Printen

Een dankbaar feest!

 

D.J. Bolt

16-12-23

 

Op zondag 4 december 1983 werd kandidaat E. Heres als predikant verbonden aan de kleine gemeente van Surhuisterveen (ongeveer 150 leden), een Afgescheiden kerk uit 1854. En, zo meldt het Handboek van de GKv (1988): 'Deze Kerk (met hoofdletter!, djb)  is voor de dienst des Woords gecombineerd met Opende'. En niet alleen dát, ook: 'Onder deze Kerk ressorteren Boelenslaan en Surhuizum'. Werk aan de winkel dus voor de jonge dominee die daar heel veel steun kreeg van een ouderling waarvan hij 'toevallig' een zoon ontmoette op de GKN synode Kampen! Maar dit terzijde.

 

Ds. Heres werd bevestigd door ds. A. den Broeder in een kerkdienst in het kerkgebouw 'De Ark', gelegen aan de weinig welluidende naam De Dellen. De tekst waarmee de kersverse predikant zijn intrede deed was uit Rom 10 waarin de zo bekende woorden voorkomen

 

'…Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede nieuws verkondigen!

Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk:

wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld…'

 

 

Na Surhuisterveen diende ds. Heres de gemeenten van Assen-Noord, Spakenburg-Zuid en Dalfsen, waar hij in 2022 met emeritaat ging.

Veertig jaar Verbi Divini Minister, Dienaar van het Goddelijk Woord! Dat moest worden gevierd! De kerkenraad van DGK Dalfsen organiseerde dus een feestelijke bijeenkomst met aansluitend een receptie. 

 

En het was feestelijk!

Na de opening speech van de preses van de kerkenraad br. F.W. Velthuis loofden we de Heere o.a. met Ps. 150 en LvK 434. En we dankten Hem dat Hij voor ons zorgt, ook in het werk dat ds. Heres in Zijn dienst mocht doen en doet.   

Er waren vele mooie momenten. Zo was het fijn dat ook ds Den Broeder, die Heres destijds bevestigde, met zijn echtgenote aanwezig was!
Het koor van de Heres-(klein)kinderen ontroerde met het prachtige lied 'Ik zal er zijn' van Sela, begeleid door orgel- en pianospel van twee zonen Louwe en Wouter. Trouwens muzikaal talent genoeg aanwezig, ook de organisten André Dunnink en Thea Steenbergen droegen bij met muzikale ondersteuning.

 

Van een heel andere aard was een heuse quiz met maar liefst 18 vragen waaraan alle aanwezigen moesten meedoen. Met een echt cadeau voor de winnaar. Het was niet altijd gemakkelijk, want was bijvoorbeeld Sinterklaas nu 20, 200 of 2000 jaar geleden geboren? Dat soort breinbrekers. Er moest tenslotte geloot worden om de winnaar. Maar, o wonder, het jubilerende echtpaar Heres bleek als winnaar uit de collectezak te zijn getrokken. Alom verbazing, maar ieder gunde het hun natuurlijk van harte.
De prijs was een reis naar Israël, zo was bedacht. Echter dat kan om begrijpelijke reden niet doorgaan nu. Als alternatief boden kerkenraad en gemeente nu een reis naar Hardenberg aan... Ook mooi, volgens br. Velthuis.
En natuurlijk was het echtpaar daar dan ook heel erg blij mee!

Tenslotte sprak ds. Heres een dankwoord. Daarin beleed hij dat zijn werk onvolmaakt is geweest en met tekortkomingen gepaard ging. Tegelijk was hij dankbaar dat hij dit werk al die jaren heeft mogen doen in Gods kracht. Door Zijn genade mocht daarop zegen worden ontvangen en gezien.
In zijn toespraak betrok ds Heres ook de kinderen die veel lief en leed in de pastorie hebben gedeeld. Dat is niet altijd eenvoudig geweest. De kinderen hebben veel betekend voor hen, en nog.

En in al die jaren stond zijn echtgenote hem trouw ter zijde. Zij is daarbij van 'onschatbare waarde' geweest!
 

Ds H.Sj. Wiersma, predikant van de Hersteld Gereformeerde Kerk van Bunschoten-Spakenbrug sloot de bijeenkomst met een korte toespraak en gebed, waarna we samen de Heere dankend zongen met Gezang 35, Dankt, dankt nu allen God!