Printen

Coronitor 40

 

D.J. Bolt

18-06-22

 

Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 15-06-22.

Observaties

 

Wereldwijd

 

We hebben een poosje geen statistische gegevens bijgehouden en gepubliceerd. De indruk was dat corona op z'n retour was en veertiendaagse waarnemingen daarom wat veel van het goede (kwade).

Nu na ongeveer anderhalve maand en voordat EIW een poosje op vakantie gaat, is het tijd om de balans op te maken. Hoe lijkt het?

 

Uit de gegevens van het Johns Hopkins Instituut blijkt uit de laatste 'tracing' dat inderdaad de virusbesmettingen uitdoven, gezien het feit dat over deze lange(re) periode de stijgingen van het aantal sterfgevallen laag is: 1% of minder. Uitgezonderd Portugal, zie voor de reden hierna.

Volgens dit overzicht zou er in Nederland maar 1 dode zijn te betreuren. Maar dat klopt niet met de RIVM cijfers (zie ook hieronder). Dat maakt dat we ons afvragen hoe het Johns Hopkins aan zijn informatie komt. Gaan we proberen dat uit te zoeken.

 

Nieuwe opleving?

 

Toch staan de seinen niet op helder groen. We ontlenen wat gegevens aan een artikel in de Volkskrant (Maarten Keulemans).

 

Het corona omikron variant schijnt zich te hebben gemuteerd in nieuwe ondersoorten  - BA.4, BA.5 en BA.2.12.1 - die zich weer gemakkelijker verspreiden en besmetten. Oók hen die al eerder van het virus ziek zijn geweest en/of gevaccineerd werden. In onder meer Zuid-Afrika en Portugal, waar de varianten eerder dominant werden, volgde daarop een bescheiden toename van het aantal ziekenhuisopnamen (zie ook de Johns Hopkins gegevens).

Een zomerse opleving van de epidemie zou daarom ‘niet onlogisch’ zijn, volgens kenners.

 

In de VS – waar maar een op de drie mensen is geboosterd – registreert men alweer zo’n honderdduizend infecties per week en tussen de 250 en de 400 coronadoden per dag! De omikrongolf is in Europa mild, maar in de VS de op een na dodelijkste coronagolf die men had.

 

Europa

 

Europa als geheel past in het algemene wereldbeeld. De situatie lijkt te stabiliseren. Maar als Portugal een signaal is, zou de situatie toch wel eens drastisch kunnen veranderen deze zomer.

 

Nederland

 

Begin mei stelden we dat de cijfers overduidelijk lieten zien dat de ziekte op z'n retour was in ons land. Maar nu moeten we misschien iets voorzichtiger zijn door de laatste ontwikkelingen. Want voor het eerst sinds maart meldde het RIVM deze week weer een stijging van het aantal mensen dat positief testte: van zeven- naar ruim negenduizend, overigens nauwelijks te zien door de schaal van onze grafieken. Ook het aantal ziekenhuisopnamen nam mogelijk door corona weer iets toe.

Epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM zegt dat 'het nog te vroeg is om te spreken van een zomergolf, maar wat we zien, zou het begin kunnen zijn van een opleving in het aantal infecties'. Zij vindt dat ook niet onlogisch, gezien het feit dat de nieuwe varianten zich weer wat gemakkelijker verspreiden.

Maar het lijkt er op dat de meeste mensen er niet erg ziek van worden. Maar dat komt misschien ook door de bestaande hoge vaccinatiegraad.