Printen

Signalen 147

 

R. Sollie-Sleijster

25-03-23

 

China legt religie verder aan banden

ND 2-3-2023

 

Gerhard Wilts van Open Doors (een organisatie die zich voor vervolgde christenen inzet) vraagt aandacht voor de zorgelijke trend dat de Chinese overheid steeds meer grip krijgt op kerken en hun leiders. Deze regering registreert de persoonsgegevens van geestelijken in een openbaar online-archief. Tot nu toe werden daarin alleen boeddhistische en taoïstische geestelijken opgenomen. In dit archief moeten binnenkort echter ook protestantse, katholieke en islamitische geestelijken te vinden zijn. Het archief zou bedoeld zijn om ‘fraudeurs te ontmaskeren’. De nieuwe godsdienstwet van 1 mei 2021 gaf al aan dat iedere vorm van geestelijk leiderschap buiten de staat om illegaal is en bestraft zal worden. Geestelijken moeten allereerst het moederland liefhebben. En zij moeten het socialistische systeem en het communistische leiderschap aanhangen en streven naar de ‘sinificatie’ (het volledig Chinees maken van de godsdienst).

 

De overheid krijgt nu via het aangescherpte archief zicht op wie er buiten de kaders van de wet religie beoefent. Na een bezoek aan een ongeregistreerd geestelijk leider kan de burger aangifte doen van fraude. De overheid probeert onder het mom van fraude o.a. de huiskerken aan banden te leggen. Die hebben vaak voorgangers die geen officiële registratie hebben als religieuze leider.

Wilts vindt het noodzakelijk dat Open Doors de noodklok hierover gaat luiden. Hij roept de politiek op zich ervan bewust te zijn, dat wat hier gebeurt zeer beperkend is voor de godsdienstvrijheid.

 

CGK-classis Den Haag vermaant CGK Zoetermeer om besluit vrouw en ambt

RD 23-3-2023

 

De classis Den Haag heeft met verdriet haar afkeuring uitgesproken over het besluit van de gemeente Zoetermeer om het ambt open te stellen voor vrouwen. De classis roept deze samenwerkingsgemeente (CGK, GKv en NGK) op dit besluit terug te nemen omdat dit schade toebrengt aan de eenheid van de kerken. Een buitengewone kerkvisitatie dient de kerkenraad van Zoetermeer zo spoedig mogelijk te vermanen over het genomen besluit, omdat het ingaat tegen wat de GS van de CGK op 22 april 2022 besloot, namelijk dat vrouwen geen ambt kunnen bekleden in het kerkverband. De visitatoren dienen bovendien de vraag te stellen hoe zij Zoetermeer kunnen helpen zich wel aan de landelijke afspraken te houden. Hun bevindingen zullen dit voorjaar aan de voortgezette zitting van de classis worden gerapporteerd.

 

Seksuele opvoeding hoort vooral thuis in het gezin

RD 24-3-2023

 

In een hoofdredactioneel commentaar zien we aandacht voor de ophef die is ontstaan rond de voorlichting over seksualiteit zoals deze week op basisscholen wordt gegeven. Sinds 2012 is het verplicht om voorlichting te geven over o.a. relaties, seksualiteit en het aangeven van grenzen.

Dit jaar zorgt het lespakket ‘Kriebels in je buik’ voor kritische geluiden in de politiek en de samenleving. Het pakket is samengesteld door het kennisinstituut Rutgers (stevig gesubsidieerd) en dit jaar staat centraal wat de kinderen fijn vinden. Diverse partijen, SPG, PVV, FVD en Denk vinden dat het lesmateriaal niet past bij de leeftijd van de kinderen. Ook ouders zijn bezorgd en sommigen dreigen hun kinderen zelfs thuis te houden..

 

Ophef is er dit jaar ook over de vraag in het programma ‘in hoeverre een jongen een meisje mag worden en andersom’. De rol van sociale media kan de onrust over het lesprogramma vergroten, maar daardoor moeten we ons niet laten ophitsen, zo waarschuwt de redactie. Maar dat neemt de zorg van veel ouders niet weg. Kinderen moeten in onze tijd weerbaar worden gemaakt en weten hoe ze hun lichamelijke integriteit kunnen bewaken. Maar het is niet de taak van het onderwijs om kinderen te leren hoe ze optimaal kunnen genieten van seksualiteit, zeker niet op de basisschool.

 

Seksuele opvoeding hoort in de eerste plaats thuis in het gezin. Daarbij zal de Bijbel open gaan en moeten kinderen leren dat seksualiteit niet alleen draait om het eigen genot. Rutgers heeft een punt als wordt gesteld dat kinderen op steeds jongere leeftijd via allerlei kanalen met allerlei vormen van seksualiteit in aanraking komen. Juist daarom is het belangrijker dan ooit dat ouders al vroeg op een open en tegelijk Bijbelse manier met hun kinderen over dit kwetsbare onderwerp praten. Dan wel op een manier die past bij hun leeftijd.