Rijnsburg, apart zijn gaan vergaderen. Vervolgens in Rijnsburg waar op 6 februari jl. ongeveer 40 kerkleden afscheid hebben genomen van de GKv. Ze vormen nu samen de Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. en komen samen in Katwijk.

 

Reden

De reden om apart te gaan vergaderen is de koers die de GKv de laatste jaren is gaan varen. Die koers blijkt o.a. uit de recente synodebesluiten en hoe de GKv in Katwijk en in Rijnsburg daarin meegaan. Inzake het openstellen van de ambten voor vrouwen gaan de synodebesluiten in tegen Schrift en belijdenis. De GKv kerkenraden van Katwijk en Rijnsburg distantiëren zich niet van het anders gaan lezen van de Bijbel. Afscheid nemen brengt pijn en verdriet met zich mee. Toch hebben de betreffende leden deze stap gezet, omdat ze zich geroepen weten te blijven bij de instemming dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, de ware en volkomen leer van de verlossing is.

 

Samenkomsten

Zondags worden om 10 uur en 16.30 uur samenkomsten gehouden in het gebouw van de ds. G. Voetiusschool, Louise de Colignylaan 1, te Katwijk aan zee. Wanneer de gemeente verder groeit, zal omgezien moeten worden naar een andere locatie. Direct vanaf het begin is steun ontvangen vanuit de HGK Bunschoten-Spakenburg, de DGK en de GKN.  Zeer regelmatig gaan predikanten uit die kerken en ook drs. G. den Dulk, voor in de samenkomsten. In het bijzonder staan ds. H.Sj. Wiersma en ds. C. Koster de nieuwe gemeente met raad en daad bij.

 

Leiding

De gemeente telt nu ca. 50 leden. Zolang er nog geen kerkenraad is, is de leiding in handen van een comité bestaande vier broeders. Binnenkort zal gestart worden met het geven van catechisatie aan de jongeren. Nagedacht wordt over het instellen van de ambten en het aansluiten bij een kerkverband. Het voornemen is aansluiting te vragen bij het nieuw te vormen kerkverband van de kerken van DGK en GKN. Wanneer dit op redelijke  termijn nog niet kan, zal contact opgenomen worden met de DGK.

Namens het organiserend comité,

 

L.G. Voorberg.

voorbergleo@gmail.com

tel. 071-8872520

mob. 06-37176454.