Printen

Van harte gereformeerd en missionair

 

D.J. Bolt

02-12-23

 

Nee, die vraag was te moeilijk nu, die sloegen we maar over…

 

Kortgeleden hadden we een gemeenteavond met als onderwerp Evangeliserende gemeente. Een primeur want de deputaten Zending & Evangelisatie, de broeders W. Dijkstra, ds. E. Heres en J. Huige gaven hun allereerste presentaties over dit onderwerp aan onze gemeente, DGK Opeinde e.o.!

Om de bespreking goed los te krijgen werden we na instruerende lezingen in drie groepen verdeeld en voorzien van een lijst met 18(!) vragen. De eerste daarvan luidde:

 

Zonder de leer van de verkiezing zou evangelisatiewerk zinloos zijn.

 

Geen van de groep ging een confrontatie aan met deze vraag die 'ruikt' naar Dordtse Leerregels, naar 'verkiezing en verwerping'. Want zouden we niet het hele beschikbare half uur voor de beantwoording nodig hebben en in deze vraag blijven steken? Nee, wij begonnen liever midden in de lijst en de andere groepen ergens onderaan.  

 

De broeders deputaten hadden ook materiaal meegekomen dat in de pauze kon worden bekeken en aangeschaft. Het boekje Van harte gereformeerd en missionair van ds. H. Drost trok onze aandacht. Het een herschreven versie van Gods huis- open huis dat ooit verscheen in de cahiers reeks van Woord en Wereld. De predikanten E. Heres, C. Koster, R. Douma en J.R. Visser lazen aan de nieuwe versie mee.  

We schaften het boek aan voor een luttele €5. Inmiddels hebben we het gelezen. Geweldig!

 

Het allereerste hoofdstuk van Van harte gereformeerd en missionair (VHGM) heeft als titel Verkiezing. Geen wonder dus dat ook die eerste vraag daarover ging. En wat een helder verhaal over de relatie tussen evangeliseren en Gods verkiezing. Wat verrassend ook dat die 'moeilijke' Dordtse leerregels alles betekenen voor ons brengen van de Blijde Boodschap. Wat kunnen zij een bemoediging betekenen voor soms (of vaak!) moeilijke en schijnbaar vruchteloze evangelisatieontmoetingen en -acties!

We gaan er hier niet op in want ieder moet dit zelf lezen, raden we aan. Maar de sleutel is: Bij God, bij Christus beginnen! Beseffen dat Hij de leiding heeft!

 

Het mooie van VHGM is ook dat het op tal van praktische zaken ingaat. Hier is een 'ervaren' auteur aan het woord die weet heeft van de valkuilen en moeiten van evangelisatie. En in rekening brengt de verschillende gaven en krachten die Gods kinderen ervoor krijgen. Want ieder weet, het kwam in de groepen intensief aan de orde, dat het bepaald niet gemakkelijk is om het Evangelie 'aan de mens te brengen' in onze moderne seculiere samenleving.

De eerste vraag is wat drijft je? En hoe bereid je je (geestelijk) voor? Op wat voor manieren kun je een goed gesprek voeren met bijvoorbeeld een puur ongelovige? Hoe kennen we tijd en wijze?

 

Onze gemeenteavond was beslist vruchtbaar. We werden allemaal intensief bepaald bij Christus' opdracht 'al de volken te onderwijzen', dus iedere naaste waar we mee in aanraking komen. Daarvoor heeft niet ieder dezelfde gaven gekregen, zo benadrukt ds. Drost ook. Maar er is vaak meer mogelijk dan we nu beoefenen. Daarvoor kunnen we wellicht met vrucht gebruiken maken van veel praktische tips die het boek biedt. Het verwijst bijvoorbeeld naar Evangelisatie Toerusting op https://kerkpunt.nl/introductie-evangelisatie-toerusting/.

 

Materiaal

 

Het boek VHGM is te verkrijgen bij de Stichting Gereformeerd Maandblad/Fonds Neem&Lees. email: stichting@gereformeerdmaandblad.nl. ISBN/EAN: 978-90-832247-6-3

 

Nog meer ondersteunend materiaal.

Het deputaatschap geeft de gratis folder Evangelisatie, enkele mogelijkheden uit. Naast dingen die gedaan kunnen worden door plaatselijke kerken, biedt het ook een overzicht van 'bronnen die je kunnen inspireren en goed kunnen helpen'.
 

Verder willen we noemen de folder Zit ik dan in de verkeerde kerk? Daarin wordt in heldere taal uitgelegd waarom de laatste jaren zovelen de GKv moesten verlaten. Het kan helpen een goed gesprek te hebben met hen die in verwarring zijn geraakt door alles wat er kerkelijk in beweging is.

Ook heel waardevol!  


Beide folders kunnen besteld worden bij br. J.C. Huige, email info@huige.nl.