Printen

Help Oekraïne 14

 

D.J. Bolt/CERE

14-01-23

 

Graag weer een update over de situatie van broeders en zusters in de Oekraïne/Transcarpathia.
Een nieuw jaar in een land dat gewikkeld is in een strijd op leven en dood. Hoe hebben mensen daar de feestdagen beleefd? U leest er iets van in onderstaand fotoverslag.

 

- Fotoverslag hulpverlening

- Stand van zaken

 


 

Fotoverslag hulpverlening

 

8 januari 2023

 

Geliefde broeders en zusters,

 

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij jullie allereerst geluk en vrede toewensen. Zoals we aan het begin van het afgelopen jaar niet wisten wat ons te wachten stond, zo geldt dat ook voor 2023. En we zijn nu nóg banger voor wat er kan gebeuren in ons land dan toen.
Maar tegelijk, als we omkijken naar 2022, is het goed te bedenken hoe God ondanks alle moeilijkheden, de zonden heeft gedragen en ons steeds genadig is geweest. Dat geeft ook kracht voor de toekomst. Het is goed om te beseffen dat "Jezus Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en voor altijd" (Hebreeën 13:8). Hij verandert niet, en Zijn liefde is onverminderd groot.

 

Het afgelopen jaar hebben zich veel veranderingen voltrokken in Oekraïne. Mensen zijn het land ontvlucht, lieten alles achter waar ze hun hele leven voor hebben gewerkt. Degenen die wel bleven zijn bang en nerveus vanwege onzekerheden, door de stroomuitval bijvoorbeeld. Families werden verscheurd, veel mensen stierven. Er zijn zoveel verdrietige mensen.
Maar God ziet alles en Hij weet waaróm het allemaal gebeurt. We moeten eenvoudig geloven dat Hij zich niet vergist.


Dank dat jullie in het afgelopen jaar ons leven en onze moeiten in gebeden aan de Heere hebben opgedragen. En ons en zoveel vluchtelingen financieel hebben geholpen. We kunnen jullie niet genoeg bedanken voor alles wat we van jullie hebben ontvangen. En wij mogen geloven dat God, die ziet wat wij en ook jullie nodig hebben, in al onze noden heeft en zal voorzien.

Dank voor alles!

 

We hebben het afgelopen jaar veel vluchtelingen en dorpelingen kunnen helpen met de ondersteuning die we van jullie ontvingen. We bezochten meer dan 20 instellingen die vluchtelingen opvangen en brachten hen zaken als: voedsel, producten op het gebied van hygiëne, ontsmettingsmiddelen, veel varkensvlees en apparatuur.
En uw hulp betekende ook veel voor verschillende gemeenteleden. Het was goed om uw zorg en aandacht voor hen te ervaren.


Ook in de laatste maand van vorig jaar hebben we nog allerlei plaatsen bezocht. Attila bracht een kachel voor de vluchtelingen in de kleuterschool Nagybégányi. Door de frequente stroomuitval was het er erg koud en konden ze niet eens meer eten of thee zetten, terwijl er ook nog twee kleine kinderen waren op deze plek ... Helaas wonen er hier ook enkele mannen die regelmatig teveel alcohol drinken. Daardoor bevinden deze gezinnen zich in een nog moeilijkere situatie dan veel andere vluchtelingengezinnen.

   

  

 

Het speelgoed en de schoolspullen die jullie stuurden, maakten kinderen erg enthousiast en blij. Ze gingen er mee knutselen tijdens luchtalarm of deden bordspelletjes die er ook bij zaten. En ze vonden het fijn om een cadeautje mee naar huis te nemen. Naast cadeautjes kochten we ook fruit voor hen, omdat velen dat helaas niet meer krijgen. Dank je wel voor dit pakket!
Op de foto zijn sommige van de kinderen vluchtelingetjes, andere kinderen komen uit de buurt.

 

     

Opnieuw bezochten we de Guti kleuterschool en ontmoetten daar oude bekenden. Ook het pas geboren zoontje met zijn moeder en zijn broertje. De situatie is voor hen niet veel veranderd, de vader komt nog lang niet thuis. Maar gelukkig begrijpen kinderen niet veel van moeilijkheden en kunnen ze nog blij zijn met kleine dingen.
Het leven van de vluchtelingen die hier wonen is zó heel eentonig. Ze willen graag naar huis, maar kunnen dat niet. Moeilijke en gelukkiger dagen wisselen elkaar af.

Een vraag was of we hen aan een wasmachine konden helpen, want die ze hadden was helaas kapotgegaan. Ze waren zo blij dat we daarvoor konden zorgen.
Oudere mensen zijn soms blij kinderen als er dingen opgelost kunnen worden.
 

 

 

Ook het leven van sommige gemeenteleden is niet gemakkelijk. Om hen te helpen kopen geen eten voor hen maar geven geld want we weten dat ze het geld op een goede manier zullen besteden.

 

Tante Rózi is lid van de Viski-kerk, ze lijdt aan kanker en zal spoedig worden geopereerd. Chirurgie is duur, dus elke hulp betekent dan veel.
We danken God dat ze de moed niet laat zakken maar vertrouwt dat haar leven steeds in Gods hand is. Hij heeft tot nu toe altijd voor haar gezorgd, en zij weet dat Hij haar niet zal verlaten.


Katalin Nagy is lid van de kerk in Bakta. Ze heeft drie kinderen. Katalin heeft een ongeluk gehad en sindsdien is lopen moeilijk.
Momenteel woont ze in bij haar jongste dochter die haar man heeft verloren. Samen voeden ze de twee meisjes op die nog thuis zijn. Katalin's hulp is hard nodig want haar dochter is licht gehandicapt en er zijn ook problemen met een van de meisjes.

 

Elvira Balog is lid van de kerk in Gece. Sinds vorig jaar woont ze in bij het gezin van haar dochter, omdat ze nauwelijks kan lopen en niet in staat is om voor zichzelf te zorgen. Haar dochter wordt dit jaar geopereerd, ook zij heeft een probleem met lopen.
Ze ondervond veel moeiten in haar leven, mede door een alcoholprobleem van haar echtgenoot. Maar haar liefde voor God en mensen is een voorbeeld voor velen van ons.

 

 

Zo zouden we nog meer moeilijke situaties van onze gemeenteleden kunnen noemen, moeiten die door de oorlog nog groter zijn geworden. Maar ondanks de moeilijkheden en problemen, blijven we het rijke evangelie van Kerst ervaren:

"Immanuel, God is met ons"!

 

We willen jullie in dit nieuwe jaar nogmaals geluk en vrede toewensen. Moge God in 2023 jullie leven en het leven van jullie families zegenen. Laten we samen bidden voor vrede en Gods leiding in ons leven!

 

Met broederlijke liefde,

leden van de Evangelische Gereformeerde Kerk in Subcarpatia.

 

God zij met ons allen

 


 

Stand van zaken

 

De rapportage geeft weer een openhartig en soms ontroerend inkijkje in het leven zoals dat reilt en zeilt in Oekraïne/Subcarpatia. Wat een strijd en ellende! Terwijl we in het 'gewone' leven vaak al zoveel moeiten ontmoeten komen er daar nog de gevolgen van een uiterst wrede oorlog bovenop. Een oorlog waaraan voorlopig nog geen eind lijkt te komen. En je moet er ook niet aan denken dat Oekraïne verliest en zijn verwoeste land en steden onder de tirannie van kremlin-kriminelen komt. Je zou er depressief van kunnen worden.

Toch blijkt uit de rapportage hoe de broeders en zusters door hun geloof standhouden. Het vertrouwen op de Heere helpt hen door deze moeilijke tijd heen. Het geeft kracht om voort te gaan met de zorg voor vluchtelingen, kerkleden en naasten. We noemen m.n. zr. Agnes Sútõ en ds. Attila Pal die zich zeer voor dit werk inspannen.

 

Wat is het dan fijn dat ook wij een steentje mogen bijdragen aan het lenigen van de nood. En velen doen dat ook, het financieel overzicht getuigt er weer van. Er is de afgelopen maand ruimhartig de portemonnee getrokken, zowel door 'particulieren' als door kerken. Het maakt mogelijk dat we de maandelijkse toezegging van $5000 kunnen blijven overmaken, zonder zorgen! En dat zal nodig blijven.

Afgelopen week stuurde de hulpverlening ons een uitgebreide verantwoording van de besteding van de gedoneerde gelden. Het werd vooral besteed aan voedsel, groenten. fruit en vlees. En daarnaast aan schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen, medicijnen. Maar ook voor een kachel/oven, magnetron, koelkast, wasmachine. Etc.

Zoals afgesproken zou 50% van het geld worden besteed aan vluchtelingenhulp en 50% aan 'behoeftigen' binnen en buiten de kerken. De verantwoording laat de volgende verdeling zien:

 

- Donaties                  
  €54.230

- Vluchtelingenhulp

   €34.965

- Hulp aan anderen          

   €17.800

 

De uitgaven worden dus gedekt door de donaties. Van de donaties is tot nu toe ongeveer 65% besteed aan vluchtelingenhulp, dus iets maar dan oorspronkelijk werd ingeschat.  

De komende week gaan we weer overleggen en afstemmen voor de komende tijd.

 

Vervoer

Op dit moment loopt er in DGK Opeinde een actie om warme kleding in te zamelen. Dat gaat goed maar hoe krijgen we het in Oekraïne/Hongarije? We hebben daarvoor op dit moment nog geen oplossing. Als iemand een mogelijkheid ziet of heeft, houden we ons aanbevolen. De omvang van het 'pakket' zal tussen 1 en 2 kubieke meter zijn, schatten we in.


Financiën

 

Zoals te zien is in onderstaand overzicht, we kunnen voort met de steun! En dat is verheugend. Het saldo is zelfs iets toegenomen maar dat zal ook een 'eindejaar-effect' kunnen zijn. In elk geval kunnen we met elkaar onze toezeggingen aan de broeders en zusters van de ERE-kerken waarmaken.

 

In het overzicht staat ook een uitgave van €271, zie ***. Dat betreft een verhuisdoos vol spullen die we extra hebben verzonden naar de hulpverlening. Het ging daarin om spulletjes/spelletjes/cadeautjes voor de kinderen, u kunt er iets van lezen in bovenstaand fotoverslag, maar ook powerbanks (externe oplaadaccu's voor smartphones) en ledlampjes, etc.
Bedoeld als een extraatje voor de feestdagen.

Correctie 18-01-23: Inkomsten gecorrigeerd door dubbeltelling giften.

 

Wilt u een actie starten t.b.v. deze noodhulp, graag even overleggen met CERE zodat er geen verwarring ontstaat. Email: info@eeninwaarheid.info.

 

 

 

 

 

 

 

 

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

 

Giften kunnen worden overgemaakt op

 

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 

 

Vertalingen: DJB