Printen

Help Oekraïne 17

 

D.J. Bolt/CERE

08-04-23

 

Graag informeren we iedereen weer over de situatie van de hulpverlening in Oekraïne/Transcarpathia. Het einde van het eerste kwartaal 2023 is bereikt en dus geven de hulpverleners een inzicht wat er zoal is gebeurd.

 

- Fotoverslag hulpverlening

- Stand van zaken

 


 

Fotoverslag hulpverlening

 

5 april 2023

 

Geliefde broeders en zusters,

 

We zijn erg dankbaar dat u ons en alle vluchtelingen, voor wie uw hulp veel betekent!, ook in 2023 niet bent vergeten. Dank u wel dat u niet alleen af en toe aan ons denkt, maar maand na maand aan ons blijft denken, onze financiële lasten op u neemt en onze situatie in gebed opdraagt!

Helaas woedt de oorlog nog steeds voort en zijn er nog altijd veel vluchtelingen die niet naar huis kunnen terugkeren, hetzij omdat ze hun huis zijn kwijtgeraakt, hetzij omdat er nog steeds actief wordt gevochten in het gebied waar ze vandaan komen. Maar het aantal mensen dat in opvangplekken woont is wel aanzienlijk minder dan in het begin. Verschillende mensen huurden ergens iets, sommigen keerden terug naar huis, anderen vertrokken naar het buitenland.

 

In 2022 bezochten we 19 opvangplekken en brachten daar de steun die we van u kregen. Maar van die opvangplekken waren er begin 2023 nog slechts 7 instellingen over omdat de rest was opgeheven. En het aantal mensen is er ook minder: we helpen momenteel nog bijna 200 vluchtelingen.
 

Januari

In januari zamelde een Nederlandse kerk [geen DGK of GKN gemeente, djb] geld in om voedselpakketten te kopen. We kochten die en maakten ze klaar voor het Oekraïense kerstfeest. Van de kerstpakketten gaven we 2/3 aan vluchtelingen en 1/3 deel aan kerkleden want die Nederlandse kerk vond het belangrijk om ook de plaatselijke kerkleden te helpen.

Omdat de totale kosten van deze pakketten bijna 5.000 dollar waren, hebben we in afgelopen januari geen voedsel voor hen gekocht van donaties die we van u hebben ontvangen.

 

De vakantieperiode bood ook een goede gelegenheid om te evangeliseren onder de vluchtelingen. Vier van onze gemeenteleden, Lajos Szilágyi, Attila Pál, Éva Csók en ik [Agnes Sütő, djb], zongen kerstliederen en Lajos vertelde hen over het goede nieuws van Jezus' geboorte. Dat was fijn, we waren dankbaar dat we met hen over God konden praten. Ook hadden we hun al eerder christelijke boeken gebracht.

Overigens is het helaas wel zo dat er zich maar weinig gelegenheden voordoen om van de Heer te getuigen.

 

 

Februari

In februari bezochten we 5 vluchtelingenopvangplekken en kochten de dingen die ze nodig hadden, meestal voedsel, groenten, varkensvlees, toiletartikelen, en fruit voor de kinderen.

 

Ook willen we u danken voor de kledingdonaties die u ontvingen, voor de vaardige handen die kleding hebben gebreid. Vluchtelingen waren er gelukkig mee!

We maakten er pakketten van voor gezinnen waarvan we wisten dat er kinderen waren voor wie de kleding de juiste maat had. Een deel ervan hebben we aan ds. Tóth gegeven omdat hij te maken heeft met veel arme kinderen in zijn omgeving.

Hartelijk dank!

 

 

 

Maart

Het was wat rustiger dan in de voorgaande maanden omdat de organisatie van de opvangplekken is veranderd. Tot begin maart bereidden koks er lunches en warme maaltijden voor de vluchtelingen. Maar vanaf 1 maart moeten zij dat zélf doen.

Het is inmiddels zo dat het grootste deel van de vluchtelingen die daarvoor financiële middelen hebben, zelf woonruimte zijn gaan huren en verhuisden. De armen blijven meestal in de opvangplekken achter.

 

Zo hebben we alleen de vluchtelingen in Visken nog geholpen. Velen van hen zijn erg arm. Jong en oud zijn dan ook heel dankbaar voor de ontvangen hulp. Als teken daarvan heeft elke familie een foto van zichzelf gemaakt. Ze spreken voor zichzelf.

 

 

 

 ---

 

Op de foto zien we een moeder met haar zoon, misschien heb ik ze al eerder genoemd. De jongen is ziek en dan is het vaak erg moeilijk om te moeten leven in direct contact  met anderen. Een van onze gemeenteleden sprak meerdere keren met de moeder over God, ze leest ook christelijke boeken. Maar veel vluchtelingen zijn ondanks de moeiten niet echt geïnteresseerd in een leven met God. Deze vrouw behoort tot de  uitzonderingen.

 

 

---

 

Helaas komt verslaving aan drank nogal eens voor. Het leidt tot grote problemen, zoals dat kinderen niet meer bij de moeder kunnen wonen. Niet alle vluchtelingen leiden een voorbeeldig leven. Maar omwille van de kinderen vinden we dat ze wél geholpen moeten worden. De laatste keer dat ik zo'n moeder bezocht waren de kinderen ook weer bij haar. We hopen dat God ook haar leven zal veranderen.

---

Dank voor alles, we zijn jullie hartelijk dankbaar!
We zijn vaak moe. En dat niet alleen, maar ook bang. We worstelen ons door het dagelijks leven, worstelen allemaal met de moeilijkheden van de oorlog. Maar ondanks de moeilijkheden weten we dat God met ons is en ons kracht geeft. Het is goed om daar voortdurend van bewust te zijn. En het is goed om te zien én te ervaren dat God ook broeders en zusters stuurt die ons helpen in deze moeilijke tijden.

 

Wij wensen u allen een Goede Vrijdag en een gezegend Pasen. Laten we ons vastklampen aan Gods grote liefde voor ons en die voor ogen te houden.

 

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Romeinen 8:32.

 

God zegene jullie allemaal!

 

Broeders en Zusters uit Transkarpatië

 


 

Stand van zaken

 

Het is relatief rustig in de media wat betreft de oorlog in Oekraïne. Af en toe is er een bericht over ontmoetingen tussen wereldleiders, bezoeken van of aan president Zelenski en overleg over wapenleveranties aan de Oekraïense strijdmacht. Ieder ziet met vrees en beven uit naar voorjaarsoffensieven. Meervoud, want het valt te verwachten dat de russen daartoe overgaan maar wellicht ook de Oekraïners. Wat zou het mooi zijn als de laatste een doorbraak zou weten te bewerkstelligen zodat het de kremlinkriminelen dwingt tot capituleren.

 

Het lijkt in ons land alsof de oorlog voor veel mensen langzamerhand nogal naar de achtergrond is verdwenen. Nederland is druk met andere dingen zoals de 'houdbaarheidsdatum' van premier Rutte, vuurpijltjes die voetbalstadions illumineren en blikjes bier waarop voetballers worden verrast. Natuurlijk uitermate belangrijk maar het lijkt ons dat de oorlog in ons continent die dagelijks vele soldaten- en burgerslachtoffers eist dat wel wat meer aandacht zou mogen krijgen. Terecht zei iemand dat de oorlog in Oost-Europe onze oorlog is die door Oekraïners wordt gevoerd.

Daarom: laten we niet vergeten!

 

En dat kunnen we bewijzen door degenen die lijden onder de oorlog op wat voor manier dan ook, te steunen. Te blijven bidden om vrede en erbarming. En waar mogelijk 'goed te doen aan iedereen, in het bijzonder aan geloofsgenoten'.

 

Financiën

 

Er is weer een kwartaal voorbij en zoals de afspraak is, geven de hulpverleners een financieel verslag over deze periode. Op basis van aangeleverde gegevens van zr. Agnes Sütő en ds. Attila Pál kunnen we het volgende overzicht bieden.

 

 

Er is een behoorlijk overschot! Hebben de hulpverleners minder hulp verleend? Nee, zeker niet, zie ook bovenstaand fotoverslag. Het punt is dat een 'Nederlandse kerk' (niet DGK of GKN) ook heeft gedoneerd en hun hulp rechtstreeks overgemaakt aan de hulpverleners. 'Onze' donatie over januari hoefde dus niet te worden aangesproken, zie onder 'Januari' in het fotoverslag. Prima, er is dus nu een overschot maar het geld zal goed worden besteed, daar kunnen onze donateurs van opaan.

 

Op een presentatie afgelopen woensdag over onze relatie met de ERE kerken en hun hulpverlening, werd ook de vraag gesteld of we niet teveel saldo/reserve hebben. Zouden we maar niet gelijk alles wat binnenkomt gelijk over moeten maken?
Dat zou kunnen, maar we moeten ook in het oog houden dat de 'menskracht' om steun te verlenen beperkt is. Het is al een bewonderingswaardige prestatie dat vanuit het kleine ERE-kerkverband dit werk nu al meer dan een jaar wordt gedaan. Denk het in, steeds maar weer voedsel en andere voorzieningen rondbrengen naar wisselende locaties met voortdurend veranderende populaties van mensen. En daarbij ook zoveel schrijnende, soms hartverscheurende verhalen te moeten verwerken! Wij denken dat een regelmatige maandelijkse bijdrage die is afgestemd op de 'capaciteit', de hulpverleners verstandig is, ook voor hen zélf. Het is een punt van overleg met hen.

Daarbij kan ook overwogen worden dat als de oorlog beëindigd mag worden, er veel geld nodig zal zijn voor wederopbouw in allerlei situaties. Ongetwijfeld zal, als er dan nog een saldo/reserve is, deze daarvoor heel goed kunnen worden aangewend.

 

Donaties afgelopen maand

Ook deze maand is er weer een aanzienlijke hoeveelheid geld gedoneerd. En dat is fijn! Het maakt dat we voorlopig zonder zorgen maandelijks aan aangegane verplichtingen kunnen voldoen. En, we willen het even noemen, ook de Australische gemeente in Mundijon heeft weer bijgedragen! Het is zo'n mooi blijk van de wereldwijde relatie die er mag zijn tussen hen die behoren tot het lichaam van Christus waarin 'de ledematen', handen en voeten, niet zonder elkaar kunnen en voor elkaar zorgen (1Kor. 12). 

 

 

Tot zover maar weer de kwartaal- en maandverantwoording.

 

Wilt u een actie starten t.b.v. de noodhulp, graag even overleggen met CERE zodat er geen verwarring ontstaat. Email: info@eeninwaarheid.info.

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

 

Giften kunnen worden overgemaakt op

 

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 

 

Vertalingen: DJB