Printen

ICRC, GKV-lidmaatschap beƫindigd

 

Dr. Wes Bredenhof

22-10-22

 

Momenteel wordt de Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken 2022 gehouden in Namibië [inmiddels beëindigd, red.].  Op de laatst gehouden ICRC-conferentie in 2017 werd het lidmaatschap van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKv) geschorst vanwege hun besluit alle kerkelijke ambten open te stellen voor vrouwen. Omdat de GKv  hierin geen verandering van koers liet zien, werd verwacht dat de vergadering van 2022 hun lidmaatschap zou beëindigen. En, verdrietig genoeg, dat gebeurde ook op 13 oktober 2022. Het was één van de eerste onderwerpen op de agenda.

 

De GKv was in 1982 één van de oprichters van de ICRC. Net zoals de Christian Reformed Church in North America in 1975 één van de oprichters was van de North American Presbyterian and Reformed Council (NAPARC). Eind negentiger jaren werd de CRCNA uit de NAPARC gezet, toen het ook alle kerkelijke ambten voor vrouwen openstelde. Eén van de belangrijkste krachten achter het vertrek van beide kerkgenootschappen is de Orthodox Presbyterian Church (OPC) geweest.

 

Deze breuk is op dit moment de laatste in een serie van oecumenische breuken met de GKv. Zij zijn zusterkerkrelaties kwijtgeraakt met de Free Reformed Churches of Australia, de Canadian Reformed Churches, de Reformed Church in the United States en andere kerken en kerkverbanden. Het besluit om tegen de heldere leer van de Schrift in te gaan is de GKv duur komen te staan. In de wereld van belijdende Gereformeerde kerken hebben zij zichzelf tot een pariadenominatie gemaakt.

 


 

Publicatie d.d. 14-10-2022 op het blog van dr. Wes Bredenhof (B.A., M.Div. Th.D.), predikant van de Free Reformed Church of Australia in Launceston, Tasmania.

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster