Printen

Coronitor 36

 

D.J. Bolt

26-02-22

 

Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 22-02-22.

 

Observaties

 

Wereldwijd

 

De hoge toename van het aantal besmettingen is wat afgenomen: van 12 naar 7%. Hopelijk is dat een trend. Tegelijk blijven er nog steeds evenveel mensen sterven aan corona, terwijl het omikron milder is gebleken volgens medici.

Verder is er in de continenten niet zoveel veranderd, uitgezonderd Canada. Daar blijkt na de vorige forse stijging van het dodental, deze nu gelukkig weer sterk afgenomen.

 

Ook op basis van deze beperkte set getallen is de conclusie gerechtvaardigd: corona blijft voorlopig onder ons.

 

Europa

 

Er verandert niet zoveel in dit continent. Het enige land dat eruit schiet is Denemarken. De vorige keer was de stijging in aantal doden al fors, nu is het nog meer geworden: van 8 naar 12%! Dat is verbazingwekkend want het land was altijd een voorbeeld van beheersing en discipline. Zou toch het volledig loslaten van alle beschermende maatregelen te vroeg zijn geweest? En bovendien, omicron zal toch daar ook 'milder' zijn?

 

Nederland

 

Uit de grafieken blijkt een positieve ontwikkeling! De enorme stijging naar 824.301 besmettingen per veertien dagen lijkt zich niet door te zetten: het nieuwe veertiendaagse aantal is 'slechts' 310.000. En ook is de stijging van het aantal ziekenhuisopnames afgenomen. Alleen sterven er nog steeds weer iets meer mensen aan corona. Maar dat kan een na-ijlend effect zijn.

 

Gaat het dus niet de goede kant op? We zijn er niet helemaal gerust op.
Allereerst omdat er door de stormen van de afgelopen week veel teststraten vroegtijdig werden gesloten en dus ook veel besmettingen niet zullen zijn gemeld.  En wat we ook horen, dat op basis van de optimistische geluiden over het 'milde karakter van omikron' en 'het eind van de tunnel', mensen met klachten zich maar niet meer laten testen en dus ook niet meer geregistreerd worden. Dat zou betekenen dat de eerste grafiek, 'besmettingen per week' niet meer een realistisch beeld geeft en we dus ons meer moeten oriënteren op de twee laatste.

 

Voorts, zou het 'Denemarken-effect', zie boven, hier ook niet kunnen gaan spelen? We zien uit eigen waarneming dat velen zich in winkels weer gedragen alsof het 'oude normaal' weer helemaal is ingegaan. Is een eerst gevolg daarvan de donderdagse melding van 41.216 positieve testen, ruim boven het gemiddelde van 38.889 positief geteste mensen in de zeven dagen daarvoor?

En wat als dit weekend het carnaval losbarst en alle remmen zoek zijn …?

 

Gelukkig gaan we richting lente en zomer waarin het virus zich oncomfortabel gaat voelen. We zullen zien.