Printen

Drs. G. den Dulk predikant in DGK!

 

Redactie een in waarheid

27-05-23

 

Persbericht

 

Zaterdag 27 mei jl. werd in het kerkgebouw van de gereformeerde kerk hersteld Lansingerland aan Rembrandtlaan 42 in Bleiswijk het peremptoir examen afgenomen van drs. G. den Dulk.

 

Met dankbaarheid deelt de classis Zuid – West mee dat zij, gehoord het gunstige advies ad. art. 49 K.O., besloten heeft dat kandidaat drs. G. den Dulk het peremptoir examen met gunstig gevolg heeft afgelegd en dat hij daarom, na ondertekening van het formulier voor dienaren van het Woord, is toegelaten tot het ambt van predikant binnen De Gereformeerde Kerken.

 

DGK Dalfsen p/a

Scriba J.C. Huige

Tel. 0523 657 195

Zwolseweg 106 7707 AL

Balkbrug