Printen

Coronitor 41

 

D.J. Bolt

22-10-22

 

Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en het Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 18-10-22.

 

 

Observaties

 

We hebben tijdens de zomerperiode de grafieken een poosje gelaten voor wat ze waren want er waren weinig ontwikkelingen, het virus hield zich redelijk koest. Maar sinds enkele weken bereiken ons veel signalen dat het microorganisme bepaald niet verslagen is en weer bezig is aan een opmars. Het vaccineren is daarom in volle gang, te beginnen met ouderen en kwetsbaren maar ook jongeren kunnen worden ingeënt om zo een behoorlijk bescherming te ontvangen tegen deze ontregelende ziekte.

We hebben besloten om onze corona monitor, coronitor, weer tot leven te wekken, en zijn van plan deze bij elke editie weer te tonen. Zo kunnen we met een paar grafieken laten zien wat de ontwikkelingen zijn en welke voorzorgsmaatregelen gewenst zijn.

 

Wel zijn er enkele verschillen met de voorgaande coronitoren. We houden voor Nederland niet meer het aantal besmettingen bij. In plaats daarvan geven we het aantal Intensive Care (IC) opnames weer. De reden is dat o.i. het aantal besmettingen niet meer een betrouwbare indicator is omdat velen hun besmetting en ziekzijn niet melden bij officiële instanties. Daarentegen worden ziekenhuis- en IC-opnames natuurlijk wel goed geregistreerd. Bovendien geven deze twee, samen met het dodental, een sterke aanwijzing voor de ernst van de ziekte en daarmee ook een aansporing tot het nemen van voorzorgsmaatregelen.

Wat de totalen betreft, we starten per 18 oktober 2022, dus voorgaande opnamen en dodentallen tellen we niet mee. Het gaat ons immers vooral om de ontwikkeling van de ziekte in de komende tijd. Vandaar dat in de Nederlandse grafieken het lijkt alsof de ziektegeschiedenis begint bij 18 oktober jl.

 

Voor de ontwikkeling op wereldschaal blijven we de output van het Amerikaanse Johns Hopkins instituut gebruiken. In onze grafieken nemen we daar wel de ontwikkeling van de besmettingen mee. Het geeft een globale indicatie of wereldwijd het virus zich uitbreidt of op zijn retour is. Maar er geldt ook hier, dat er heel veel onder de radar zal blijven.

 

Wereldwijd

 

De conclusie kan worden getrokken dat het virus wereldwijd nog steeds niet is uitgedoofd. Wel zijn er meldingen dat de varianten die inmiddels zijn ontstaan minder ernstige gevolgen hebben maar over de zomerperiode geldt dat niet voor elke land dat we weergeven, zo is te zien in de landengrafiek. Zie bijvoorbeeld Denemarken en Canada. We zijn heel benieuwd wat we gaan zien nu de winterperiode aanbreekt, de tijd waarin het virus meer kans heeft ziek te maken en te slachtofferen.

 

Nederland

 

Uit de nieuwe Nederland-grafieken valt nog niets te concluderen, immers alleen de beginwaarden op 18 oktober zijn gegeven. Wel kan uit Landen-grafiek worden afgeleid dat Nederland nog steeds laag op 'dodentalranglijst' staat, dus relatief weinig sterfgevallen heeft in vergelijking met andere landen.

Welke kant gaat het op? We hopen de volgende keer er iets van te kunnen laten zien.