Printen

Coronitor 35

 

D.J. Bolt

12-02-22

 

Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 08-02-22.

 

 

Observaties

 

Wereldwijd

 

Het aantal besmettingen neemt nog steeds fors toe, misschien dat het over de lengte en breedte van de aarde iets afvlakt: de toename zakte van 15% naar 12% nieuwe besmettingen. Maar het percentage aantal doden neemt wel weer toe.

Er is een grote onzekerheid merkbaar onder deskundigen hoe de pandemie zich verder zal ontwikkelen. Nu de besmettingen nog steeds 'explosief' stijgen (zie Nederland) groeit de vrees voor nieuwe varianten. Want hoe meer het virus met zijn biljoenen soortgenoten zich kan nestelen in mensen, hoe groter de mogelijkheid op een nakomeling met een ander karakter. En wat voor karakter?

 

Opvallend is de stijging van het dodental in Canada. Het was de vorige keer al hoger dan in andere continenten maar nu is het nog weer fors hoger geworden: van 5% naar 8%!
We hopen dat de truckers in Ottawa (en inmiddels niet alleen daar) er ook kennis van nemen en snel de biezen pakken.

 

Maar in ons lijstje is Canada niet het enige land met dit hoge sterftecijfer, ook in Denemarken zijn 8% meer doden te betreuren dan de veertien dagen daarvoor.
Wie zei ook al weer dat we Denemarken als voorbeeld voor regeringsbeleid moesten nemen? Zie verderop.

 

Europa

 

Er verandert weinig in dit continent. Uit de dodentallen blijkt in elk geval dat er nog geen ultieme verbetering is te bespeuren ondanks alle maatregelen die genomen worden, zoals bijvoorbeeld 2G. Wel is het duidelijk dat omikron een milder karakter heeft. Gelukkig maar, want als dat niet het geval was dan zou de sterfte enorm veel hoger zijn en de ziekenhuizen zouden volstromen, overstromen met coronapatiënten!

 

Nederland

 

De grafieken spreken wat ons betreft een duidelijk taal. Nog niet eerder nam het virus zo’n raketsnelle verspreidingsvlucht, maar liefst 824.301 nieuwe besmettingen afgelopen veertien dagen, een  'explosieve stijging', meldt het RIVM. Daar moet bij vermeld worden dat er een zekere inhaalslag heeft plaatsgevonden omdat het RIVM bij de verwerking van de meldingen achterliep. Inmiddels is een nieuw systeem in werking dat zoiets moet voorkomen.

Ook de ziekenhuisopnamen zetten hun gestage opmars voort: 1266, een stijging van 7%. Ernstiger is de toename van de IC opnames: van 83 naar 118, +42%!  

 

Zorg

ND/Volkskrant meldden eergisteren dat het ziekteverzuim onder zorgpersoneel omhoog schiet: afgelopen week zat 10,3% van de IC-medewerkers ziek thuis, op de verpleegafdelingen was dat 10%, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook zijn er 14% minder operatiekamers dan normaal in gebruik. Ziekenhuizen hebben daardoor nog meer moeite met het wegwerken van de wachtlijst aan inhaalzorg die inmiddels 130.000 zieken telt.

Ook bij huisartsen, wijkverpleging en verpleeghuizen, is het verzuim enorm. Ze meldt een verpleeghuis aangesloten bij het Limburgse Zuyderland ziekenhuis dat het met zijn verzuim van 17% 'bijna niet meer te doen is’...

 

Onderwijs

Hoe nijpend de situatie hier is blijkt uit het feit dat 23% van de leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs thuis zit en er nauwelijks nog vervanging voor hen is. Steeds meer schoolklassen gaan daardoor dicht (melding Algemene Vereniging  Schoolleiders - AVS). Van de leerlingen was een nog iets  hoger percentage afwezig 26%.

De quarantaineregels voor scholen zijn weliswaar versoepeld, maar de problemen werden er niet mee verholpen.

 

Spoorwegen

Een ander signaal komt van de Nederlandse Spoorwegen die haar dienstregeling door corona moet aanpassen. Zo is vanaf 7 februari de dienstregeling verder aangepast door minder Intercity’s en Sprinters te laten rijden. Die aanpassingen zijn nodig omdat steeds meer medewerkers thuis zitten door ziekte of quarantaine.
De NS acht het voor de komende periode mogelijk dat er minder conducteurs en machinisten zijn om treinen te rijden, minder monteurs om de treinen te onderhouden en minder collega’s die bij een incident snel de dienstregeling kunnen aanpassen.

 

Lichtpuntjes

Zijn er ook lichtpuntjes? Het RIVM meldde dat zij een afvlakking ziet van het dagelijks aantal gemelde besmettingen, dus dat er niet elk dag weer méér besmettingen zijn dan de dag daarvoor. Maar hun grafieken zijn op dit punt nog niet helemaal bijgewerkt, het moet dus nog blijken of dit de komende weken inderdaad het geval wordt.

En verder stijgt de sterfte door corona in Nederland niet op dit moment, daalt zelfs iets! Ook is het aantal coronapatiënten op de ICs donderdag licht gedaald tot onder de 200. En ook liggen er sinds woensdag iets minder mensen met corona in de ziekenhuizen (1513).

 

Dus wat nu?

Pas op de plaats?

Nog maar even niet versoepelen?

 

Volgende week dinsdag 15 februari is er weer een persconferentie, deze keer alleen door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers. We hebben inmiddels zijn beleidsvoorstel aan de Tweede Kamer gelezen. We houden ons hart vast.

Dinsdag zullen we het weten waar het naar toe moet, volgens de regering.

 

Uit de praktijk

Even vooraf, de voorvallen in deze rubriek zijn echt gebeurd, alleen is ik niet altijd ik.

 

In gesprek met de minister-president

 

Sinds wij een nieuw kabinet hebben is er ook wekelijks weer het gesprek met de minister-president, de heer Mark Rutte. Als het enigszins kan volgen we dat gesprek omdat we verwachten belangrijke informatie te horen, zoals zijn visie en dat van de regering over belangrijke thema's die in binnen- en buitenland spelen.
 

Maar in toenemende mate irriteren ons deze conversaties. En dat door het optreden van verschillende journalisten van de NOS. Zij lijken soms wel inquisiteurs die het er op gemunt hebben de regeringsleider te verleiden tot onverantwoorde uitspraken. Ze blijven zeuren en zemelen (zoals Groningers zeggen) i.p.v. door middel van een breed vragenpallet de minister gelegenheid te geven zijn kennis en visie te delen met de kijkers.   

Irritant!

 

We laten hieronder een voorbeeld van zo'n gesprek met de minister-president (MP) volgen. Het werd op 28 januari jl. uitgezonden en we gaan er postvirtueel aan deelnemen.
De NOS-journalist is cursief weergegeven, de MP een gewone tekst, onze bijdrage ingesprongen. Voor wie de video van het gesprek wil zien, aan het eind van de tekst geven we de link.

 


 

28 januari 2022, 19.00 uur

 

Meneer Rutte goedenavond

Goedenavond

 

Ik, de mensen thuis, u waarschijnlijk ook, zeggen regelmatig wat ben ik het spuugzat dat corona.

 

Ja

 

Maar daar gaat een hele wereld achter schuil …

 

Absoluut!

 

… en ik heb hier het advies van de nationale coördinator terrorismebestrijding en veiligheid, en als je dat leest dan gaat het over het maatschappelijk ongenoegen. En dan is het heel zorgelijk. Het is niet heel erg veel aan de orde geweest deze week, dit rapport, maar ik wilde het er toch met u over hebben want er staat toch onder andere in dat niet eerder in deze pandemie het maatschappelijk ongenoegen zó groot geweest als nu.

 

Ja.

 

Snapt u dat?

 

Ja.

 

Wat voelt u daarvan. wat merkt daarvan?

 

[zucht] Ja, dat merk ik op straat, als ik zelf op straat loop, spreken mensen mij aan …

 

Wat zeggen ze dan?

 

… heel veel mensen beginnen over de enorme impact die het op hen persoonlijk heeft, ze al zo lang met zoveel beperkingen zitten, jonge mensen die niet naar school kunnen, studenten die niet een normaal studentenleven hebben, ondernemers… met 'koffie to go' mogen gelukkig weer open. Maar toen het allemaal dicht zat, 's morgens bij je cappuccinootje, dan hoor je …, ja iedereen praat daar natuurlijk over en je merkt gewoon dat dat heftiger is dan twee jaar geleden.

 

Ja, en het neemt ook toe. Ik, ik, ik merk het zelf. In het verleden kon je nog zeggen het zijn mensen op sociale media die het ook een beetje gebruiken om het aan te wakkeren maar nu gaat het veel breder. Die stille meerderheid waar u het de laatste tijd ook over heeft, daar hoor je ook steeds vaker van: het kan niet meer!

 

Oh zeker! En ja, het lastige, het ingewikkelde is dat je het ook niet zomaar kunt oplossen. Gelukkig kan er weer veel.

 

U kunt wél een deel van de oplossing zijn door de goeie keuze te maken toch?

 

         Oh, oh, wat een suggestieve vraag.

 

Ja even, het allerlastigste is, en dat vind ik echt het grote dilemma in het werk van Ernst Kuipers en mijzelf en het hele kabinet, dat is als je daaraan helemaal toe zou geven en zou zeggen 'ik snap dit' en je zou alles loslaten, we helaas nog steeds grote risico's lopen. Het zou er toe kunnen leiden dat in het geval als u en ik allebei een ongeluk krijgen. er voor een van ons tweeën maar een bed is, maar niet voor allebei. Dat zal de samenleving op zo'n moment óók niet accepteren. Dus iedere keer is het schipperen, zoeken naar de beste de weg voorwaarts en dan een beroep doen op ons allemaal, zeventien miljoen mensen. Ook zeker nu we iets meer risico nemen deze weken door open te gaan tot tien in plaats van de acht uur die geadviseerd was. Dat je dan met zeventien miljoen mensen nu ook met zijn allen zegt: dan doen we er ook alles aan om die afstand te houden, de handen te wassen en noem maar op.

 

Ja, maar het probleem was niet alleen, denk ik, dat er weer maatregelen nodig waren maar het probleem was vooral dat er maatregelen waren die op een moment kwamen dat mensen dachten: waarom?, waarom doen we ons dit allemaal aan want het gaat in de ziekenhuizen toch redelijk goed? Dit rapport zegt ook dat de sociaalmaatschappelijke gevolgen van die corona aanpak, die zijn veel minder snel opgelost dan die besmettingscijfers waar u zich de hele dag misschien blind op zit te staren. En heeft u dan niet te weinig gelet op die maatschappelijke gevolgen en teveel op die ene kant waardoor de mensen nu denken: wat is dit, waar zijn we nu in terechtgekomen?

 

Had nos zich wel goed voorbereid? Want gedurende de maand januari schoten de besmettingscijfers omhoog en vóór het gesprek was ook al duidelijk dat de ziekenhuisopnamen weer toenamen door corona, zeker de IC opnamen.
'De hele dag misschien blind op zitten te staren'… Het brutaaltje.       

 

ik snap die vraag maar het eerlijke antwoord is wel dat het én-én is, dat je én moet zorgen dat de lange termijn gevolgen… Vandaag zei een van de kabinetsleden, de  staatssecretaris van VWS, die zei: we hebben het vaak over de gevolgen voor de ziekenhuizen en de gevolgen voor de economie en de samenleving, maar trekt dat nu uit elkaar. Dat was ik eigenlijk met hem eens. Het heeft voor de economie gevolgen en voor bedrijven maar, precies wat u zegt, het heeft gevolgen voor mensen: studenten die vereenzamen of ouderen die hun kleinkinderen niet zien, mensen die niet op bezoek konden bij familie in verpleeghuizen, en ik kan nog 30 andere voorbeelden noemen, los van het feit dat onze horeca en onze cultuursector het zo zwaar heeft gehad. Dan moet je dus proberen op langere termijn de schade te beperken. Maar tegelijkertijd speelt ook op korte termijn dat, toen in december onze ziekenhuizen vollagen met mensen met delta, de vorige corona-variant, we gewoon het risico niet konden nemen …

 

Dat snap ik maar er wordt nu, achteraf kijkend, dat is natuurlijk achteraf, gezegd dat was een vergis-lockdown, dat stempel wordt er nu opgedrukt.

 

Maar dat is het niet! Het was echt nodig en dat blijkt ook uit een ander onderzoek in dat stapeltje van deze week, waaruit blijkt dat Frankrijk, Duitsland en Italië verdergaande maatregelen genomen hebben dan Nederland. Die zijn misschien minder zichtbaar omdat ze niet de lockdown hadden zoals wij nu. Maar daar hadden ze weer 2G die wij niet hebben en daar is CTB [CoronaToegangsBewijs, djb] breder toegepast. Dus het is ook niet zo dat andere landen niets doen, die doen zelfs veel meer dan wij als je het op telt qua gewicht.

 

Lijkt helder. Begrijpt nos het ook?

 

Ik wil het even met u nog hebben over dat ongenoegen dat steeds breder begint te sluimeren. Mijn kapster bijvoorbeeld zei: 'Ik ben altijd loyaal geweest aan de corona maatregelen. Ik heb het altijd gesnapt, nu snap ik het niet meer en door deze lockdown is mijn spaargeld weer verder verdampt, en ik heb het gevoel dat ik niet vooruit kom'. Dat is een gewoon normaal iemand en die staat model voor, denk ik, heel veel mensen. Hoe kijkt u daar tegenaan want dat geeft veel meer invulling aan dat maatschappelijk ongenoegen wat breed sluimert.

 

Ik hoor dat soort geluiden natuurlijk ook op de plekken waar ik zelf kom. Ik loop veel op straat en dan lopen mensen een stukje mee en zeggen: 'Mark, mag ik iets tegen je aanhouden'. Soms is dat iemand die het hele bestaan van corona ontkent, dan is het gesprek niet zo zinvol. Maar precies dit soort gesprekken met mensen die helemaal niet corona ontkennen maar zeggen, zoals uw kapster: 'Maar toch kan ik het niet meer meemaken', dát is waar ik mij het de grootste zorgen over maak. Dat is ook de heilige plicht die ik dan heb, en mijn collega's, om te proberen toch weer te zeggen tegen de samenleving dat het is én-én. Én we moeten zorgen voor mensen met een kwetsbare gezondheid, zorg waar we allemaal eens een beroep op moeten doen en dat die ons kan ontvangen. Én tegelijkertijd dat op lange termijn we er alles aan doen dat de kapster met haar zaak verder kan …

 

of zegt het iets over het feit dat je misschien nu in een fase terechtgekomen bent dat je fundamenteel een andere keus moet maken?

 

Namelijk?

 

… namelijk … dat je de pandemie misschien een beetje als verleden tijd beschouwt en gaat zeggen we gaan nu alles zetten op herstel van de samenleving.

 

Dat betekent alles open?  

 

Dat zou het misschien kunnen betekenen.

 

De aap uit de nos-mouw. Maar MP heeft toch net uitgelegd dat dat niet kan?

 

Maar nogmaals …

 

Denemarken doet dat, hè?

 

Heeft nos zijn huiswerk wel gedaan? Want Denemarken staat er helemaal niet zo rooskleurig voor. Kijk hierboven maar naar de landengrafiek: de laatste maand van 7 maar 8% meer doden te betreuren …

 

[zucht] Ja maar …

 

ik hoor u zuchten

 

… dat is spannend …

 

nou ja…

 

… maar Frankrijk en Duitsland doen het niet en die doen het om réden niet. In Duitsland is er ook een grote bezorgdheid, en daar loopt

 

het iedere dag gigantisch op zodat op een gegeven moment de ziekenhuizen op de randen komen van de capaciteit. En mijn punt is echt dit: als je lockdown-achtige maatregelen neemt dan moet ik kunnen uitleggen aan de samenleving, samen met Ernst kuipers en Hugo de Jonge, waarom we dat doen en dat lukt steeds lastiger omdat de samenleving denkt 'we zijn er bijna klaar mee'. ik zelf ook.

 

Maar ook omdat de samenleving in het begin van corona zag, het loopt gelijk op met de ziekenhuisopnames we moeten wat doen, dat snappen we. Maar het liep nu steeds meer uit elkaar. Dat was de argumentatie voor maatregelen terwijl mensen dit ervaren …

 

Maar daar is een hele simpele rekensom op losgelaten dat, hoewel je bij een gelijk aantal besmettingen veel minder ziekenhuis opnamen hebt, én, dat is echt wel zeker, het aantal besmettingen inmiddels acht negen tien keer hoger dan we gewend waren. Tienduizenden per dag hebben we heel weinig gehad. We zitten nu op, wat was het ook al weer?, 70-80.000 per dag.

 

Inmiddels meer dan 100.000 per dag volgens de RIVM stand van afgelopen dinsdag.

 

En dan heb je eerst weliswaar minder ziekenhuisopnames maar daarna gaan de ziekenhuisopnamen enorm gaan stijgen. Dat zeg ik niet. dat zeggen de berekenaars. En die zeggen, dat wat we nu doen tot acht uur 's avonds leidt tot 4000 gevulde bedden. En we gaan nu tot tien uur en dat is een risico. Ik denk dat we het onder controle kunnen houden. Maar als je op gegeven moment niet de zorg kunt geven die je wilt geven, dat zou Nederland ook niet accepteren. Het is voor het kabinet, en daar vraag ik toch echt begrip voor, een afweging die je steeds moet maken tussen de kapster die zegt 'ik zie gewoon mijn bedrijf in de problemen komen' …

 

… ik haal het rapport er weer bij. Daar staat dat de sociaal/maatschappelijke gevolgen veel langduriger en ernstiger zijn dan de

 

besmettingen in de  ziekenhuizen. Dus moet je daar dan niet veel zwaarder gewicht aan toe kennen?

 

Maar denkt nos alleen maar aan zijn kapster cs dan? Het gaat toch óók om het ziekenhuispersoneel waarvan inmiddels een kwart met ziekteverlof is? Sommigen al meer dan twee jaar worstelen met long-covid. Mist nos daar een oog voor? Hij lijkt het niet te willen begrijpen. MP legt het nog eens weer geduldig uit.

 

Stel nou …

 

Moet je dan niet zeggen de periode van lockdown daar houden we maar es een keer mee op?

 

Stel nu eens, er komen twee mensen in het ziekenhuis die allebei dreigen hun adem te verliezen door corona. Er is maar voor een van de twee een  bed. Dat gaat Nederland niet accepteren! Dat is ook iets wat je moet voorkomen ...

 

Dat is uw grote angst eigenlijk al die tijd geweest? En dat u daarom voorzichtiger bent  dan andere mensen zouden willen?

 

Uw collega van Nieuwsuur zei dat van de week, en met een andere collega van u ben ik in discussie gegaan.

 

Dat is het oprecht niet, wél, en daar had hij mogelijk een punt dat je constant voor jezelf zeker moet stellen dat je probeert met de beperkte informatie die er is het goede beleid te kiezen. Niet meer doen dan nodig is. Maar toen wij zes à zevenhonderd mensen op de intensive care hadden liggen met Delta, en omikron zagen opkomen, als we toen niet de volledige lockdown hadden gehad, hadden we een veel te groot risico genomen. Dat was vanuit de verantwoordelijkheid van het kabinet en van volksgezondheid onverantwoord. Maar ik zie absoluut de lange termijn gevolgen en zie ook dat je niet meer moet doen dan dat nodig is. Ik ben liberaal maar ook als je geen liberaal bent maar christendemocraat of wat dan ook, wat niemand wil is een kabinet dat meer beperkingen oplegt dan nodig is. Daar moeten mensen ons echt op vertrouwen. Alleen dit was wél nodig. Nu kunnen we gelukkig wat verruimen. We moeten met elkaar over een breed front ervoor zorgen dat de samenleving herstelt.

 

Je ziet hier een topverantwoordelijk bewindsmens worstelen met een onvoorspelbare beroerde ziekte en een samenleving die eronder lijdt en in opstand komt. En hij neemt zijn afgewogen verantwoordelijkheid met tegelijk de gezondheid van de burgers en hun maatschappelijk leven in het oog houdend.
Hij heeft niet 'het dorre hout' (zie Coronitor 2 en 8) opgeofferd aan welvaart.
Zou daar zijn christelijke achtergrond ook een belangrijke rol in spelen die hoe langer hoe minder wordt begrepen in onze verwereldlijkende samenleving?   

 

Daarover gesproken, we zijn aan het slot van het gesprek, zie je in dat herstel van de samenleving nog mogelijkheden om op een gegeven moment tóch te zeggen: We moeten weer een lockdown in, of zeg je, Nee, dat kan eigenlijk niet meer en dat hoeft waarschijnlijk ook niet meer.

 

Dit is zeuren, drammen. MP heeft voldoende duidelijk gemaakt waarom lockdown nodig was.

 

Dat laatste weet je niet zeker. We hebben nu omikron, dat is een stukje …

Kunt u zeggen - als er door een nieuwe variant weer een epidemie uitbreekt dan is er een hele nieuwe situatie, laten we dat even buiten beschouwing laten  - maar als de situatie zo is als met omikron en dat blijft zo, kan je dan zeggen: We gaan niet meer naar een lockdown-achtige maatregelen?

 

En maar doorzeuren. Als de situatie zo blijft dan lopen de ziekenhuizen met hun IC's weer vol, zie de grafieken.

 

[zucht] Niet met 100% garantie. Als zou blijken dat - nog maar even de negatieve kant - stel dat we toch teveel zouden hebben gedaan vorige week en dat zou leiden tot teveel  besmettingen en vooral tot teveel druk op onze  ziekenhuizen, meer dan we nu denken, dan moet je misschien toch weer gaan kijken naar een beperking. Dat is niet de verwachting en ik hoop het niet, en het is niet de verwachting anders hadden we het ook niet gedaan. Maar het is wel waar dat we een stap verder zijn gegaan dan dat onze adviseurs zeiden omdat we denken dat het kan.

 

Omdat het niet anders kon hè, want in het rapport staat ook dat de politie het eigenlijk niet meer kan handhaven omdat het niet meer beheersbaar lijkt.

 

Deze benadering van nos is niet constructief, eerder olie op het vuur dat in de samenleving gloeit. Daar zou nos meer oog voor moeten krijgen. Ook de media hebben grote verantwoordelijk voor het in standhouden van een democratische vrije samenleving waarin wettig tot stand gekomen regels loyaal worden nageleefd.

 

Maar ja, dat is ook een keus van de samenleving. Stel dat we vorige week dinsdag hadden moeten aankondigen stel zes uur i.p.v. acht uur en de samenleving zou dan gezegd hebben we stemmen met onze voeten door die regels massaal te overtreden, dan is dat een keuze van de samenleving. Dat zou er dan toe geleid kunnen hebben dat de situatie onbeheersbaar wordt in de zorg. De samenleving zijn we wel met z'n allen. En het kabinet is democratisch gekozen en we moeten het met zijn allen doen.

 

Wat ons betreft had MP wel iets 'strenger' principiëler zich mogen uitspreken. Want gloort hier niet de terreur van de straat? En die indien die doorzet en wordt ontzien, leidt tot anarchisme? Het is een heel veeg teken dat zelfs politie dreigt niet meer te handhaven. We hoorden afgelopen week een nachtclubeigenaar triomfantelijk zeggen dat hij z'n louche zaakje zaterdag gewoon weer opent: 'de vloer is schoongeveegd, het bier staat koud, we gaan weer van God los'.
Precies dat. En hij heeft ook nog meer gelijk dan hij beseft.

 

OK, u praat in het kabinet over langetermijnbeleid en daar komen dan aan dit soort zaken allemaal aan de orde?

 

Ja, hoe voorkom je dit in de toekomst.

 

Ja nou, laten we hopen dat het op een goede manier niet meer tot lockdowns leidt

 

Eens.

 

Goed weekend

 

Goed weekend

 We staan steeds weer versteld van de mentale kracht die onze minister-president moet bezitten om zijn taak uit te voeren. Het is haast onvoorstelbaar wat deze man over zich heen krijgt. In de Tweede Kamer waar niet zelden onbeschoft richting de regering wordt gesproken, in de samenleving die opstandige, anarchistische trekjes gaat krijgen. En dan mag hij aan het eind van de werkweek in 'het gesprek' ook nog eens een dwarse weinig constructieve nos ontmoeten en te woord staan. Wiens soms vileine vragen hij toch vriendelijk en geduldig beantwoordt.

Hulde aan deze MP.
Dat mag ook wel eens worden gezegd!

 

Vergeet niet voor hem en zijn mederegeerders te bidden.

 

Voor de video van dit gesprek, click hier

 

Waar is tie toch gebleven?

 

Ik erger me zó aan die achteloos weggesmeten rotzooi bij de weg. Daar komen nu ook nog die blauwe floddertjes bij. Je ziet ze her en der langs trottoirs en fietspaden. Waarom nemen de mensen toch niet even de moeite om een overbodig of met snot vervuild smoelendoekje in een Waste-bin te gooien?
Nou ja!

 

Afgelopen week waaide het af en toe hard tot stormachtig. Het viel niet mee de twee volle AH-tassen aan het stuur te hangen. Maar het lukte! Nu nog even het kapje af want de brillenglazen besloegen als gebruikelijk. Lastig, met één hand het beladen ros bedwingen, met de ander het textiel loshaken. Helaas, het had genoeg van mij en nam vrolijk fladderend winderig afscheid.

Ik stond in dubio, in grote gewetensnood zelfs. Er achteraan fietsen of maar laten waaien? Ik overwoog dat het voor een bejaarde niet verantwoord was fietsend een wedstrijdje pak-me-dan aan te gaan.

 

Toch liet het me niet los, m'n geweten bleef knagen. En het overwon! Dus ging ik opnieuw de deur uit, langs het smalle pad waarlangs het beschermelingetje mogelijk zijn weg had gekozen.
Lauw loene.

Het werd langzamerhand donker en ging regenen. En nog liet de vluchteling zich niet ontdekken. Verslagen keerde ik op mijn wielen terug.

 

In elk geval heb ik er iets van geleerd: ik ben milder geworden! Bij mijn overwegingen m.b.t. rondzwervend vuil betrek ik voortaan ook de mogelijkheid dat het is achtergelaten door hulpbehoevenden op leeftijd.